Solvay ziet omzet en winst stijgen

Over het derde kwartaal zag Solvay haar omzet ruim 5 procent stijgen ten opzichte van het derde kwartaal in 2010. Onder aan de streep bleef er een nettowinst van 73 miljoen euro over (derde kwartaal 2010: 10 miljoen euro). Solvay was in staat om door hogere verkoopprijzen te hanteren de hogere energieprijzen te absorberen. In september werd de overname van Rhodia afgerond. Vanaf oktober worden de resultaten van Rhodia geconsolideerd. Solvay is voornemes om een nettodividend per aandeel van 90 cent uit te gaan keren.

Hogere omzet
<a href='/aandeel/55-solvay'> Solvay </a> omzet resultaten 2011 De omzet bedraagt 5 020 miljoen EUR, een vooruitgang met 13%. Die vooruitgang is sterk uitgesproken in Azië en in Latijns- Amerika (+12% eind september en +5% in de loop van het 3e kwartaal). Solvay heeft er 26% van zijn verkoop gerealiseerd in de eerste 9 maanden. De verkoopprijzen overtreffen die van vorig jaar met 10%. De situatie is er een van volgehouden activiteit over de eerste drie kwartalen van het jaar, wat blijkt uit het met 5% aangegroeide verkoopsvolume. Die groei doet zich voor bij de meeste activiteiten; de zeer sterke verkoop bij de Specialty Polymers (producten met een hoge toegevoegde waarde) valt hierbij op. Toch moeten we ook wijzen op de vertraging in het 3e kwartaal van de globale vraag naar pvc en naar fluorchemicaliën.

Marges omhoog
De REBITDA komt op 853 miljoen EUR en groeit met 22%. De marge - REBITDA op omzet – klimt tot 17%, een verbete-ring in vergelijking met de eerste 9 maanden van 2010 (16%). Dit is te verklaren door een aanhoudend hoge gebruiksgraad van de productiecapaciteit en verkoopprijzen die gemiddeld hoger waren dan vorig jaar, wat het mogelijk maakte over het algemeen de hogere prijzen voor energie en voor bepaalde grondstoffen te compenseren. De zeer goede prestatie van de Specialty Polymers is opmerkelijk (zie p.5).

De REBIT komt op 594 miljoen EUR, een stijging met 39%. De REBIT van New Business Development bedraagt –22 miljoen EUR; dit geeft de onderzoeksinspanningen aan op veelbelovende en voor de ontwikkeling van de Groep belangrijke domei-nen die buiten zijn traditionele activiteiten vallen. De REBIT voor Corporate en ondersteuning van activiteiten bedraagt –29 miljoen EUR.
<a href='/aandeel/55-solvay'> Solvay </a> resultaten 2011 derde kwartaal

Vooruitzichten
De Solvay -groep volgt met aandacht de verslechtering van de macro-economische omgeving en beheert zijn activiteiten op strikte wijze. Ondanks de huidige vertraging op sommige van zijn markten verwacht Solvay , zoals voorzien, het operationeel resultaat van zowel zijn chemie- als kunststoffenactiviteiten in 2011 te verbeteren. De voorheen door Rhodia bekendge¬maakte vooruitzichten worden bevestigd (voor boekhoudkundige impact van de toewijzing van de aankoopprijs).