Hogere verwachte resultaten Merck Kgaa al verdisconteerd

Merck KGaA KGaA komt dinsdag met haar resultaten over 2011. De meeste analisten verwachten een hogere omzet van Merck KGaA KGaA en noemen het aandeel beperkt overgewaardeerd. Dit wordt mede gereflecteerd door het gemiddelde van de koersdoelen (van 75,66 euro) dat nipt lager ligt dan de huidige beurskoers. De meeste analisten gaan uit van een gedaalde winstmarge in combinatie met een hoger nettoresultaat.

Analisten verwachten omzetgroei Merck KGaA KGaA

De omzet van het Duitse farmaciebedrijf over 2011 komt volgens de verwachtingen van de analisten uit op 10,22 miljard euro, dit betekent een stijging van 10,01 procent. In 2010 kwam de omzet uit op 9,29 miljard euro.
<a Merck KGaA Kgaa, Darmstadt, Duitsland align=right/>
Merck KGaA Kgaa, Darmstadt, Duitsland
Over het huidige jaar wordt een omzet van 10,47 miljard euro verwacht. De verwachting van de totale EBITDA vorig jaar ligt op 2,53 miljard euro (over dit jaar ligt de verwachting op 2,7 miljard euro). Hierdoor komt de EBITDA -marge op 24,7 procent te liggen. De consensus voor het nettoresultaat ligt op 654 miljoen euro. Vorig jaar kwam het nettoresultaat uit op 632,1 miljoen euro.

De winstmarge komt zodoende naar verwachting op 6,4 procent uit. Voor dit jaar wordt een nettoresultaat verwacht van 930 miljoen euro.

Hogere kw dan de sector en boekkorting Merck KGaA KGaA

Analisten rekenen op een resultaat per aandeel van 3,01 euro. Hierdoor komt de geprognosticeerde koers/winst/verhouding over dit jaar uit op 26,82. Over het lopende jaar wordt een resultaat per aandeel van 4,1 euro verwacht. Op basis van de huidige koers komt zo de forward PE op 19,69 te liggen. De gemiddelde koers/winst-verhouding van de sector over 2010 bedraagt 24,36. De verhouding van de beurskoers ten opzichte van de intrinsieke (boek)waarde ligt op 1,28. De sector wordt verhandeld op 3,19 maal haar intrinsieke waarde. Het bedrijf wordt momenteel op 27,77 maal de EBITDA over 2010 verhandeld (EV/ EBITDA -2011 is 26,84).

De vrije kasstroom per aandeel komt naar verwachting uit op 8,97 euro (dit komt neer op 298,01 procent van het resultaat per aandeel. Voor 2012 ligt de verwachting van de kasstroom per aandeel op 9,49 euro.

Lager dividend dan de sector

Per aandeel wordt een dividendbetaling van 1,38 euro verwacht. Mocht dit bedrag uitgekeerd worden dan bedraagt het actuele dividendrendement 1,71 procent. Het dividendrendement van de peergroup bedraagt 3,18 procent. Over het lopende jaar wordt voor volgend jaar een dividend per aandeel van 1,50 euro verwacht. Het dividendrendement hiervan komt dan uit op 2 procent.

Het aandeel Merck KGaA KGaA noteerde vrijdagavond op een koers van 80,74 euro.