Resultaten Nestlé in lijn met consensus

De resultaten die Nestlé gisteren presenteerde waren in lijn met de verwachtingen van de markt. Over 2011 bedroeg de omzet van Nestlé 83,64 miljard frank. Analisten gingen uit van een omzet van 83,4 miljard frank. De omzet bedroeg in 2010 104,613 miljard frank. De brutowinst (EBIT) kwam met 12,538 frank miljard 2,21 procent lager uit dan de consensusverwachting die op 12,822 miljard frank lag.

Resultaten in lijn met marktverwachtingen

Onder aan de streep bleef er een nettoresultaat over van 9,8 miljard frank. De meeste analisten gingen uit van een nettoresultaat van rond de 9,52 miljard frank. Het rendement op het eigen vermogen (per eind 2010) komt zodoende uit op 16,82 procent. Per het einde van het boekjaar 2011 bedroeg de totale balans van Nestlé 114,091 miljard frank. De som van het vreemd vermogen bedraagt 55,817 miljard frank. De solvabiliteit komt zodoende uit op 51,08 procent.
fabriek
Nestle fabriek, Turkije
Het resultaat per aandeel kwam uit op 2,97 frank. Over 2010 behaalde Nestlé een resultaat per aandeel van 2,96 frank.

KW-discount Nestlé

De koers/winst-verhouding bedraagt zodoende 18,72. De sector noteert met een koers/winst-verhouding van 20,53. Het aandeel noteert momenteel met factor 3,1 van haar boekwaarde. De sector wordt momenteel met 1,95 maal de boekwaarde verhandeld. Nestlé is voornemens om over 2011 een dividend per aandeel van 1,95 frank uit te gaan keren (de consensus lag op 1,94 frank). Hierdoor komt het dividendrendement uit op 3,51 procent. Nestlé's sectorgenoten leveren gemiddeld een dividendrendement van 3,88 procent op.

Het aandeel Nestlé sloot donderdag op een koers van 55,60 frank.