Agfa-Gevaert in het eerste kwartaal van 2020: stevige resultaten ondanks uitdagende economische omstandigheden - Gereglementeerde informatie –12-05-2020 - 7:45 uur CET

                                                                      
Verkoop van deel van de IT-activiteiten van Agfa HealthCare     

·Verkoop aan Dedalus Groep succesvol afgerond in mei 2020 voor een ondernemingswaarde van 975 miljoen euro

·Agfa HealthCare’s hypermoderne Imaging IT software business maakt geen deel uit van de verkoop en zal een voorname bron van waardecreatie zijn voor de Agfa-Gevaert Groep


Financiële resultaten

·Stevige resultaten door verbetering brutowinstmarge en besparingsmaatregelen

·Radiology Solutions en HealthCare IT houden stand

·Specifieke segmenten van de drukindustrie begonnen impact van COVID-19 te voelen

·Sterke cashgeneratie, gedreven door aanzienlijke daling in werkkapitaal – netto financiële schuld gedaald tot 69 miljoen euro (exclusief IFRS 16-impact)


Mortsel (België), 12 mei 2020 – Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten van het eerste kwartaal van 2020.

VERKOOP DEEL VAN DE IT-ACTIVITEITEN VAN AGFA HEALTHCARE
In mei rondde de Agfa-Gevaert Groep met succes de verkoop af van een deel van Agfa HealthCare’s IT-activiteiten aan de Dedalus Groep voor een ondernemingswaarde van 975 miljoen euro. Het verkochte deel bestaat uit de activiteiten op het vlak van Healthcare Information Solutions (elektronisch gezondheidsrapport, het ORBIS-platform) en de activiteiten op het vlak van Integrated Care in Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Brazilië, evenals de Imaging IT-activiteiten voor zover die in deze landen nauw geïntegreerd zijn in de Healthcare Information Solutions-activiteiten. In Noord-Amerika en alle andere internationale markten zet Agfa HealthCare zijn Imaging IT software business voort die geen deel uitmaakt van de verkoop.

FINANCIËLE RESULTATEN
Dankzij het programma om het werkkapitaal te verminderen, slaagde de Agfa-Gevaert Groep er in om in het eerste kwartaal sterke kasstromen te genereren. Zonder de impact van IFRS 16 daalde de netto financiële schuld tot 69 miljoen euro.

Enerzijds hielden de divisies Radiology Solutions en HealthCare IT goed stand in de onzekere economische omstandigheden. Anderzijds begonnen bepaalde activiteiten in de drukindustrie de impact van de COVID-19-pandemie te voelen. Deze nieuwe uitdaging komt bovenop de al moeilijke omstandigheden in deze industrie. Dankzij de verbetering van de brutowinstmarge en besparingsmaatregelen kon de Groep sterke resultaten voorleggen. Zonder de impact van de uitdoving van de effecten van de alliantie met Siegwerk in de divisie Digital Print & Chemicals, zou de aangepaste EBITDA van de Groep op hetzelfde niveau als in het eerste kwartaal van 2019 gebleven zijn.

