Qualcomm hoger dan sector gewaardeerd

Woensdagmiddag presenteert Qualcomm haar resultaten over het vorige boekjaar. De meeste analisten verwachten een zeer fors hogere omzet (de consensus ligt op 14,9 miljard dollar). Bij een gelijkblijvende winstmarge van zo'n 30% stijgt het nettoresultaat naar verwachting ook lineair door. Op de markt lijkt er al op de hogere cijfers geanticipeerd te zijn. De belangrijkste ratio's, de koers/winst-verhouding, het dividendrendement en de market to book-ratio duiden allemaal op een premie ten opzichte van de sector.

Analisten verwachten omzetgroei Qualcomm

De omzet over 2011 komt volgens de verwachtingen van de analisten uit op 18.406,38 miljoen Amerikaanse dollar, dit betekent een stijging van 23,06 procent. In 2010 kwam de omzet uit op 14.957 miljoen Amerikaanse dollar.
Hoofdkantoor
Hoofdkantoor te San Diego, VS
Over het huidige jaar wordt een omzet van 20.643,16 miljoen Amerikaanse dollar verwacht. De verwachting van de totale EBITDA vorig jaar ligt op 7.459 miljoen Amerikaanse dollar (over dit jaar ligt de verwachting op 8499,72 miljoen Amerikaanse dollar). Hierdoor komt de EBITDA -marge op 40,52 procent te liggen. De consensus voor het nettoresultaat ligt op 5.100,64 miljoen Amerikaanse dollar. Vorig jaar kwam het nettoresultaat uit op 4.573 miljoen Amerikaanse dollar.

De winstmarge komt zodoende naar verwachting op 68,38 procent uit. Voor dit jaar wordt een nettoresultaat verwacht van 7.003,93 miljoen Amerikaanse dollar.

Hogere kw dan de sector en boekpremie Qualcomm

Analisten rekenen op een resultaat per aandeel van 2,98 Amerikaanse dollar. Hierdoor komt de geprognosticeerde koers/winst/verhouding over dit jaar uit op 19,67. Over het lopende jaar wordt een resultaat per aandeel van 3,4 Amerikaanse dollar verwacht. Op basis van de huidige koers komt zo de forward PE op 17,24 te liggen. De gemiddelde koers/winst-verhouding van de sector bedraagt 13,99. De verhouding van de beurskoers ten opzichte van intrinsieke (boek)waarde ligt op 4,08. De sector wordt verhandeld op 2,91 maal haar intrinsieke waarde.

De vrije kasstroom per aandeel komt naar verwachting uit op 4,1 Amerikaanse dollar (dit komt neer op 137,58 procent van het resultaat per aandeel. Voor 2012 ligt de verwachting van de kasstroom per aandeel op 4,5 Amerikaanse dollar.

Per aandeel wordt een dividendbetaling van 0,83 Amerikaanse dollar verwacht. Mocht dit bedrag uitgekeerd worden dan bedraagt het actuele dividendrendement 1,42 procent. Het dividendrendement van de peergroup bedraagt 5,48 procent. Over het lopende jaar wordt voor volgend jaar een dividend per aandeel van 0,88 Amerikaanse dollar verwacht. Het dividendrendement hiervan komt dan uit op 2 procent.

Om 18.19 noteerde het aandeel Qualcomm 1,45 procent hoger op een koers van 58,63 Amerikaanse dollar.