Analisten voorzien lagere resultaten Aegon

Maandag presenteert Aegon haar resultaten over 2011. Het gros van de analisten anticipeert op een behoorlijk lagere omzet. Dit zal ook het nettoresultaat naar verwachting met bijna een half miljard laten zakken. Opvallend is dat de analisten wel uitgaan van een dividendbetaling aan de aandeelhouders. Ook over het lopende jaar is het de verwachting dat in 2013 daar dividendbetalingen van komen.

Analisten verwachten flinke omzetdaling Aegon

De omzet over 2011 komt volgens de verwachtingen van de analisten uit op 20,62 miljard euro, dit betekent een daling van -16,53 procent. In 2010 kwam de omzet uit op 24,71 miljard euro.
kantoor
Aegon , Den Haag
Over het huidige jaar wordt een omzet van 21,6 miljard euro verwacht. De verwachting van de totale EBITDA vorig jaar ligt op 1,3 miljard euro (over dit jaar ligt de verwachting op 1,45 miljard euro). Hierdoor komt de EBITDA -marge op 6,3 procent te liggen. De consensus voor het nettoresultaat ligt op 1,01 miljard euro. Vorig jaar kwam het nettoresultaat uit op 1,48 miljard euro.

De winstmarge komt zodoende naar verwachting op 4,89 procent uit. Voor dit jaar wordt een nettoresultaat verwacht van 1,27 miljard euro.

Lagere kw en boekkorting Aegon

Analisten rekenen op een resultaat per aandeel van 0,51 euro. Hierdoor komt de geprognosticeerde koers/winst/verhouding over dit jaar uit op 7,61. Over het lopende jaar wordt een resultaat per aandeel van 0,6 euro verwacht. Op basis van de huidige koers komt zo de forward PE op 6,47 te liggen. De gemiddelde koers/winst-verhouding van de sector over 2010 bedraagt 12,74. De verhouding van de beurskoers ten opzichte van intrinsieke (boek)waarde ligt op 0,34. De sector wordt verhandeld op 13,94 maal haar intrinsieke waarde.

De vrije kasstroom per aandeel komt naar verwachting uit op -0,56 euro (dit komt neer op -109,8 procent van het resultaat per aandeel. Voor 2012 ligt de verwachting van de kasstroom per aandeel op -0,23 euro.

Per aandeel wordt een dividendbetaling van 0,1 euro verwacht. Mocht dit bedrag uitgekeerd worden dan bedraagt het actuele dividendrendement 2,58 procent. Het dividendrendement van de peergroup bedraagt 4,68 procent. Over het lopende jaar wordt voor volgend jaar een dividend per aandeel van 0,2 euro verwacht. Het dividendrendement hiervan komt dan uit op 5 procent.

Om 12.39 noteerde het aandeel Aegon 1,02 procent lager op een koers van 3,88 euro.