Europa blijft aantrekkelijk om in te beleggen

Fidelity WorldWide Investment stelt in zijn recent uitgebrachte onderzoeksrapport dat beleggers in 2014 vooral kunnen profiteren van aandelen, ook al bestaat het gevaar dat deze duur kunnen worden. Daarbij vraagt het herstel in Europa meer tijd, maar is het volgens de analisten op middellange termijn weldegelijk een aantrekkelijke regio om in te investeren.

Fidelity stelt dat het herstel van de Amerikaanse economie een stevige bodem onder de aandelenmarkten van ontwikkelde markten neerlegt. Volgens de analisten is de Amerikaanse economie momenteel het meest gezond in vergelijking met de afgelopen 20 jaar.

Gewezen wordt op het terugdringen van het tekort, waardoor de dollarkoers stabiliseert. Volgens Fidelity is de 10-jarige ‘bearmarket’ van de dollar ten einde en staan beleggers aan de vooravond van een periode van duurzame stabiliteit danwel een stijging van de Amerikaanse munteenheid.

Wel waarschuwt Fidelity dat beleggers rekening dienen te houden met minder potentieel voor winstgroei, om de markten naar een hoger niveau te tillen. Volgens de analisten zullen de markten sneller stijgen dan de winstgroei.

De analisten geven de voorkeur aan bedrijven met intellectueel eigendom in technologie, gezondheidszorg en financiële dienstverlening. Fidelity verwacht dat deze sectoren voorop zullen lopen in de aandelenmarkten

Geduld met Europa

Fidelity stelt dat beleggers voor Europa langer geduld moeten hebben. Momenteel zijn de bedrijfsvoorraden laag, waardoor de kleinste stijging van de vraag direct gevolgen zou hebben voor de productie en de groei.

Volgens de analisten loopt Europa daarbij een risico op deflatie en is het zaak om meer te doen dan alleen het aanpakken van de schuldproblematiek. Fidelity stelt dat Europa vroeg of laat zijn schuld zal moeten herstructureren. Daarbij is de achilleshiel de ondergekapitaliseerde banken, die worden blootgesteld aan schuld uit de periferie. Volgens de analisten worden sterke banken sterker, terwijl het omgekeerde geldt voor zwakke banken.

Wel vindt Fidelity dat Europese aandelen aantrekkelijk blijven. Dankzij structurele en cyclische stimulansen, tezamen met een relatief lage waardering, zien de analisten voor de middellange termijn daarom kansen voor Europese aandelen.

Op korte termijn moeten beleggers echter vooral voorzichtig zijn, aangezien de aandelenprijzen sneller zijn gestegen dan de onderliggende bedrijfswinsten. De winsten die de komende kwartalen gepresenteerd worden kunnen daarbij aanleiding zijn voor beleggers om winst te nemen en aandelenmarkten een pas op de plaats te maken, zo besluit Fidelity.