Moderna meldt effectiviteit bij covid-19 jongeren

Moderna meldde vandaag ook bij jongeren goede resultaten te zien met betrekking tot de behandeling van covid-19.

  • De indiening is gebaseerd op de fase 2/3 studie van mRNA-1273 bij jongeren van 12 tot 18 jaar in de Verenigde Staten.
  • De werkzaamheid van het vaccin bij de bijna 2.500 jongeren die het Moderna COVID-19 vaccine kregen, was 100% bij gebruik van dezelfde gevalsdefinitie als in de fase 3 COVE-studie bij volwassenen.
  • Een vaccineffectiviteit van 93% bij seronegatieve deelnemers werd waargenomen vanaf 14 dagen na de eerste dosis met gebruikmaking van de secundaire Centres for Disease Control and Prevention (CDC) gevalsdefinitie van COVID-19, die testte op mildere ziekte.
  • Het Moderna COVID-19 vaccine werd doorgaans goed verdragen met een veiligheids- en verdraagbaarheidsprofiel dat over het algemeen overeenkomt met de fase 3 COVE-studie bij volwassenen.
  • Moderna heeft ook een vergunning aangevraagd in Canada en zal een vergunning voor noodgebruik aanvragen bij de Amerikaanse FDA.

    "We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat we voor ons COVID-19 vaccine een voorwaardelijke handelsgoedkeuring hebben aangevraagd bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor gebruik bij jongeren in de Europese Unie," aldus Stéphane Bancel, Chief Executive Officer van Moderna. "We vinden het bemoedigend dat het Moderna COVID-19 vaccine zeer effectief was in het voorkomen van COVID-19- en SARS-CoV-2-infectie bij jongeren.

    We hebben autorisatie aangevraagd bij Health Canada en we zullen een Emergency Use Authorization aanvragen bij de Amerikaanse FDA en regelgevende instanties over de hele wereld voor deze belangrijke leeftijdspopulatie. We blijven ons inzetten om de COVID-19 pandemie te helpen beëindigen."