BNP Paribas verwacht traag herstel

BNP Paribas verwacht dat de gehele wereldeconomie traag zal groeien en slechts langzaam versnellen, terwijl de Nederlandse economie op korte termijn zwak zal blijven. Daarbij verwachten de analisten dat de inflatie laag zal blijven, terwijl de afbouw van het steunprogramma door de Federal Reserve een aantal opkomende markten zal raken.

De wereldwijde economische groei is volgens BNP Paribas aan het herstellen, maar op een zeer laag tempo. Voor dit jaar verwachten de analisten een groei wereldwijd van 2,9% en in 2014 zal deze 3,3% bedragen.

Dit heeft de monetaire beleidsbepalers in een aantal landen er volgens BNP Paribas toe gedwongen om een meer gematigde houding aan te nemen. Gewezen wordt op de latere afbouw van het steunprogramma door de Federal Reserve en de continuerende stimulering in de eurozone.

Daarbij vraagt BNP Paribas zich af wat de nieuwe topvrouw bij de Fed Janet Yellen volgend jaar zal doen. Welk tempo voor de afbouw van de steunmaatregelen zal zij hanteren en hoe opkomende markten hierop zullen reageren is nog onzeker.

Ondertussen stelt BNP Paribas ook vast dat niet alle leden van de ECB eensgezind zijn, waarbij een meerheid de renteverlaging in november steunde maar er onenigheid ontstond door een kwart van de raad.

In China staan tot slot hervormingen op de agenda, maar de analisten vragen zich af wat voor verschil dit zal maken en wat voor effect het zal hebben op de wereldwijde groei en markten.

Zwakke groei Nederlandse economie

Inzoomend op de Nederlandse economie verwacht BNP Paribas dat deze op korte termijn zwak zal blijven, met een groei in 2014 van 0,2% en 0,9% in 2015. Dit is natuurlijk een verbetering van de krimp van 1,1% in 2013, maar nog weinig hoopgevend.

De belangrijkste oorzaak voor deze verwachtingen is de zwakke binnenlandse consumptie door krimp van de beroepsbevolking. Daarnaast wijzen de analisten op de groei van krediet en bezuinigingen van de overheid.

In 2015 zal de binnenlandse vraag licht opveren, waarbij het handelsoverschot rond de 10% bbp tegenwicht zal bieden voor de zwakke binnenlandse vraag. Tegelijkertijd is het een obstakel voor het vinden van een nieuwe balans in de handel binnen de eurozone, aldus BNP Paribas.

De analisten verwachten tot slot dat het rendement op obligaties omhoog zal gaan in zowel de VS als de eurozone, terwijl Japanse rendementen zullen dalen.