HITT ziet resultaten stijgen

HITT zag over 2011 zowel de omzet als winst behoorlijk stijgen. De hogere omzet kwam uit de beide takken Traffic en Hydrografie. Een belangrijke mijlpaal was de versterking van het Hydrografie segment door de acquisitie van IVS 3D in 2011. Inmiddels zijn de activiteiten samengevoegd met QPS en is een nieuwe organisatie ontstaan van 56 hooggekwalificeerde medewerkers. 3D droeg in het eerste jaar positief bij aan het resultaat. Ook bij de bestaande activiteiten in dit segment was sprake van een stijging van de omzet, zij het met iets lagere marges. Inmiddels zijn de eerste nieuwe mobiele loodsunits succesvol in gebruik genomen door het Loodswezen in Nederland en België.

HITT, HITT-resultaten

Omzet omhoog

De omzet steeg van EUR 36,2 miljoen in 2010 naar EUR 40,7 miljoen in 2011. Gedurende het gehele jaar heeft HITT een relatief grote bedrijfsdrukte gekend, en de toegevoegde waarde lag zowel in het eerste als in het tweede halfjaar boven het gemiddelde van 2010. Ondanks de toegenomen omzet is de inkoop van goederen en uitbesteed werk voor projecten gedaald ten opzichte van een jaar eerder: van EUR 15,9 miljoen in 2010 naar EUR 14,8 miljoen in 2011. Hier komt ook tot uiting dat er een toename is van opdrachten waarbij softwareleveringen plaatsvinden zonder bijkomstig hoofdaannemerschap met bijbehorende inkoopcomponent. Het voorgaande heeft geresulteerd in een stijging van de toegevoegde waarde van EUR 20,4 miljoen in 2010 naar EUR 25,9 miljoen in 2011.

De stijging van toegevoegde waarde deed zich zowel in het Traffic als in het Hydrografie segment voor. De omzet in het Hydrografie segment kreeg nieuwe impulsen met de acquisitie van IVS 3D eind april 2011 maar ook door de lancering en verkoop van de nieuwe generatie navigatiehardware voor schepen door Ad Navigation.

De raad van bestuur stelt voor om een dividend van EUR 0,26 per gewoon aandeel in contanten uit te keren.