Ageas publiceert resultaten over 2017

Nettoresultaat Verzekeringen met EUR 960 miljoen op recordhoogte

Voorgesteld brutocashdividend van EUR 2,10

VOLLEDIG JAAR 2017            
Nettoresultaat De nettowinst Verzekeringen steeg met 33% naar EUR 960 miljoen tegenover EUR 721 miljoen Nettoresultaat Algemene Rekening van EUR 337 miljoen negatief tegenover EUR 694 miljoen negatief Nettoresultaat Groep  EUR 623 miljoen tegenover EUR 27 miljoen
Premie -inkomen Het premie-inkomen van de Groep (tegen 100%) steeg met 7% naar EUR 33,8 miljard (inclusief 3% negatief wisselkoerseffect)
Het premie-inkomen van de Groep ( Ageas ' deel) steeg met 2% naar EUR 14,4 miljard (inclusief 2% negatief wisselkoerseffect) Het premie-inkomen Leven nam toe met 9% naar EUR 27,6 miljard, en Niet-Leven daalde met 1% naar EUR 6,2 miljard (beide tegen 100%)
Operationeel
resultaat
Combined ratio op 95,2% tegenover 101,1%  Operationele marge producten met gegarandeerde rente stabiel op 93 basispunten  Operationele marge Unit-linked op 27 basispunten tegenover 25 basispunten De Technische verplichtingen Leven van geconsolideerde entiteiten bedroegen EUR 74,7 miljard, stabiel vergeleken met eind 2016
Balans Het eigen vermogen bleef stabiel op EUR 9,6 miljard  Het eigen vermogen per aandeel steeg van EUR 46,56 naar EUR 48,30 omdat het aantal aandelen door het aandeleninkoopprogramma daalde  Solvency II ageas ratio Verzekeringen en Solvency II ratio Groep op 196% De totale liquide activa Algemene Rekening bedroegen EUR 1,8 miljard tegenover EUR 1,9 miljard eind 2016
Dividend Het gewone bruto-dividend stijgt van EUR 1,70 naar EUR 2,10. Het totale brutocashdividend in 2016 van EUR 2,10 bevatte EUR 0,40 gerelateerd aan de verkoop van de activiteiten in Hongkong
    
4e kwartaal 2017   
Nettoresultaat Nettowinst Verzekeringen gestegen naar EUR 274 miljoen Het nettoresultaat werd positief beïnvloed door de meerwaarde van EUR 77 miljoen op de verkoop van de Italiaanse Niet-Leven-activiteiten
Premie -inkomen Premie -inkomen Groep (tegen 100%) daalde met 3% naar EUR 6,7 miljard
Operationeel resultaat Niet-Leven: uitstekende combined ratio van 96,2% Leven: Lager operationeel resultaat door gebrek aan meerwaarden op beleggingen  

   Tenzij anders aangegeven, worden alle cijfers voor 12 maanden van 2017 vergeleken met de cijfers voor 12 maanden van 2016.

CEO Bart De Smet van Ageas : "Wij zijn bijzonder tevreden met de aankondiging van onze resultaten voor 2017, de beste in onze geschiedenis. Een sterke operationele prestatie in België, Continentaal Europa en Azië, en de vooruitgang die wij boekten in de UK, ondanks de aanhoudende impact van de Ogden-voet veranderingen, droegen allemaal bij tot dit resultaat.

Op basis van deze resultaten en het vertrouwen in ons vermogen om cash te genereren, stellen wij een brutocashdividend voor van EUR 2,10 per aandeel. Dit vertegenwoordigt een pay-out ratio van 42% van het nettoresultaat Verzekeringen en ligt 24% hoger dan het dividend van EUR 1,70 over 2016 als we het toen uitgekeerde buitengewone dividend van EUR 0,40 in verband met de verkoop van de activiteiten in Hongkong buiten beschouwing laten.

Ik ben bijzonder tevreden dat wij, dankzij onze aanhoudende focus en vasthoudendheid, onze financiële doelstellingen in 2017 konden realiseren. Ik ben optimistisch dat wij deze prestatie in het laatste jaar van onze Ambition 2018-cyclus kunnen bevestigen. Wij bereiden ondertussen ons strategisch plan voor de periode 2019-2021 voor. Dit wordt na de zomer voorgesteld."

Attachments:

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bbd0d110-e8c7-4eea-9feb-11c37f358c50