BAM ziet verlies oplopen, houdt toch vast aan dividend

Ondanks een nipt lagere omzet dan over 2011 zag bouwer BAM haar verlies fors oplopen. Over 2012 daalde BAM ’s omzet van 7,6 miljard euro naar 7,4 miljard euro. Het nettoresultaat onder aan de streep ging van een plus van 126 miljoen euro naar een verlies van 187,4 miljoen euro. Het negatieve resultaat wordt vooral veroorzaakt door afboekingen op activa. De divisies Bouw & Techniek en Infra hebben het vooral in Nederland zwaar zo stelt de bouwer.

Wel dividend

Ondanks het verlies wil BAM toch vasthouden aan een dividendbetaling en stelt een dividend per uitstaand aandeel van 10 cent voor. Op basis van de huidige koers komt het dividendrendement dan uit rond de 3 procent.

SNS Securities ziet veel opwaarts potentieel

De analisten van SNS Securities herhaalden vanmorgen hun koopadvies (met een koersdoel van 3,75 euro) voor het aandeel. Ondanks dat de analisten teleurgesteld waren over de lagere winstmarges over 2012 zien de analisten veel potentie in het aandeel. Vooral het orderboek ziet er volgens de analisten goed uit. Het orderboek van 2013 wordt nu op 11 miljard euro ingeschat.

Het aandeel wordt door 8 analisten gevolgd. Het gemiddelde koersdoel staat op 3,68 euro (zo'n 50 cent boven de huidige koers).

resultatenrekening <a href='/aandeel/22-bam'> BAM </a> 2012

BAM lijdt onder malaise huizenmarkt

Financiele positive BAM

Bam Groep, <a href='/begrippen/451-balans'> Balans </a> <a href='/aandeel/22-bam'> BAM </a>

De recourse nettokaspositie op 31 december 2012 verbeterde met € 98 miljoen ten opzichte van de positie een jaar geleden tot een nettokaspositie van € 154 miljoen. Dit was het gevolg van de verkoop van Tebodin en het netto operationele resultaat, gecompenseerd door lagere handels- en overige schulden in de operationele sectoren, de betaling van dividend over 2011 en additionele pensioenbetalingen in het Verenigde Koninkrijk.

BAM -ceo: Huizenmarkt wordt niet veel slechter dan het nu is

Dividendvoorstel 2012

BAM Groep streeft naar een dividenduitkering van tussen de 30 procent en 50 procent van de nettowinst. Op basis van het gerapporteerde nettoverlies inclusief de bijzondere waardeverminderingen, dat neerkomt op een resultaat per aandeel van -€ 0,79, zou geen dividend worden uitgekeerd over 2012. Echter, BAM stelt een uitzondering op het beleid voor, gelet op het noncash- worden uitgekeerd over 2012. Echter, BAM stelt een uitzondering op het beleid voor, gelet op het noncash- karakter van de bijzondere waardeverminderingen, het operationele resultaat, de vooruitzichten en de financiële positie van de Groep. Aan de jaarlijkse algemene vergadering, te houden op 24 april 2013 te Amsterdam, wordt voorgesteld het dividend over 2012 per gewoon aandeel vast te stellen op € 0,10 in contanten (2011: € 0,16) of in aandelen.p>

Scheffers weg uit RvC

Na afloop van de algemene vergadering van 24 april 2013 zal de heer H. Scheffers aftreden als lid van de raad van commissarissen wegens het aflopen van zijn benoemingstermijn. De raad van commissarissen heeft het voornemen, indien de algemene vergadering geen aanbeveling doet, de heer Scheffers voor te dragen om door de algemene vergadering als commissaris te worden herbenoemd voor een periode van vier jaar.

Na afloop van de algemene vergadering van 24 april 2013 zal de heer A. Baar aftreden als lid van de raad van commissarissen wegens het aflopen van zijn derde benoemingstermijn van vier jaar. De raad van commissarissen heeft het voornemen in de vacature die ontstaat door het aftreden van de heer Baar te voorzien en zal te zijner tijd een kandidaat ter benoeming tot commissaris voordragen.In verband met het einde van zijn benoemingstermijn van vier jaar treedt de heer M.J. Rogers af als lid van de raad van bestuur na afloop van de algemene vergadering van 24 april 2013. De raad van commissarissen draagt de heer Rogers op basis van een bindende voordracht voor om door de algemene vergadering te worden herbenoemd als lid van de raad van bestuur voor een periode van vier jaar.

Verwachting 2013

De omstandigheden in de BAM -thuismarkten blijven moeilijk. Hoewel het nog te vroeg is om een verwachting te geven voor het gehele jaar, heeft BAM op dit moment geen reden om aan te nemen dat de prestatie in 2013 significant zal verschillen van de operationele prestatie in 2012.