Analisten te spreken over winstverviervoudiging Munich Re

Munich Re overlegde recent sterke cijfers over 2012. De grootste herverzekeraar ter wereld zag onder meer de winst verviervoudigen en heeft mede daarom besloten het dividend te verhogen. Analisten zijn uiteraard te spreken over de resultaten en blijven positief over het aandeel.

Fors hogere resultaten

In 2012 zag Munich Re de nettowinst verviervoudigen van 700 miljoen euro tot 3,2 miljard euro. De operationele winst over heel 2012 verviervoudigde eveneens, van 1,2 miljard euro naar 5,4 miljard euro. De goede resultaten waren vooral te danken aan de lagere kosten die gemaakt werden voor natuurrampen. De totale kostenpost hiervoor was het afgelopen jaar 1,3 miljard euro, waarbij orkaan Sandy voor 800 miljoen euro verantwoordelijk was.

Voor 2013 werden door de verzekeraar geen verwachtingen uitgesproken. Wel kondigde Munich Re aan zijn dividend voor 2012 te verhogen van 6,25 euro naar 7 euro per aandeel, wat duidelijk meer was dan waar analisten gemiddeld op hadden gerekend.

Sterke cijfers

De analisten van ABN AMRO spreken van sterke cijfers. Zij wijzen op de herverzekeringsactiviteiten, waarbij de gecombineerde ratio (de bruto schadelast opgeteld met de bedrijfskosten van de verzekeraar, gedeeld door de premie die verdiend wordt) van het onderdeel uitkwam op 91%. Dit was beter dan waar ABN AMRO op had gerekend.

Wel stelden de resultaten van de gezondheidsdivisie van Munich Re de analisten teleur. Aangezien de verzekeraar heeft aangegeven deze problemen te willen aanpakken blijft ABN AMRO echter positief over het aandeel en daarmee het koopadvies gehandhaafd.

Analist Thorsten Wenzel van DZ bank schreef in zijn researchrapport dat de goede bedrijfsresultaten in het vierde kwartaal beter waren dan verwacht en de verhoging van het dividend een positieve verrassing is. Volgens de analist is het een duidelijk signaal dat Munich Re vertrouwen heeft in zijn vermogen en de toekomstige winstontwikkeling.

De analisten van Kepler hebben hun advies voor Munich Re op ‘buy’ gehouden en hanteren daarbij een koersdoel van 153 euro. De belangrijkste cijfers zijn volgens analist Fabrizio Croce positief uitgevallen. Zijn verwachtingen liggen nu flink hoger, doordat de schade als gevolg van de orkaan Sandy en het beleggingsresultaat optimistischer zijn dan verwacht.

Er zijn ook kritische geluiden. Zo stelt Equinet-analist Philipp Hassler dat de nettoresultaten zwak waren, maar wel in lijn met zijn verwachtingen. Daarbij is de schaden-kosten ratio van het herverzekeringsbedrijf extreem laag uitgevallen, terwijl de netto-inkomsten uit beleggingen de analist positief hebben verrast.

Consensus

Voor het aandeel staan momenteel 16 koop- en 15 houdadviezen uit, terwijl slechts 1 analist een verkoopadvies hanteert. Daardoor is de consensus overwegend positief. Verwacht mag worden dat analisten hun taxaties in de komende periode opwaarts zullen bijstellen. Gemiddeld hanteren de analisten een koersdoel van 138,91 euro, wat bij de slotkoers van dinsdag en verwacht rendement oplevert van bijna 4%.