Accentis ziet huurinkomsten fors dalen wegvallen huurgarantie Punch Graphix

Sinds eind vorig jaar is BBS International GmbH, de huurder van twee van de drie duitse sites (Herbolzheim en Schiltach) in toestand van insolventie volgens duits recht. Op vandaag betekent dit dat de huur van voor de periode januari 2011 voorlopig volledig bevroren zit voor betaling. Alle andere huren voor de periode februari tot en met november 2011 werden reeds volledig ontvangen. De verantwoordelijken voor de afwikkeling van deze lopende insolventieprocedure blijven aansturen op een doorstart, via één of meerdere overnemers, van BBS International GmbH. Verwacht wordt dat deze doorstart, inclusief de volledige of gedeeltelijke inhuring van de sites Herbolzheim en Schiltach rond de jaarwisseling plaatsvindt.

Verkochte sites

De verkoop van de site te Munster (Frankrijk) werd voor het pand B reeds medio februari 2011 afgerond aan een prijs van 365k euro. Voor het pand A (750k euro) is de uitvoering van de gesloten verkoopovereenkomst afgerond per eind oktober. Voor de onbebouwde percelen grond (275k euro) is de uitvoering van de gesloten verkoopovereenkomst aan de gang en de afronding hiervan is gepland voor eind december. Op de volledige transactie zal een minderwaarde gerealiseerd worden van 110k euro.

Verkopen in Roeslare

Per 22 juli werd de verkoop van de site te Roeselare (België) volledig afgerond tegen een prijs van 3,55 mio euro. Hetgeen een meerwaarde opleverde van 50k euro. De verworven fondsen werden integraal gebruikt voor onmiddellijke afbouw van de financiële schulden. De verkoop van drie onbebouwde en ongunstig gelegen bermpercelen van de site Pan in Namestovo (Slovakije) is zo goed als afgerond. De eerste twee percelen werden reeds geacteerd. De akte inzake derde perceel wordt verwacht voor jaareinde. De totale opbrengst bedraagt 375k euro, hetgeen een minderwaarde zal opleveren van 190k euro.

<a href='/aandeel/687-accentis'> Accentis </a>, <a href='/aandeel/687-accentis'> Accentis </a> resultaten

Vooruitzichten

Accentis verwacht voor 2011, op basis van de gecontracteerde huren per 13 november 2011, huurinkomsten ten bedrage van 13,55 mio euro.

Financiële kalender

  • Publicatie van de jaarresultaten 2011 29 februari 2012
  • Jaarverslag 2011 beschikbaar
  • Jaarlijkse algemene vergadering 2012
  • 27 maart 2012
  • 27 april 2012