“We staan pal achter onze klanten en de gemeenschappen die ze bedienen. Omdat veel klanten in cruciale industrieën actief zijn, nemen we alle maatregelen die nodig zijn om leveringen en ondersteuning tijdens de COVID-19-pandemie te blijven garanderen. Zoals steeds is de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van onze werknemers echter onze belangrijkste prioriteit. Voorts controleren we nog strenger onze werkkapitaalniveaus, onze kapitaaluitgaven en onze kosten om zoveel mogelijk de impact van de pandemie op onze liquiditeit en rendabiliteit te beperken. Omdat de drukindustrie – die al onder druk stond – getroffen wordt door de pandemie, passen we onze productiecapaciteit aan aan de verslechterde marktomstandigheden. Hierbij doen we waar dat aangewezen is beroep op tijdelijke werkloosheidmaatregelen.
Ondanks een zekere impact van COVID-19 op onze activiteiten in de drukindustrie leverden we stevige resultaten en genereerden we sterke kasstromen. Ons programma ter vermindering van het werkkapitaal bleef succesvol, wat ons in staat stelde om onze netto financiële schuld voort te doen dalen tot een heel gezond niveau,” zei Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Verklaring i.v.m. herwerkte winst- en verliescijfers
Vanaf 2019 werkt de Agfa-Gevaert Groep volgens de boekhoudkundige IFRS 16-standaard. De tabellen hieronder tonen de winst- en verliescijfers met de impact van IFRS 16.
In augustus 2019 heeft de Groep de doorverkoopactiviteiten voor inkjetmedia in de VS stopgezet. Om een correcte vergelijking mogelijk te maken, werden de cijfers voor het eerste kwartaal van 2019 herwerkt.


Agfa-Gevaert Groep – eerste kwartaal van 2020

in miljoen euroQ1 2020

Q1 2019
Herwerkt


 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet501524-4,4% (-5,0%)
Brutowinst (*)170172-1,0%
% van de omzet33,9%32,7% 
Aangepaste EBITDA (*)3943-9,7%
% van de omzet7,8%8,2% 
Aangepaste EBIT(*)1820-11,1%
% van de omzet3,6%3,9% 

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van de Agfa-Gevaert Groep daalde met 4,4% door de problemen in de offsetdrukindustrie, de heroriëntatie op businesses met hogere marges in verscheidene activiteitsgebieden en de eerste effecten van de COVID-19-pandemie.

De brutowinstmarge van de Groep verbeterde van 32,7% van de omzet in het eerste kwartaal van 2019 tot 33,9% van de omzet dankzij de genoemde heroriëntatie op kwaliteitsvolle omzet en een verbeterde service- en productie-efficiëntie.

De verkoop- en algemene beheerskosten daalden aanzienlijk van 22,6% van de omzet in het eerste kwartaal van 2019 tot 21,5%.

De O&O-kosten bleven nagenoeg stabiel op 36 miljoen euro.  

Door de impact van de uitdovende effecten van de Siegwerk-alliantie daalde de aangepaste EBITDA van 43 miljoen euro (8,2% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2019 tot 39 miljoen euro (7,8% van de omzet). Zonder de Siegwerk-impact van 4,5 miljoen euro zou de aangepaste EBITDA op hetzelfde niveau gelegen hebben als vorig jaar. De aangepaste EBIT kwam uit op 18 miljoen euro (3,6% van de omzet) tegenover 20 miljoen euro (3,9% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2019.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een kost van 2 miljoen euro, tegenover een kost van 4 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2019.

De nettofinancieringskosten bedroegen 8 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 8 miljoen euro, tegenover 6 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2019.

Als gevolg van de bovenvermelde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettowinst van 1 miljoen euro.

Balans en kasstroom

  • Aan het eind van maart 2020 bedroegen de totale activa 2.386 miljoen euro (inclusief ‘recht-op-gebruik’-activa, in overeenstemming met de nieuwe boekhoudkundige norm i.v.m. leases: 107 miljoen euro aan het einde van maart 2020), tegenover 2.294 miljoen euro eind 2019.
  • Het werkkapitaal daalde aanzienlijk van 579 miljoen euro (26% van de omzet) eind 2019 naar 515 miljoen euro (23% van de omzet) aan het einde van maart 2020.
  • Zonder de impact van IFRS 16 daalde de netto financiële schuld van 106 miljoen euro eind 2019 tot 69 miljoen euro.

-          De nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten bedroegen 66 miljoen euro.

