Adidas met afstand Europa's beste megacap afgelopen 12 maanden

Het aandeel Adidas was de afgelopen 12 maanden met enorme afstand Europa's beste megacap. Het aandeel won sinds midden augustus vorig jaar ruim 129 procent op 156 euro nu. Het aandeel Adidas behoort al jaren tot de sterkere Duitse aandelen maar de enorme koerswinst van het afgelopen jaar is zelfs exorbitant te noemen.

Aanzienlijk meer omzet Adidas verwacht

De enorme koersstijgingen van het aandeel lijken hand in hand te gaan met de historische en verwachte omzetten van het bedrijf. Op basis van de analistentaxaties zouden zowel de omzet als het nettoresultaat op het hoogste niveau in jaren uitkomen. Over dit jaar komt de omzet volgens de analisten uit op 19,17 miljard euro. De omzet zou volgens de analisten dit jaar dan het hoogste in haar bestaan zijn. Dit is fors meer dan de omzet over 2015 toen het bedrijf 16,92 miljard euro verdiende.

Historische omzetten en resultaten Adidas in beeld plus taxaties 2016

Omzetadidas

De analisten rekenen voor 2016 op een recordnettowinst van 969 miljoen euro. Over dit jaar ligt de consensus van Adidas's resultaat per aandeel op een winst van 4,82 euro. Op basis hiervan komt de koerswinstverhouding op 32,41 te liggen.

Kerncijfers persoonlijke goederensector

Adidassector


Adidas's boekwaarde/koers (ook wel book to market ratio genoemd) staat op 0,18. Dit behoorlijke verschil tussen de boekwaarde en de prijs op de beurs duidt op forse groeiverwachtingen door de markt. Momenteel noteert de sector met een book to market ratio van -3,97. De persoonlijke goederensector noteert momenteel met een Shiller PE (CAPE) van 110,55. Gezien de grote verschillen tussen de beste en slechtste aandelen ligt de volatiliteit in de sector vrij hoog.

De voorbije jaren koerste het aandeel met nogal uiteenlopende koers/winst-verhoudingen (zie grafiek rechtsonder). We zien daarnaast dat zowel op de kortere als de langere termijn de rendementen van het aandeel ten opzichte van haar sector behoorlijk uiteenlopend zijn geweest. Op basis van het huidige aantal uitstaande aandelen bedraagt Adidas's marktkapitalisatie op dit moment 31,27 miljard euro.

Het aandeel Adidas wordt door 27 analisten gevolgd (alleen op basis van fundamentele bedrijfsanalyse). Het gemiddelde koersdoel voor het aandeel staat op 133,28 euro. Dit is circa 15 procent minder dan de huidige beurskoers van 156,2 euro.

De consensus van het dividend ligt op 1,98 euro per aandeel. Adidas's dividendrendement komt hiermee uit op 1,27 procent. Het gemiddelde dividendrendement van de persoonlijke goederensector ligt op 1,37 procent.

Historische dividenden en dividendrendementen Adidas

Dividendadidas

De grafiek laat de diverse rendementen vanaf 2008 zien. De groene lijn is het totale rendement van de herbelegde dividenden, de blauwe lijn is het koersrendement en het rode vlak is het totaalrendement: koersrendement plus dividendrendement.

Dividend beperkte stimulans beleggers

De dividenduitkeringen zorgden de afgelopen jaren voor een nog groter totaalrendement voor de beleggers. De belegger die sinds 2008 zijn aandelen heeft aangehouden staat nu op een winst van 205 procent.

De uitgekeerde dividenden over de afgelopen jaren zijn met gemiddeld 1,97 per jaar relatief laag te noemen. De belegger die ieder jaar vanaf 2008 zijn dividenden herbelegd zou hebben heeft nu een beperkt extra rendement van 17 procent. De invloed van de ontvangen dividenden op het totale rendement is dus voor de buy & hold belegger verwaarsloosbaar.

Adidas outperformt al jaren

Het aandeel was de afgelopen 1 jaar met een enorme winst van 132 procent één van de beste aandelen van Duitsland. Andere sterk presterende vakgenoten zijn o.a. Csp International , Novo Nordisk en Hermes Intl . Ook over het afgelopen jaar staat het aandeel in de plus (+132 procent).

Historische koersen Adidas afgelopen 10 jaar

Aandeeladidas

Over de afgelopen 12 maanden staat het aandeel Adidas op een winst van zo'n 139 procent. Op 5-jaarsbasis deed het aandeel het met een winst van procent slechter dan haar sector.

2016 beste, 2009 slechtste jaar

Beurskoersadidas

De bovenstaande matrix toont Adidas's historische rendementen uitgedrukt in de verschillende jaarlijkse instapmomenten tot de jaren in de linker as.

Het jaar 2009 is (sinds 2008 gemeten) met een koersverlies van 47 procent het slechtste jaar. Het jaar 2016 is tot nu toe met een winst van 171 procent het beste jaar voor het aandeel. Wie het aandeel in 2008 aankocht (koers destijds 51,26 euro) heeft nu een winst van 205 procent.

Om 11.54 staat het aandeel 0,67 procent lager op 156,2 euro.

Dit komt neer op 44 keer het resultaat per aandeel over 2015.

Analist.nl Nieuwsdienst: +31 084-0032-842
nieuws@analist.nl

Copyright analist.nl B.V.
All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. Analist.nl doesn't warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or for any actions taken in reliance thereon.