Aperam kopen of verkopen?

Sinds deze week staat Aperam genoteerd in de AEX -index, nadat aandeelhouders eerder deze week toestemden met de afsplitsing van deze divisie van ArcelorMittal. Tot op heden hebben slechts twee analisten een advies voor het aandeel afgegeven en lopen zij fors uiteen in hun verwachtingen voor de komende periode.

Door onze redactie

Koopwaardig
De analisten van Société Générale zijn op 27 januari begonnen met het volgen van Aperam met een ‘buy-advies’, waarbij het koersdoel is vastgesteld op 39 euro. De analisten gaan er van uit dat er een sterke groei zal plaatsvinden in de mondiale markt voor roestvrij staal, en dan met name in Zuid-Amerika waar Aperam een leidend marktaandeel in handen heeft. Aperam heeft een leidende positie in enkele niches met een hoge extra waarde.

Verder zijn de analisten van mening dat het bedrijf relatief winstgevend is dankzij zijn houtskoolgestookte smelterij in Brazilië, waardoor de kosten laag kunnen worden gehouden en de rentabiliteit verbetert. Dit voordeel wordt nog eens versterkt door het feit dat de prijs van cokeskolen naar de verwachting van de analisten zal stijgen door de overstromingen in Australië.

Een risico dat de analisten wel willen benoemen is dat de eerstkomende maanden sommige beleggers gedwongen zullen zijn belangen te verkopen.

Tot slot verwachten de analisten een ruime verdubbeling van het EBITDA -resultaat tot 952 miljoen dollar in 2012, waar over 2010 de EBITDA wordt geraamd op 418 miljoen dollar. De koers/winstverhouding zal hoger zijn dan de concurrenten door alle hiervoor genoemde voordelen, zo besluiten de analisten.

Wilde achtbaanrit verwacht
Effectenhuis Petercam heeft beleggers op 27 januari gewaarschuwd om hun riemen vast te maken en zich op te maken voor een wilde achtbaanrit. De analisten stellen dat hoewel de vraag naar roestvrij staal naar verwachting zal aanhouden en dan met name in Azië, er door investeringen die vóór de crisis zijn gedaan sprake is van een structurele overcapaciteit. De analisten verwachten dat dit nog minimaal drie tot vier jaar zal aanhouden.

De afzet van Aperam zal voor 70% in Europa blijven en daarom verwachten de analisten dat het bedrijf minder zal profiteren van de groei in opkomende markten. Hierdoor zal het te kampen hebben met marges die onder druk komen te staan door de ontstane overcapaciteit. Bovendien is er volgens de analisten sprake van deconsolidatie in de sector doordat er nieuwe spelers ten tonele verschijnen en dan vooral in Azië. Hierdoor slinkt de macht van de sector om de prijzen in de hand te houden, aldus de analisten.
,br> Gezien de koersontwikkeling op de eerste handelsdagen en bovenstaande argumenten vinden de analisten het aandeel daarom verre van goedkoop gewaardeerd en adviseren zij beleggers hun belang in Aperam af te bouwen. Petercam hanteert daarom een ‘reduce- advies’.

Consensus
Doordat er zowel een koop- als verkoopadvies voor het aandeel is afgegeven is de consensus neutraal. Wel kan gesteld worden dat de opinie van analisten zeer uiteen loopt. Alleen Société Générale heeft voor het aandeel en koersdoel afgegeven, te weten 39 euro. Hiermee gaan zij uit van een opwaarts potentieel van circa 25%.