Vooruitzichten
Het is onmogelijk te voorspellen hoe de COVID-19-pandemie zal evolueren en ook de timing van overheidsbeslissingen om de beperkingen te versoepelen is nog steeds onzeker. Voorts is het momenteel nog onzeker hoe sterk de verscheidene markten van de Agfa-Gevaert Groep beïnvloed zullen worden. Desondanks kan in de komende kwartalen een aanzienlijke COVID-19-impact op de drukindustrie verwacht worden. De huidige situatie maakt het voor de Groep onmogelijk om de impact van de pandemie op de financiële resultaten van 2020 te kwantificeren en om vooruitzichten voor het volledige jaar 2020 te geven. Het management heeft de bedoeling meer klaarheid te verschaffen bij de publicatie van de resultaten van het tweede kwartaal in augustus 2020.


HealthCare IT – eerste kwartaal van 2020

in miljoen euroQ1 2020

Q1 2019 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet122122-0,4% (-1,0%)
Aangepaste EBITDA (*)19,715,626,1%
% van de omzet16,1%12,8% 
Aangepaste EBIT (*)12,78,845,6%
% van de omzet10,5%7,2% 

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van de divisie HealthCare IT bleef stabiel tegenover het eerste kwartaal van 2019. De brutowinstmarge verbeterde van 45,4% van de omzet in het eerste kwartaal van 2019 tot 48,2%. Aanzienlijke verbeteringen op het vlak van service-efficiëntie en de heroriëntatie van de Imaging IT Solutions-activiteiten hadden een positieve invloed op de rendabiliteit. De aangepaste EBITDA steeg van 15,6 miljoen euro (12,8% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2019 tot 19,7 miljoen euro (16,1% van de omzet). De aangepaste EBIT kwam uit op 12,7 miljoen euro (10,5% van de omzet), tegenover 8,8 miljoen euro (7,2% van de omzet) in het voorgaande jaar.

Voor de Imaging IT Solutions-activiteiten die geen deel uitmaken van de verkoop aan de Dedalus Groep, blijft de divisie haar succesrijke plan ter verbetering van de rendabiliteit uitvoeren. Hierbij concentreert de divisie zich op het genereren van een kwaliteitsvolle omzet in geselecteerde geografieën en segmenten. Daardoor rapporteerde deze business tegenover het voorgaande jaar een aanzienlijke stijging van de marges. Nu sommige ziekenhuizen investeringen in omvangrijke softwaresystemen uitstellen, bestaat wel het risico dat de komende kwartalen een COVID-19-impact zichtbaar zal worden.

De divisie HealthCare IT stelt alles in het werk om zorgaanbieders en de gemeenschappen die ze dienen te ondersteunen bij de aanpak van de huidige COVID-19-uitdagingen. Onder de hashtag #StrongerTogether deelt de divisie hoe klanten haar software gebruiken om efficiënt te triëren, te rapporteren en samen te werken rond COVID-19.
Voorts worden specifieke configuraties ontwikkeld in samenwerking met de zorgaanbieders. Die configuraties worden daarna gepubliceerd op de website van de divisie, zodat anderen er ook baat bij hebben.

Radiology Solutions – eerste kwartaal van 2020

in miljoen euroQ1 2020

Q1 2019 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet1181171,3% (0,4%)
Aangepaste EBITDA (*)16,417,1-4,3%
% van de omzet13,9%14,7% 
Aangepaste EBIT (*)10,111,5-12,0%
% van de omzet8,5%9,8% 

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

In de divisie Radiology Solutions boekte het Direct Radiography-gamma een sterke omzetgroei. Door de COVID-19-uitbraak versnellen veel ziekenhuizen hun investeringen in mobiele Direct Radiography-systemen. Deze machines kunnen gebruikt worden om zelfs in intensieve zorgafdelingen aan het bed van de patiënt röntgenonderzoeken te doen.
De omzet van het Computed Radiography-gamma bleef krimpen. Dit is deels marktgedreven en deels een gevolg van COVID-19-effecten. Privépraktijken in India, Latijns-Amerika en andere gebieden stellen nu hun investeringen in CR-apparatuur uit.
Het hardcopy-productgamma noteerde een beperkte omzetdaling die volledig te wijten is aan de impact van COVID-19 op de activiteiten in China en India. Door de uitbraak werden ziekenhuisbezoeken die niet in verband stonden met COVID-19 uitgesteld, wat leidde tot een verminderde vraag naar hardcopy-film. 

