Behoorlijk lagere resultaten Exact

Totale omzet op gerapporteerde basis nam af met 5,5% tot € 215,6 miljoen (FY 2010: € 228,2 miljoen). De daling werd veroorzaakt door de desinvestering van Siigo in 2010 (impact € 8,0 miljoen), de desinvestering van de hardware activiteiten in Nederland (impact € 1,2 miljoen),de deconsolidatie van de joint venture in het Midden-Oosten (impact € 1,7 miljoen) en wisselkoersschommelingen (impact € 3,1 miljoen). Op een gelijke basis echter, is een omzetstijging van 0,6% gerealiseerd tot € 215,6 miljoen (FY 2010: € 214,2 miljoen) waaraan alle regio’s hebben bijgedragen, behalve de regio International.

Nettoresultaat en winst per aandeel

Het nettoresultaat dat voor uitkering aan aandeelhouders beschikbaar is, bedroeg € 14,8 miljoen (FY 2010: € 33,1 miljoen), het verschil wordt met name veroorzaakt door het afwaarderingsverlies van Longview. Winst per aandeel (WPA) komt daardoor uit op € 0,65 (2009: € 1,45). De impact van het afwaarderingsverlies van Longview op de WPA bedraagt € 0,81.

Gebaseerd op het dividendbeleid zou met betrekking tot 2011 een slotdividend van € 0,06 per aandeel worden uitbetaald. Gezien het afwaarderingsverlies van Longview en de kaspositie van Exact zal de Raad van Bestuur een slotdividend van € 0,87 per aandeel voorstellen op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 26 april 2012.

Vooruitzichten

Voor 2012 verwacht Exact, op voorwaarde dat de economische situatie niet verslechterd in vergelijking met de tweede helft van 2011 wederom een laag eencijferige groei op gelijke basis van omzet en EBITDA .