ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 475 miljoen over tweede kwartaal 2022

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 475 miljoen over tweede kwartaal 2022

  

  • Goed kwartaal, met een nettowinst van EUR 475 miljoen en een rendement op eigen vermogen van 8,8%. Verdere voortgang richting onze financiële en niet-financiële doelstellingen voor 2024
  • Wederom groei van hypotheken en onze zakelijke kredietportefeuille. Marktleider in hypotheken met een marktaandeel van 17,5% in Q2
  • Marges op spaargelden profiteren van hogere rentes; netto rentebaten passeren naar verwachting in de tweede helft van dit jaar het dieptepunt en komen waarschijnlijk voor heel 2022 uit rond de EUR 5,2 miljard
  • Provisiebaten stegen met 12% ten opzichte van Q2 2021, door hogere volumes bij betaaldiensten en sterke resultaten bij Clearing
  • Kosten voor 2022 komen naar verwachting uit op circa EUR 5,3 miljard, incidentele uitgaven niet meegerekend, omdat de kostenbesparingen deels wegvallen door hogere investeringen en wettelijke heffingen
  • Vrijval van EUR 62 miljoen aan kredietvoorzieningen weerspiegelt de aanhoudend goede kwaliteit van onze kredietportefeuille en verbeteringen in niet-presterende leningen. De cost-of-risk voor H2 2022 blijft naar verwachting onder de door de cyclus cost-of-risk van 20 basispunten. We houden prudente buffers aan in verband met de onzekere economische vooruitzichten
  • Onze kapitaalpositie blijft sterk, met een fully-loaded Basel III CET1 ratio van 15,5% en een Basel IV CET1 ratio van rond de 16%. Interimdividend vastgesteld op EUR 0,32 per aandeel
  • Goedkeuring van de ECB voor de inkoop van EUR 250 miljoen aan eigen aandelen in geval van een mogelijke verkoop door NLFI, waarmee we ons commitment aan het uitkeren van kapitaal laten zien.

Robert Swaak, CEO:

‘Het tweede kwartaal van 2022 werd wederom gedomineerd door de oorlog in Oekraïne, die in de eerste plaats een humanitaire tragedie is. De oorlog brengt ook een hoge inflatie en een lager consumentenvertrouwen met zich mee, en in combinatie met verdere lockdowns in China en toeleveringsproblemen leidt dit tot slechtere economische vooruitzichten. De onzekere vooruitzichten zijn nog niet te zien in de economische bedrijvigheid en we boekten in het afgelopen kwartaal goede resultaten. Ik ben blij dat we dankzij de recente renteverhoging door de ECB onze klanten vanaf oktober geen negatieve rente meer in rekening hoeven te brengen. In deze uitdagende omstandigheden zijn we goed gepositioneerd om onze klanten bij te staan, en tegelijkertijd de bank te blijven transformeren naar een meer klantgerichte en vereenvoudigde organisatie.

In het tweede kwartaal van 2022 kwam onze nettowinst uit op EUR 475 miljoen en het rendement op eigen vermogen op 8,8%, een goed resultaat. De netto rentebaten bedroegen EUR 1.273 miljoen, voornamelijk vanwege de lagere boeterentes op hypotheken en hogere hedgingkosten. We verwachten dat de netto rentebaten in de tweede helft van dit jaar het dieptepunt zullen passeren nu de marges op spaargelden profiteren van het verbeterde renteklimaat, en voor heel 2022 waarschijnlijk zullen uitkomen rond de EUR 5,2 miljard. In hypotheken en onze zakelijke kredietportefeuille houdt de groei aan. Ons marktaandeel in hypotheken verbeterde in Q2 naar 17,5% en we zijn nu marktleider in Nederland. De vraag naar zakelijk krediet bleef eveneens sterk. We zien aanhoudende druk op de marges voor hypotheken en zakelijke leningen. De provisiebaten namen met 12% toe ten opzichte van Q2 2021 door hogere volumes bij betaaldiensten en sterke resultaten bij Clearing. Bij Wealth Management stegen de netto nieuwe beleggingen met EUR 1,1 miljard.

De operationele lasten bedroegen in totaal EUR 1.321 miljoen, omdat zowel de AML-herstelkosten als de investeringen in verband met wijzigende regelgeving en de uitbreiding van onze digitale en data-gerelateerde capaciteiten hoger waren dan verwacht. We boeken vooruitgang met onze AML-herstelprogramma’s, maar er moet meer gebeuren dan verwacht, en de programma’s zullen doorlopen in 2023. Over heel 2022 komen onze kosten waarschijnlijk uit op circa EUR 5,3 miljard, incidentele uitgaven niet meegerekend, omdat de kostenbesparingen deels wegvallen door hogere investeringen en wettelijke heffingen. We hebben onze kostendiscipline verder aangescherpt, ook met het oog op de huidige stijgende inflatie. We blijven gecommitteerd aan ons doel om in 2024 een kostenniveau van beneden de EUR 4,7 miljard te halen daar de kosten van AML-programma’s en Corporate Banking non-core zullen afnemen en onze kostenbesparingsprogramma’s de beoogde besparingen zullen opleveren.