Deels door een verbeterde service-efficiëntie, steeg de brutowinstmarge van de divisie van 36,5% van de omzet in het eerste kwartaal van 2019 tot 38,2%. Vooral door ongunstige wisselkoerseffecten daalde de aangepaste EBITDA van 17,1 miljoen euro (14,7% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2019 tot 16,4 miljoen euro (13,9% van de omzet). De aangepaste EBIT kwam uit op 10,1 miljoen euro (8,5% van de omzet), tegenover 11,5 miljoen euro (9,8% van de omzet) in het voorgaande jaar.

Omdat Radiology Solutions producten en systemen levert die voor ziekenhuizen cruciaal zijn in hun strijd tegen COVID-19, concentreert de divisie zich op het verzekeren van de bedrijfscontinuïteit. Ze doet er ook alles aan om ervoor te zorgen dat klanten kunnen blijven rekenen op de knowhow van de serviceteams. Voorts steunt de divisie ziekenhuizen overal ter wereld met extra diensten, zoals gratis software die hen helpt om sneller meer accurate röntgenbeelden te krijgen. Voorbeelden over hoe Agfa en zijn medewerkers zorgaanbieders steunen in hun strijd tegen COVID-19 staan op de speciale #CountOnUs-sectie van de website van de divisie.

Digital Print & Chemicals – eerste kwartaal van 2020

in miljoen euroQ1 2020

Q1 2019
Herwerkt


 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet74,386,6-14,2% (-14,5%)
Aangepaste EBITDA (*)3,511,4-69,1%
% van de omzet4,7%13,1% 
Aangepaste EBIT (*)0,98,5-89,6%
% van de omzet1,2%9,9% 

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

In augustus 2019 beëindigde de Groep haar doorverkoopactiviteiten voor inkjetmedia in de VS. Om een correcte vergelijking mogelijk te maken, werden de cijfers van het eerste kwartaal van 2019 herwerkt. De omzet van de divisie werd eveneens beïnvloed door andere portfolioveranderingen, zoals de uitdoving van de effecten van de strategische alliantie voor UV-inkten voor verpakkingsdruk met Siegwerk Druckfarben.

In het inkjetsegment presteerde het inktproductgamma goed. Anderzijds stellen veel bedrijven hun investeringen in high-end grootformaatdrukapparatuur uit door de COVID-19-pandemie. Omdat deze markt in maart bijna tot stilstand kwam, zal ook de komende kwartalen een sterke COVID-19-impact zichtbaar zijn. Ondanks deze ongunstige omstandigheden, beschouwt Agfa inkjet nog steeds als een belangrijke groeimotor. De onderneming blijft veelbelovende business-opportuniteiten in nieuwe marktsegmenten onderzoeken. In het eerste kwartaal ging Agfa een strategische alliantie aan met TFL voor de ontwikkeling van Alussa, een speciaal inkjetsysteem voor het decoreren van kwaliteitsleder voor gebruik in de mode-, stofferings-, automobiel-, vliegtuigbouw- en nautische industrieën. Voorts introduceerde Agfa de Oberon RTR3300, een high-end rol-op-rol-drukmachine die toepassingen tot 3,3m breed kan drukken. Deze machine combineert extreme productiviteit, uitstekende kwaliteit en een uniek gebruiksgemak met het vermogen om op zeer diverse media te drukken.

Het Industrial Films and Foils-segment begon een beperkte COVID-19-impact te voelen door de vertraging in de industriële activiteiten. De activiteiten van het Electronic Print-segment boden in het eerste kwartaal goed weerstand.

