Elia en Brugge sluiten akkoord over Stevin-project

Hoogspanningsnetbeheerder Elia heeft met de stad Brugge een akkoord gesloten voor de realisatie van het hoogspanningsproject Stevin, dat de aansluiting van offshore windparken op het Belgische elektriciteitsnet moet garanderen en een verbinding met Groot-Brittannië mogelijk moet maken.

Om het project te kunnen realiseren moet echter een verbinding worden gemaakt tussen Zeebrugge en het netwerk van Elia in Zomergem. Zonder Stevin kunnen de offshore windparken niet op het netwerk worden aangesloten.

Het Brugse stadsbestuur maakte echter bezwaren tegen de plannen van Elia , die volgens de lokale overheid onder meer de leefbaarheid van een aantal wijken in Zeebrugge in het gedrang zou kunnen brengen. Ook werd bezwaar gemaakt tegen trajecten met bovengrondse kabels.

Elia heeft volgens Brugge echter een aantal wijzigingen aangebracht aan de plannen, zodat de stad zijn verzet bij de Raad van State zou intrekken.

Bron: Express.be