Imtech ziet order toenemen, outlook gehandhaafd

Imtech ziet de orderportefeuille in het derde kwartaal 2011 - vergeleken met dezelfde periode vorig jaar - verder toenemen. Imtech handhaaft de vooruitzichten voor het gehele jaar 2011 en verwacht een verdere toename van de EBITA door een combinatie van autonome groei en acquisities. Tevens handhaaft Imtech haar lange termijn strategisch plan om in 2015 te komen tot een opbrengstenniveau van 8 miljard euro.

In het bereiken van deze groeidoelstelling wordt goede vooruitgang geboekt zo meldt het persbericht.. Zo zijn in 2011 tot op heden 14 acquisities gedaan. Dit leidt op termijn tot extra groei zowel bij de overgenomen ondernemingen als bij de rest van het Imtech -portfolio zo verwacht het bedrijf.

Handhaving outlook
Naar de huidige inzichten verwacht Imtech voor 2011 een verdere toename van de EBITA door autonome groei en acquisities. Tevens handhaaft Imtech onverkort haar lange termijn strategisch plan om in 2015 te komen tot een opbrengstenniveau van 8 miljard euro bij een operationele EBITA-marge tussen 6% en 7%. Met het bereiken van deze lange termijn groeidoelstelling ligt Imtech goed op koers.

Naast de gedane acquisities heeft Imtech goede voortgang tot stand gebracht op de Europese energiemarkt, zijn bestaande posities versterkt en zijn er verdere stappen gezet op weg naar de verdere internationalisering van de activiteiten. Imtech heeft dan ook vertrouwen in de toekomst zo besluit het persbericht.