De brutowinstmarge van de divisie verbeterde licht van 29,4% van de omzet in het eerste kwartaal van 2019 tot 29,5%. Naast COVID-19-gerelateerde elementen had de uitdoving van de effecten van de strategische alliantie voor digitale UV-inkten voor verpakkingsdruk met Siegwerk Druckfarben een impact van 4,5 miljoen euro op de resultaten van de divisie. De aangepaste EBITDA van de divisie kwam uit op 3,5 miljoen euro (4,7% van de omzet) tegenover 11,4 miljoen euro (13,1% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2019. De aangepaste EBIT bedroeg 0,9 miljoen euro (1,2% van de omzet) tegenover 8,5 miljoen euro (9,9% van de omzet).

Offset Solutions – eerste kwartaal van 2020

in miljoen euroQ1 2020

Q1 2019 
Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet187199-5,8% (-6,4%)
Aangepaste EBITDA (*)3,73,9-5,2%
% van de omzet2,0%2,0% 
Aangepaste EBIT (*)(1,4)(3,6) 
% van de omzet(0,7%)(1,8%) 

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De omzet van de divisie Offset Solutions daalde met 5,8% tot 187 miljoen euro. De omzet komende van de alliantie met Lucky HuaGuang Graphics volstond niet om te compenseren voor de structurele inkrimping van de offsetmarkten en de effecten van de COVID-19-pandemie. De pandemie had in het eerste kwartaal een impact op de activiteiten in China. Ze veroorzaakt een achteruitgang in reclame- en commerciële activiteiten, wat de komende kwartalen zal leiden tot lagere drukwerkvolumes en een verminderde vraag naar drukplaten.

De brutowinstmarge van de divisie Offset Solutions daalde licht van 24,1% van de omzet in het eerste kwartaal van 2019 tot 23,6%. Door een verbeterde productie-efficiëntie en besparingen op bedrijfskosten verbeterde de aangepaste EBIT tot min 1,4 miljoen euro (min 0,7% van de omzet) tegenover min 3,6 miljoen euro (min 1,8% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2019. De aangepaste EBITDA bleef nagenoeg stabiel op 3,7 miljoen euro (2,0% van de omzet).

De divisie Offset Solutions implementeerde plannen om de kosten onder controle te houden, werkkapitaalmaatregelen en andere acties om de rendabiliteit te verbeteren en om de activiteiten aan te passen aan de verslechterde marktsituatie. In het eerste kwartaal zette de divisie tijdelijk de productie van drukplaten stop in de vestigingen in Leeds (VK) en Pont-à-Marcq (Frankrijk) om de impact van de COVID-19-pandemie op te vangen. Ook de productie in de vestiging in Wiesbaden (Duitsland) werd tijdelijk teruggeschroefd.

Corporate Services – Q1 2020

in miljoen euroQ1 2020

Q1 2019 
Aangepaste EBITDA (*)(4,3)(4,8)
Aangepaste EBIT (*)(4,3)(4,9)

(*)        voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen

Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Klaus Röhrig, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pascal Juéry, President en CEO, en Dirk De Man, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico
Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
"Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd - maar niet uitsluitend - met een aantal markt- en concurrentierisico's of meer specifieke risico's in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen."
De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Voor meer informatie:
Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel - Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
T +32 (0)3/444. 8015
E johan.jacobs@agfa.com

Het volledige persbericht en de financiële informatie zijn tevens beschikbaar op de website van de onderneming: www.agfa.com


Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 Q1 2020

 
Q1 2019
herwerkt
Voortgezette activiteiten  
Opbrengsten501524
Kostprijs van verkopen(332)(352)
Brutowinst170172
Verkoopkosten(70)(76)
Algemene beheerskosten(41)(44)
Kosten van onderzoek en ontwikkeling(36)(37)
Waardeverminderingsverliezen op handels- en andere vorderingen, inclusief contractuele activa verbonden aan contracten met klanten(2)(1)
Overige bedrijfsopbrengsten614
Overige bedrijfskosten(11)(12)
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 1616
Financieringsbaten/(-kosten) - netto(2)(2)
Financieringsbaten--
Financieringskosten(2)(3)
Overige financieringsbaten/(kosten) - netto(7)(8)
Overige financieringsbaten32
Overige financieringskosten(9)(11)
Nettofinancieringslasten (8)(11)
Aandeel van de Groep in het netto-resultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen--
Winst (verlies) voor belastingen75
Winstbelastingen(6)(8)
Winst van de voortgezette activiteiten1(3)
Winst (verlies) van beëindigde activiteit, na winstbelastingen-(1)
Winst (verlies) over de verslagperiode1(3)
Winst (verlies) toewijsbaar aan:  
Aandeelhouders van de Onderneming2(4)
Minderheidsbelangen--
   
Winst uit bedrijfsactiviteiten1616
Reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten(2)(4)
Aangepaste EBIT1820
   
Gewone winst per aandeel (€)0,01(0,02)

 


Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor het kwartaal eindigend in maart 2019 / maart 2020 (in miljoen euro)

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 Q1 2020Q1 2019

 
Winst (verlies) van de periode1(3)
Niet-gerealiseerde resultaten   
Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:  
Valutakoersverschillen:(17)10
  Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten(17)10
Kasstroomafdekkingen: (3)5
  Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen(6)1
  Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening-1
Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde
van het ingedekte actief
22
Winstbelastingen--
Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:(3)1
Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten
– veranderingen in reële waarde
(2)1
Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen(1)-
Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen--
Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen(23)15
   
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toewijsbaar aan:(21)12
Aandeelhouders van de Onderneming(21)10
  Minderheidsbelangen-2Geconsolideerde balansen (in miljoen euro)

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 

 
31/03/2020

 
31/12/2019
Vaste activa1.0481.060
Goodwill488492
Immateriële activa7274
Materiële vaste activa140142
Recht-op-gebruik-activa 107110
Geassocieerde deelnemingen34
Overige financiële activa58
Handelsvorderingen 1821
Vorderingen uit leaseovereenkomsten 6862
Overige activa2224
Uitgestelde belastingsvorderingen125125
Vlottende activa1.3371.234
Voorraden469436
Handelsvorderingen384408
Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten107100
Actuele vorderingen uit winstbelastingen6875
Overige belastingsvorderingen2325
Vorderingen uit leaseovereenkomsten 2634
Overige vorderingen2415
Overige activa2721
Derivaten 41
Geldmiddelen en kasequivalenten195107
Vaste activa aangehouden voor verkoop1010
TOTAAL ACTIVA2.3862.294 

 
31/03/2020

 
31/12/2019
Eigen vermogen109130
Eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders van de onderneming6283
Maatschappelijk kapitaal187187
Uitgiftepremies210210
Ingehouden winsten805803
Reserves(89)(84)
Valutakoersverschillen(22)(5)
Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding: herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen(1.029)(1.028)
Toewijsbaar aan minderheidsbelangen4747
Langlopende verplichtingen 1.4421.402
Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding1.1291.137
Overige personeelsbeloningen1212
Rentedragende verplichtingen274225
Voorzieningen55
Uitgestelde belastingverplichtingen1719
Handelsschulden22
Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten -1
Overlopende rekeningen11
Kortlopende verplichtingen835761
Rentedragende verplichtingen98101
Voorzieningen3745
Handelsschulden272232
Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten189151
Actuele verplichtingen uit winstbelastingen5349
Overige belastingverplichtingen2538
Overige te betalen posten89
Personeelsbeloningen145130
Overige verplichtingen21
Derivaten75
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN2.3862.294Geconsolideerde kasstroomoverzichten (in miljoen euro) Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 Q1 2020

