Onderzoek opsplitsing Fortis-groep afgerond

De Belgische gerechtelijke deskundigen die op verzoek van Deminor werden aangesteld om de opsplitsing van de voormalige Ageas groep te onderzoeken, hebben hun eindverslag neergelegd.

Due diligence

In november 2008 stelde de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel op vraag van Deminor drie gerechtelijke deskundigen aan om de opsplitsing van de vroegere Ageas groep te onderzoeken. Hun opdracht was onder meer een beter inzicht te verschaffen in de wijze waarop de financiële voorwaarden zijn bepaald voor de overdracht van de Ageas -activa aan de Belgische en Nederlandse overheden en aan BNP Paribas in oktober 2008; meer duidelijkheid te verschaffen over de waarderingsmethoden die voor deze activa werden gehanteerd; en na te gaan of de onderneming voorafgaand aan de opsplitsing uitgebreid werd doorgelicht (due diligence).

Afronding onderzoek

De deskundigen hebben hun eindverslag op 18 november neergelegd. Het bevat onder meer een gedetailleerd overzicht van de gebeurtenissen van de periode tussen 26 september 2008 en 6 oktober 2008; een bespreking van documenten en informatie die beschikbaar waren bij de bepaling van de verkoopprijs van de activa; een toelichting bij de gebruikte waarderingsmethoden; en een onderzoek van documenten met betrekking tot de waardering van Ageas Bank en de Nederlandse bank- en verzekeringsactiva uit de voormalige Ageas groep.