Ageas rapporteert resultaten over eerste negen maanden van 2022

Ageas rapporteert resultaten over eerste negen maanden van 2022

 • Aangehouden solide commerciële en operationele prestatie
 • Nettoresultaat van de Groep beïnvloed door de financiële markten in Azië en inflatie in Europa
Kerncijfers
Resultaat
 • Het nettoresultaat van de Groep over negen maanden, exclusief RPN(i), bedroeg EUR 567 miljoen
 • Het nettoresultaat van de Groep voor het derde kwartaal, exclusief RPN(i), bedroeg EUR 111 miljoen, getroffen door nettominderwaarden in Azië en inflatie in Europa voor een bedrag van EUR 175 miljoen
Premie-inkomen
 • Het premie-inkomen van de Groep steeg met 3% tot EUR 13 miljard, met stijgingen in zowel Leven als Niet-Leven
 • Het premie-inkomen Leven steeg met 3% tot EUR 9 miljard dankzij nieuwe contracten in China
 • Het premie-inkomen Niet-Leven steeg met 5% tot EUR 4 miljard gesteund door alle regio's
Operationeel resultaat
 • De combined ratio bedroeg 94,4%, inclusief de impact van 3 procentpunten als gevolg van ongunstige weersomstandigheden in België en het VK in het eerste kwartaal
 • De operationele marge Producten met gegarandeerde rente bedroeg 87 basispunten en de operationele marge Unit-linked bedroeg 39 basispunten
Balans
 • Het eigen vermogen bedroeg EUR 8 miljard of EUR 42,32 per aandeel
 • De Groep Solvency IIageas-ratio verbeterde en bedroeg 225%, ruimschoots in lijn met het risicoprofiel van de Groep
 • De totale liquide activa in de Algemene Rekening per 30 september 2022 bedroegen EUR 1 miljard
 • De Technische verplichtingen Leven exclusief shadow accounting bleven op hetzelfde niveau als eind 2021, op EUR 91 miljard voor Ageas ' deel

Een volledig overzicht van de cijfers en een vergelijking met vorig jaar is te vinden op pagina 5 van dit persbericht en op de website van Ageas .
De kerncijfers en de belangrijkste hoogtepunten van de segmenten kunnen worden geraadpleegd in de bijlagen bij dit persbericht

Impact24 – Verwezenlijkingen
 
 • Ageas stelt zijn herverzekeringsactiviteiten open voor derden onder de merknaam Ageas Re
 • Om de ontwikkeling van zijn kernactiviteiten te ondersteunen, heeft Ageas geïnvesteerd in zijn distributiekanaal via agenten door samen te werken met Million Dollar Round Table.
 • Ageas wil nieuwe partnerships verkennen met de ambitie om deel te nemen aan ecosystemen en de platformeconomie en heeft daarom de handen ineengeslagen met eBaoTech Corporation op het niveau van de Groep en met Amazon in het VK
 • Ageas kreeg van CO2 Logic het CO2-neutral-label toegekend.

Hans De Cuyper, CEO van Ageas :

" Ageas bleef commercieel en operationeel goed presteren in het derde kwartaal van 2022. Dit vertaalde zich in een aanhoudende groei van het premie-inkomen in Leven in China en een toename in alle segmenten in Niet-Leven.
De sterke combined ratio en goede marges in Leven geven aan dat de verzekeringsactiviteiten blijven presteren binnen de operationele doelstellingen van Impact24. Het zijn vooral de lage rentevoeten in China en de nettominderwaarden in Azië die het nettoresultaat van de Groep in het derde kwartaal hebben beïnvloed.
In het kader van onze Impact24-strategie hebben we belangrijke stappen gezet die ons bedrijf vooruit zullen helpen op het gebied van groei, commerciële uitmuntendheid, integratie van data & technologie en duurzaamheid.
Ik wil onze medewerkers bedanken voor hun sterke focus op groei van toegevoegde waarde en dit onder extreem volatiele marktomstandigheden."

 

Bijlage