Delhaize ziet omzet en winst stijgen

In het derde kwartaal van 2011 stegen de opbrengsten van Delhaize Groep met 6,6% aan ongewijzigde wisselkoersen. Aan actuele wisselkoersen stegen de opbrengsten met 0,4% tot EUR 5,3 miljard als gevolg van de verzwakking van de U.S. dollar met 8,6% tegenover de euro in vergelijking met het derde kwartaal van 2010. De organische opbrengstengroei bedroeg 3,4% voor het kwartaal.

Resultaten derde kwartaal
Resultaten derde kwartaal

Omzet omhoog

Aan ongewijzigde wisselkoersen was de opbrengstengroei voor het kwartaal positief in al de operationele segmenten. In de V.S. stegen de opbrengsten met 3,5% in lokale munteenheid. De vergelijkbare omzet in de V.S. steeg met 1,9%, een aanhoudende verbetering voor het vijfde opeenvolgende kwartaal, voornamelijk als gevolg van de hogere inflatie. Bij Delhaize België stegen de opbrengsten met 0,2% en in Zuidoost-Europa & Azië met 49,2% aan ongewijzigde wisselkoersen, hoofdzakelijk door de overname van Delta Maxi, de opbrengstengroei bij Alfa Beta ondanks de zeer moeilijke economische omstandigheden in Griekenland, de prestaties bij Mega Image in Roemenië en nieuwe winkelopeningen in het volledige segment.

Delhaize Groep beëindigde het derde kwartaal van 2011 met een verkoopnetwerk van 3 362 winkels, een nettotoename van 520 winkels tegenover het vorige kwartaal, waarvan 487 Delta Maxi winkels (485 overgenomen en een nettotoevoeging van 2 winkels sinds 1 augustus 2011).

Resultaten 2011 (januari tot en met september)

<a href='/aandeel/46-delhaize'> Delhaize </a> resultaten

Brutomarge

De brutomarge daalde tot 25,3% van de opbrengsten (25,7% in het derde kwartaal van 2010) en met 25 basispunten aan ongewijzigde wisselkoersen. Zonder Delta Maxi bleef de brutomarge onveranderd aan ongewijzigde wisselkoersen aangezien hogere voorraadverliezen en prijsinvesteringen in de V.S. gecompenseerd werden door betere leveranciersvoorwaarden en een bijkomende BTW-teruggave bij Delhaize België en een verschil in de timing van de leveranciersonderhandelingen bij Alfa Beta .

Bedrijfswinst

De bedrijfswinst steeg met 1,8% aan ongewijzigde wisselkoersen (-4,7% aan actuele wisselkoersen tot EUR 238 miljoen). De bedrijfsmarge daalde tot 4,5% van de opbrengsten (4,7% vorig jaar), voornamelijk door de consolidatie van Delta Maxi en de hieruit voortvloeiende overnamekosten. Zonder de overname van Delta Maxi en de daaraan verbonden overnamekosten steeg de bedrijfswinst met 3,4% aan ongewijzigde wisselkoersen en bleef de bedrijfsmarge stabiel ten opzichte van het derde kwartaal van vorig jaar. In vergelijking met de eerste helft van 2011 versnelde de groei van de bedrijfswinst en was de bedrijfsmarge hoger.

Netto financiële kosten

De netto financiële kosten bedroegen EUR 51 miljoen vergeleken met EUR 46 miljoen vorig jaar. Deze toename is voornamelijk toe te schrijven aan de overname van Delta Maxi, welke resulteerde in meer kortetermijnleningen bij Delhaize Groep en in rentelasten op de bestaande Delta Maxi schuld.

Effectieve belastingvoet

De effectieve belastingvoet daalde van 30,5% tot 29,0%, in hoofdzaak omwille van de positieve impact van het omruilbod van obligaties vorig jaar.

Dividenden

Tijdens de aandeelhoudersvergadering van Delhaize Groep op 26 mei 2011 keurden de aandeelhouders de uitkering van een bruto dividend van EUR 1,72 per aandeel over het boekjaar 2010 goed. Na aftrek van 25% roerende voorheffing resulteerde dit in een nettodividend van EUR 1,29 per aandeel. Het dividend over 2010 is betaalbaar aan gewone aandeelhouders sinds 6 juni 2011 en aan de houders van ADR’s (American Depository Receipts) van Delhaize Groep sinds 9 juni 2011.