ICT wil niet DPA fuseren

Het bestuur en de raad van commissarissen van ICT Automatisering N.V. ( ICT ) hebben de brief van DPA Group N.V. ( DPA ), d.d. 18 december 2013, zorgvuldig bestudeerd. In reactie heeft ICT een brief opgesteld aan DPA , welke is bijgevoegd als bijlage bij dit persbericht. In deze brief reageert ICT op de uitlatingen van DPA ten aanzien van de aangekondigde Brandfort transactie, een samengaan tussen ICT en DPA en het verzoek van DPA tot bijeenroeping van een BAVA.

Onjuistheden

De brief van DPA bevat een aantal uitlatingen met betrekking tot de Brandfort transactie die feitelijk onjuist zijn. In haar brief gaat ICT in op deze onjuistheden, die onder andere betrekking hebben op de door DPA incorrect berekende multiple en de suggestie aangaande ICT ’s motivatie achter de transactie met Brandfort. Zoals in haar brief aangegeven staat ICT nog steeds volledig achter de Brandfort transactie; Brandfort en ICT passen strategisch uitstekend bij elkaar. Ook de aandeelhouders van ICT zien, in tegenstelling tot wat DPA suggereert, deze strategische rationale, zo blijkt uit gesprekken die ICT met haar aandeelhouders heeft gevoerd.

DPA niet aantrekkelijk

Het bestuur en de raad van commissarissen van ICT blijven bij hun standpunt dat, ook onder de nieuwe voorwaarden, het bod van DPA niet attractief is voor aandeelhouders en dat de strategische rationale van een fusie met DPA ontbreekt. Op basis hiervan is ICT van mening dat een fusie met DPA niet in het belang is van ICT en haar stakeholders. De gedetailleerde onderbouwing van dit standpunt is uiteengezet in de bijgevoegde brief. Ook indien de transactie met Brandfort onverwacht geen doorgang zou vinden, wil ICT stand alone doorgaan op de ingeslagen weg zo meldt het persbericht.