Pfizer in middenmoot farmaceuten

Pfizer heeft een winstdaling van 77% moeten rapporteren. De voornaamste reden voor deze daling is te wijten aan Exubera. Dit medicijn bestrijdt suikerziekte. Pfizer heeft de rechten van Exubera gekocht van Sanofi-Aventis voor een bedrag van $ 1,3 miljard. Waar Pfizer rekende dat het insulinemedicijn een opbrengst van circa $ 1 miljard zou gaan generen per jaar kwam de omzet in Q2’07 uit op een schamele $ 4 miljoen. Het middel is van de markt gehaald omdat het weinig aan populariteit kon genieten bij zowel doktoren als patiënten. Daarnaast zijn de rivalen die goedkope patentvrije, alternatieve geneesmiddelen (ook wel gedefinieerd als generieke medicijnen) onder eigen merknaam op de markt brengen een belangrijke factor. Deze medicijnen hebben dezelfde werkzame stof als de duurdere medicijnen die afkomstig zijn van Pfizer .

Pfizer heeft op dit moment ongeveer $ 23 miljard in kas. De verwachting is dat dit zal worden aangewend voor het doen van overnames om zodoende nieuwe medicijnen aan te kopen waarmee ondermeer de dalende winsten kunnen worden opgevangen. Pfizer verdiende per aandeel $ 0,58 waar analisten uitgingen van $ 0,52.

Op dit moment is het verwacht rendement vastgesteld op 19,14% met een gemiddeld koersdoel van $ 29,25. Met een rating van 3,5 sterren staat Pfizer in de middenmoot van de farmaceuten. De forward PE (de slotkoers gedeeld door de winst over 2006) bedraagt 9.07.