Ook van Coca-Cola worden records verwacht

Dinsdag presenteert het Amerikaanse Coca-Cola als één van de laatste Dow-30 bedrijven haar resultaten over 2011. Net als voor de andere hoofdindexbedrijven worden ook van Coca-Cola records verwacht. Analisten blijven het bedrijf een defensief waardeaandeel noemen en roemen de sterke kasstromen.

Analisten verwachten omzetgroei Coca-Cola

De omzet over 2011 komt volgens de verwachtingen van de analisten uit op 46.500,57 miljoen Amerikaanse dollar, dit betekent een stijging van 32,41 procent. In 2010 kwam de omzet uit op 35.119 miljoen Amerikaanse dollar.
Productie
Productie aan de lopende band
Over het huidige jaar wordt een omzet van 48.303,74 miljoen Amerikaanse dollar verwacht. De verwachting van de totale EBITDA vorig jaar ligt op 13.239,72 miljoen Amerikaanse dollar (over dit jaar ligt de verwachting op 13.980,03 miljoen Amerikaanse dollar). Hierdoor komt de EBITDA -marge op 28,47 procent te liggen. De consensus voor het nettoresultaat ligt op 8.645,3 miljoen Amerikaanse dollar. Vorig jaar kwam het nettoresultaat uit op 11.809 miljoen Amerikaanse dollar.

De winstmarge komt zodoende naar verwachting op 18,59 procent uit. Voor dit jaar wordt een nettoresultaat verwacht van 9.256,23 miljoen Amerikaanse dollar.

Hogere kw dan de sector en boekpremie Coca-Cola

Analisten rekenen op een resultaat per aandeel van 3,75 Amerikaanse dollar. Hierdoor komt de geprognosticeerde koers/winst/verhouding over dit jaar uit op 18,15. Over het lopende jaar wordt een resultaat per aandeel van 4,06 Amerikaanse dollar verwacht. Op basis van de huidige koers komt zo de forward PE op 16,77 te liggen.

coca cola koerswinst, omzet coca cola

De gemiddelde koers/winst-verhouding van de sector bedraagt 17,26. De verhouding van de beurskoers ten opzichte van intrinsieke (boek)waarde ligt op 4,67. De sector wordt verhandeld op 4,02 maal haar intrinsieke waarde.

De vrije kasstroom per aandeel komt naar verwachting uit op 4,31 Amerikaanse dollar (dit komt neer op 114,93 procent van het resultaat per aandeel. Voor 2012 ligt de verwachting van de kasstroom per aandeel op 4,99 Amerikaanse dollar.

Per aandeel wordt een dividendbetaling van 1,87 Amerikaanse dollar verwacht. Mocht dit bedrag uitgekeerd worden dan bedraagt het actuele dividendrendement 2,75 procent. Het dividendrendement van de peergroup bedraagt 2,69 procent. Over het lopende jaar wordt voor volgend jaar een dividend per aandeel van 2,06 Amerikaanse dollar verwacht. Het dividendrendement hiervan komt dan uit op 3 procent.

Vrijdagavond sloot het aandeel Coca-Cola 0,37 procent hoger op een koers van 68,08 Amerikaanse dollar.