Neways ziet orders en omzet stijgen

Neways heeft in het derde kwartaal van 2011 een omzet gerealiseerd van EUR 69,2 miljoen, een toename van 4,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De daling van de vraag uit de halfgeleiderindustrie werd meer dan gecompenseerd door de toename van de vraag vanuit met name de medische industrie. De orderportefeuille is per 30 september met 4% gestegen naar EUR 71,5 miljoen ten opzichte van 30 juni 2011.

Zoals reeds bij de halfjaarcijfers bekendgemaakt, is er sprake van een te lage bezetting bij de werkmaatschappij in Kassel (Duitsland). Dit zorgt voor een drukkend effect op de ontwikkeling van het bedrijfsresultaat en leidt tot een relatief hoge belastingdruk over het derde kwartaal.

Vooruitzichten
De orderportefeuille heeft in de afgelopen maanden voorzichtig de stijgende lijn weer opgepakt. Naar verwachting zal dit voor geheel 2011 resulteren in een omzet die ruim boven de omzet van 2010 zal uitkomen.

De winstgevendheid zal in de tweede helft van 2011 nog worden gedrukt door de reorganisatie in Kassel. Over het hele jaar zal het bedrijfsresultaat (exclusief reorganisatielast) toenemen ten opzichte van 2010, terwijl de nettowinst (exclusief reorganisatielast) als gevolg van de hogere belastingdruk naar verwachting om en nabij het niveau van 2010 zal uitkomen zo besluit het persbericht.