K/W Cofinimmo zeer stabiel

In de afgelopen jaren bewoog Cofinimmo ’s koers/winst-verhouding in een zeer nauwe bandbreedte rond de 15. Dit duidt er op dat beleggers het aandeel waarderen met en strikte verhouding tussen de beurskoers en het resultaat per aandeel. Net als bij de meeste Nederlandse vastgoedbedrijven is ook Cofinimmo ’s dividendrendement zeer aanzienlijk. Dit geldt ook voor het verleden; in de afgelopen jaren bedroeg het dividendrendement van het aandeel tussen de 5 en 6%. Door deze eigenschappen kan Cofinimmo als een puur waardeaandeel omschreven worden.

Resultaten H1 2008
Het netto courant resultaat steeg met 5,4% (€ 4,49 t.o.v. € 4,26 voor de eerste 6 maanden van 2007). Exclusief de impact van IAS 39 en de niet recurrente elementen van het 1ste halfjaar 2008, bedraagt dit resultaat € 3,85 per gewoon aandeel, een stijging met 2,9% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar (€ 3,74). Deze stijging wordt hoofdzakelijk verklaard door de positieve impact van de acquisities gerealiseerd over de laatste 12 maanden, de hogere bezettingsgraad en het onder controle houden van de operationele kosten.


Bron: Cofinimmo (www.cofinimmo.be)
Het netto resultaat - aandeel Groep (gewone aandelen) (na incorporatie van het resultaat op de portefeuille) daalt van € 9,03 per gewoon aandeel voor het 1ste semester 2007 naar € 5,09 voor het 1ste halfjaar 2008. Het omvat een gerealiseerde meerwaarde van € 0,39 (t.o.v. € 1,83 op 30.06.2007) en een niet-gerealiseerde meerwaarde van € 0,21 (t.o.v. € 2,94 op 30.06.2007).

In het licht van de resultaten van het 1ste semester 2008 en de verwachtingen voor de 2de jaarhelft, bedraagt het vooruitzicht 2008 van het bedrijf voor het netto courant resultaat per gewoon aandeel, exclusief de impact van IAS 39, € 8,02, conform de vooruitzichten van het Jaarverslag 2007. Het gerealiseerde resultaat op de portefeuille zou ten minste € 0,39 per gewoon aandeel moeten bedragen. Rekening houdend met deze resultaten en de positieve impact van de recente transacties, blijft het dividendvooruitzicht voor het gewoon aandeel voor 2008 behouden (€ 7,80). De consensus van de winst per aandeel over heel 2008 ligt op 7,98 aldus persbureau Reuters.