Kendrion ziet omzet en winst stijgen

Het balanstotaal is in het derde kwartaal gestegen tot EUR 190,9 miljoen, met name als gevolg van de verder toegenomen omzet. De investeringen bedroegen tot en met het derde kwartaal EUR 8,3 miljoen, bij een afschrijvingsniveau van EUR 6,7 miljoen en amortisatielasten van EUR 1,3 miljoen. De vrije kasstroom bedroeg in het derde kwartaal EUR 3,6 miljoen (cumulatief tot en met Q3 en exclusief earn out betalingen: EUR 5,5 miljoen). De solvabiliteit is per eind september van circa 67%.

Vooruitzichten

De algemene onzekerheid over de economische ontwikkelingen leidt tot voorzichtigheid in het doen van uitspraken. Dit geldt vooral voor de maand december, waarbij op dit moment moeilijk te voorspellen is hoeveel afnemers gaan inzetten op het verlagen van productie teneinde voorraden af te bouwen. Na een goede maand oktober verwacht Kendrion ook voor november een goed activiteitenniveau. Kendrion handhaaft op basis van de huidige kennis de eerder afgegeven verwachting van minimaal 15% omzetgroei in 2011 met een daarbij behorende verdere verbetering van het resultaat.

Financiële kalender 2012

Publicatie jaarcijfers 2011 Woensdag 29 februari 2012 08.00 uur

Analistenbijeenkomst Woensdag 29 februari 2012 11.30 uur

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Maandag 16 april 2012 14.30 uur

Publicatie resultaten 1e kwartaal 2012 Woensdag 9 mei 2012 08.00 uur

Publicatie halfjaarcijfers 2012 Donderdag 23 augustus 2012 08.00 uur

Analistenbijeenkomst Donderdag 23 augustus 2012 11.30 uur

Publicatie resultaten 3e kwartaal 2012 Woensdag 7 november 2012 08.00 uur