Winstwaarschuwing Ballast Nedam, koers fors lager

De berichten van Ballast Nedam over hogere dan geplande kosten zorgen vandaag voor een forse koersdreun voor het aandeel. In de ochtend koerst het aandeel ruim 8 procent lager op 8,32 euro.

In lijn met het aangekondigde programma van desinvesteringen heeft Ballast Nedam overeenstemming bereikt over de verkoop van de Engelse activiteiten van het dochterbedrijf Recycling Maatschappij Feniks B.V. (Feniks Recycling) aan H2 Equity Partners (H2). De Engelse activiteiten worden uitgevoerd door Ballast Phoenix Solar Ltd., marktleider in recycling van AVI-bodemas in het Verenigd Koninkrijk. De verkoop van het minderheidsbelang (7,5%) van de mede-oprichter van Ballast Phoenix Solar Ltd, David York aan H2 maakt deel uit van dezelfde transactie. De transactie bevat gebruikelijke opschortende voorwaarden en zal naar verwachting eind juni worden afgerond. Feniks Recycling zal zijn activiteiten buiten het Verenigd Koninkrijk als onderdeel van Ballast Nedam voortzetten.

Koers Ballast Nedam vanaf begin 2014

koers <a href='/aandeel/311-ballast-nedam'> Ballast Nedam </a>, grafiek <a href='/aandeel/311-ballast-nedam'> Ballast Nedam </a>

Ballast Phoenix Solar Ltd wordt voor een bedrag van 38 miljoen euro (100%, inclusief 3,5 miljoen euro earn-out) verkocht en levert voor Ballast Nedam een boekwinst op van 22 miljoen euro. Deze transactie heeft geen gevolgen voor het aantal arbeidsplaatsen in beide landen. H2 zal de positie van Ballast Phoenix Solar in de recycling markt van AVI-bodemas in de komende jaren verder uitbouwen. H2 Equity Partners is een onafhankelijke investeringsmaatschappij, opgericht in 1991, en actief in de Benelux, het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Duitsland.

Hogere kosten dan gepland

In het eerste halfjaar 2014 is er op het project A15 Maasvlakte - Vaanplein, dat wordt uitgevoerd door het consortium A-Lanes A15, sprake van additionele kostenoverschrijdingen. Als gevolg van deze kostenoverschrijdingen zal Ballast Nedam over het eerste halfjaar van 2014 een aanzienlijk verlies rapporteren op het project. De gesprekken van A-Lanes A15 met opdrachtgever Rijkswaterstaat hebben niet geleid tot een oplossing. Een Commissie van Deskundigen is nu aangewezen om bindend advies uit te brengen over de financiële verantwoordelijkheid voor de verschillende kostenoverschrijdingen. De Raad van Bestuur van Ballast Nedam ziet de uitkomst van het advies met vertrouwen tegemoet en verwacht dat dit zal leiden tot een substantiële resultaatsverbetering voor A-Lanes A15 (en dus voor Ballast Nedam ) op termijn. Deze mogelijke resultaatsverbetering zal conform accountingregels (IFRS) niet in het halfjaarresultaat worden meegenomen.

Ballast Nedam verwacht als gevolg van kostenoverschrijdingen op het project A15 Maasvlakte - Vaanplein en overige negatieve resultaten het eerste halfjaar 2014 te gaan afsluiten met een negatief resultaat (EBIT) van 43 miljoen euro, inclusief de verkoop van Ballast Phoenix Solar Ltd.