Analisten voorzien lichte omzetstijging Unilever, koers richting fair value

Unilever presenteert donderdag haar resultaten over 2011. De meeste analisten gaan uit van een lichte omzetstijging die voornamelijk gedragen wordt door meer groei in de opkomende markten. Qua waardering noteert het aandeel inmiddels in lijn met haar sectorgenoten. De meeste analisten noemen het aandeel op een koers van rond de 26 euro fair gewaardeerd (26,47 euro is het gemiddelde van de uitstaande koersdoelen).

Analisten verwachten beperkte omzetgroei Unilever

De omzet over 2011 komt volgens de verwachtingen van de analisten uit op 46.642 miljoen euro, dit betekent een stijging van 5,38 procent. In 2010 kwam de omzet uit op 44.262 miljoen euro.
Hoofdkantoor
Hoofdkantoor te Rotterdam
Over het huidige jaar wordt een omzet van 49.725,4 miljoen euro verwacht. De verwachting van de totale EBITDA vorig jaar ligt op 7.884 miljoen euro (over dit jaar ligt de verwachting op 8.467,5 miljoen euro). Hierdoor komt de EBITDA -marge op 16,9 procent te liggen. De consensus voor het nettoresultaat ligt op 4.328,8 miljoen euro. Vorig jaar kwam het nettoresultaat uit op 4.244 miljoen euro.

De winstmarge komt zodoende naar verwachting op 9,28 procent uit. Voor dit jaar wordt een nettoresultaat verwacht van 4.680 miljoen euro.

Lagere kw en boekpremie Unilever

Analisten rekenen op een resultaat per aandeel van 1,50 euro. Hierdoor komt de geprognosticeerde koers/winst/verhouding over dit jaar uit op 16,97. Over het lopende jaar wordt een resultaat per aandeel van 1,61 euro verwacht. Op basis van de huidige koers komt zo de forward PE op 15,81 te liggen. De gemiddelde koers/winst-verhouding van de sector bedraagt 20,53. De verhouding van de beurskoers ten opzichte van intrinsieke (boek)waarde ligt op 2,81. De sector wordt verhandeld op 1,95 maal haar intrinsieke waarde.

De vrije kasstroom per aandeel komt naar verwachting uit op 1,95 euro (dit komt neer op 130 procent van het resultaat per aandeel. Voor 2012 ligt de verwachting van de kasstroom per aandeel op 2,08 euro.

Per aandeel wordt een dividendbetaling van 0,88 euro verwacht. Mocht dit bedrag uitgekeerd worden dan bedraagt het actuele dividendrendement 3,46 procent. Het dividendrendement van de peergroup bedraagt 3,88 procent. Over het lopende jaar wordt voor volgend jaar een dividend per aandeel van 0,94 euro verwacht. Het dividendrendement hiervan komt dan uit op 4 procent.

Om 9.59 noteerde het aandeel Unilever 0 procent lager op een koers van 25,45 euro.