Google wordt een consumenten company

Alphabet opent showrooms in zes Amerikaanse steden waar klanten de computers en tablets van het internetbedrijf kunnen bekijken. Op deze manier probeert Alphabet in te spelen op de consument. In onder meer New York, Chicago, Los Angeles, Sacramento en San Francisco richt Alphabet zogenoemde Winter Wonderlabs in waar onder meer de Nexus-tablets en de Chromebooks te zien zullen zijn. De apparaten kunnen daar worden uitgeprobeerd, maar moeten nog wel online worden besteld.

Winkels

De keuze om winkels te openen voor het grote publiek is eigenlijk een logische. Hoewel het bedrijf nog steeds het meest verdient aan zijn searchengines, begint het bedrijf toch enigszins van kleur te verschieten. Het is zich steeds meer gaan richten op de mobiele wereld in de brede zin van het woord. Niet alleen is Alphabet geïnteresseerd in de smartphone, maar ook in toekomstige ontwikkelingen als the smartcar en the smarthome. Daar wil het bedrijf deel aan hebben en van profiteren.

De vraag is dan hoe je zoiets het best kunt doen? Het management van Alphabet heeft vastgesteld, dat de markt voor smartphones begint te verzadigen. Meer dan 50% van de Amerikanen en ongeveer eenzelfde percentage van de Europeanen heeft een smartphone. Dat impliceert dat de markt gaat veranderen. Immers,bijna iedereen heeft een smartphone, behalve de wat conservatievere consument. De innovators’en de early adopters hebben allang hun slag geslagen. Maar hoe bind je de laggards en de late majority aan je? Dat kan alleen maar door niet alleen een tech bedrijf te zijn, maar door vooral een consumentenbedrijf te worden. Een Alphabet -oulet in winkelstraten kan Alphabet helpen de wat conservatievere consumenten te verleiden kennis te maken met zijn producten. Die kan daar Googleproducten vasthouden en er aan snuffelen. Getraind personeel moet dan de belangstelling omzetten in daadwerkelijke verkopen.

Apple

Vreemd genoeg heeft de CEO van Apple , Tim Cook, ongewild een grote rol gespeeld bij de beslissing om naar de klant in de straat te gaan. In een interview in het vroege voorjaar van 2012 bejubelde Cook de beslissing om winkels te openen. Voor hem was de winkel in de straat het uithangbord bij uitstek geworden voor Apple . Apple winkels bleken niet alleen een commercieel succes met meer dan 120 miljoen bezoekers wereldwijd in het laatste kwartaal van 2011, maar vervulden ook de rol van bedevaartplaats voor verstokte Applefans en voor mensen die met Apple wensten kennis ter maken. Cook toonde er zich van overtuigd, dat zonder de winkels de iPad nooit zo snel zo succesvol had kunnen worden.

Het schijnt, dat deze boodschap voor het eerst goed doordrong tot Alphabet , toen het bedrijf werkte aan het concept van Alphabet -Glasses. Dankzij Cook drong al snel het besef door, dat Alphabet Glasses moeilijk te slijten zou zijn aan non-techies. Die zouden een de bril toch eerst van nabij willen zien en gebruiken alvorens tot een mogelijke koop over te gaan. Vervolgens groeide al snel het besef, dat een echte winkel niet alleen de mogelijkheid bood om consumenten te laten kennis maken met Alphabet Glasses, maar ook met andere (toekomstige) Googleproducten.

Overigens is Alphabet niet over een nacht ijs gegaan. Het heeft afgelopen jaar zogeheten within stores geopend in de winkels van Best Buy in de VS en PCWorld/Dixons. Daar heeft Googlepersoneel ervaring kunnen opdoen met het fenomeen winkel.

Bijdrage geschreven door Cor Wijtvliet van Crashinvestor.