 
Q1 2019

  Winst (verlies) over de periode1(3)
Winstbelastingen68
Aandeel in het nettoresultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen--
Nettofinancieringskosten811
Bedrijfsresultaat1615
Afschrijvingen (excl. op ‘recht-op-gebruik’-activa)1214
Afschrijvingen op ‘recht-op-gebruik’-activa99
Waardeverminderingsverliezen op ‘recht-op-gebruik’-activa(1)3
Valutakoersverschillen en reële waardeveranderingen van derivaten-4
Vrijval van resultaten uit de afdekkingsreserve-1
Overheids- en andere subsidies(3)(3)
Winst/verlies op de verkoop van immateriële activa, materiële vaste activa en herwaardering van leaseovereenkomsten--
Kosten voor verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding en ontslagvergoedingen87
Opbouw van personeelsverplichtingen2626
Afwaarderingen/terugname op voorraden43
Waardeverminderingsverliezen/terugname op vorderingen21
Opbouw/terugname van voorzieningen-(2)
Overige niet-kaskosten3738
Wijziging in de voorraden(39)(38)
Wijziging in de handelsvorderingen1818
Wijziging in de contractuele activa verbonden aan contracten met klanten(9)(4)
Wijziging in de werkkapitaalactiva (29)(23)
Wijziging in de handelsschulden4412
Wijziging in de contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten3926
Wijziging in de werkkapitaalverplichtingen8238
Wijziging in het werkkapitaal5315
Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen(27)(41)
Uitgaande kasstroom voor voorzieningen(9)(8)
Veranderingen in de leaseportfolio2-
Veranderingen in ander werkkapitaal(26)(5)
Ontvangen kasstromen uit derivaten ter indekking van operationele activiteiten(3)(4)
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten6337
Betaalde belastingen3(3)
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten6634 Q1 2020Q1 2019

Investeringsuitgaven(8)(8)
Ontvangsten uit de verkoop van immateriële activa en
materiële vaste activa
11
Overnames-(7)
Ontvangen rente11
Ontvangen dividenden--
Nettokasstromen uit investeringsactiviteiten(7)(14)
Betaalde rente(3)(3)
Ontvangsten uit leningen571
Terugbetalingen van leningen(1)(67)
Betaling van leaseschulden(10)(10)
Wijzigingen in leningen45(76)
Ontvangsten uit / (betaling van) derivaten(2)2
Andere financieringsinkomsten / (-kosten)(1)(1)
Andere financiële stromen1-
Nettokasstromen uit financieringsactiviteiten41(78)
Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten100(57)
   
Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode99136
Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten100(57)
Impact van valutakoersverschillen(9)(2)
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode19077Geconsolideerd mutatieoverzicht van het Eigen Vermogen (in miljoen euro)

Geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

TOEWIJSBAAR AAN AANDEELHOUDERS VAN DE ONDERNEMING  

 


in miljoen euro
Maatschappelijk kapitaalUitgiftepremieIngehouden winstenEigen aandelenReële waarde reserveAfdekkingsreserveHerwaardering van de netto-verplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingenValutakoersverschillenTotaalTOEWIJSBAAR AAN MINDERHEIDSBELANGENTOTAAL EIGEN VERMOGEN
Balans op 1 januari 2019187210854(82)1(12)(897)(9)25238290
            
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode           
Winst (verlies) over de periode--(4)-----(4)-(3)
Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen----15-914115
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode--(4)-15-910212
            
Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen           
Dividenden-----------
Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen-----------
Balans op 31 maart 2019187210851(82)2(8)(897)-26240303
            
Balans op 1 januari 2020187210803(82)1(3)(1.028)(5)8347130
            
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode           
Winst (verlies) over de periode--2-----2-1
Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen----(2)(3)(1)(17)(23)-(23)
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode--2-(2)(3)(1)(17)(21)-(21)
            
Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen           
Dividenden-----------
Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen-----------
Balans op 31 maart 2020187210805(82)(1)(6)(1.029)(22)6247109

Bijlages