De kwaliteit van onze kredietportefeuille is goed en we hebben EUR 62 miljoen aan kredietvoorzieningen laten vrijvallen; dit weerspiegelt de verbeteringen in het niet-presterende leningenboek. We zien nog geen verslechtering van de kredietomgeving en verwachten dat de cost-of-risk over 2022 onder de door de cyclus cost-of-risk van circa 20 basispunten blijft. De directe en indirecte impact van de oorlog in Oekraïne op de bank en onze klanten blijven we nauwlettend volgen. In verband met de onzekere economische vooruitzichten houden we prudente buffers aan.

De risicogewogen activa namen toe met EUR 2,3 miljard, vooral door ontwikkelingen in onze business en modelaanpassingen. Onze kapitaalpositie blijft sterk, met een fully-loaded Basel III CET1 ratio van 15,5% en een Basel IV CET1 ratio van rond de 16%. Het interimdividend voor de eerste helft van 2022 is vastgesteld op EUR 0,32 per aandeel, wat uitkomt op EUR 287 miljoen. We hebben van de ECB goedkeuring gekregen voor de inkoop van EUR 250 miljoen aan eigen aandelen in geval van een mogelijke verkoop door NLFI, waarmee we ons commitment aan kapitaalrendement laten zien.

We zijn een persoonlijke bank in de digitale tijd, met onze strategische pijlers – klantbeleving, duurzaamheid en bank van de toekomst – als leidraad. Wij laten ons niet afschrikken door de uitdagingen van deze tijd en blijven volledig gericht op de uitvoering van onze strategie en boeken voortgang op onze financiële en niet-financiële doelstellingen. Om de klantbeleving te verbeteren, blijven we werken aan de ontwikkeling van nieuwe proposities voor onze klanten. Zo bieden we nu in samenwerking met een partner een oplossing voor horecaondernemers waarmee hun klanten contactloos kunnen bestellen en via Tikkie kunnen betalen, waardoor personeel meer tijd over heeft om zich te richten op hun klanten. We blijven ons productaanbod op private markten uitbreiden, en bieden vermogende klanten nu de mogelijkheid om te beleggen in een infrastructuurfonds. 

Duurzaamheid ligt ten grondslag aan onze purpose en strategie. Voor onze vermogende klanten hebben we een duurzaamheidsdashboard ontworpen, waarmee ze inzicht krijgen in de broeikasgasemissies en ESG-risico’s van de bedrijven in hun beleggingsportefeuille. Ons Sustainable Impact Fund heeft geïnvesteerd in een handelsplatform voor de energiemarkt, dat bijdraagt aan een efficiënter gebruik van het stroomnet. Ook hebben we geïnvesteerd in een online koffieonderneming, die ervoor zorgt dat de toeleveringsketen van boer naar consument korter wordt. We zijn onze klimaatstrategie aan het aanscherpen en presenteren het resultaat eind dit jaar.

We bouwen aan een toekomstbestendige bank, digital by design. Onlangs introduceerden we het Spaargeldslot, waarmee we spaarders extra bescherming bieden door te voorkomen dat zij onder tijdsdruk slachtoffer worden van oplichting. Via Chatbot Anna kunnen mkb-klanten nu de status volgen van hun verzoek om een rekening te openen. En onze zakelijke klanten kunnen hun krediet- en garantiedocumenten nu digitaal ondertekenen via ZealID, een aanbieder van gekwalificeerde elektronische handtekeningen en tevens partner van ABN AMRO .

Hierbij wil ik mijn dank uitspreken aan alle collega’s voor hun grote toewijding en inzet. Ook wil ik al onze klanten bedanken voor het in ons gestelde vertrouwen. In de huidige omstandigheden staan veel van onze klanten voor grote uitdagingen. We blijven hen steunen, zoals dat hoort bij onze lange termijn focus in de relatie met onze klanten, terwijl we waarde creëren voor al onze stakeholders.’

Kerncijfers en indicatoren
(in EUR miljoen)
Q2 2022 Q2 2021 Mutatie Q1 2022 Mutatie
Operationele baten 1.884 1.732 9% 1.933 -3%
Operationele lasten 1.321 1.228 8% 1.508 -12%
Operationeel resultaat 563 504 12% 425 32%
Voorzieningen op financiële instrumenten -62 -79 21% 62  
Belastingen 151 190 -21% 68 122%
Winst/(verlies) over de periode 475 393 21% 295 61%
           
Cost/income ratio 70,1% 70,9%   78,0%  
Rendement op gemiddeld eigen vermogen 8,8% 7,6%   5,4%  
CET1 ratio 15,5% 18,3%   15,7%  


ABN AMRO Press Office
Jarco de Swart
Senior Press Officer  
pressrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6288900
ABN AMRO Investor Relations
Ferdinand Vaandrager
Head of Investor Relations investorrelations@nl.abnamro.com
+31 20 6282282

 

 

Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)

 

Bijlage