Stabiele resultaten Home Depot verwacht, beperkt dividend

Dinsdag presenteert het Amerikaanse Home Depot haar resultaten over 2011. Het gros van de analisten rekent op een beperkte omzetgroei. Het aandeel is inmiddels overgewaardeerd zo stellen de meeste analisten: het aandeel noteert boven het gemiddelde van de uitstaande koersdoelen. Dit wordt mede onderschreven door de hogere waardering van het aandeel ten opzichte van haar sectorgenoten. Zo wordt het dividend waarschijnlijk wel verhoogd maar het rendement er op blijft zeer beperkt.

Analisten verwachten lichte omzetgroei Home Depot

De omzet over 2011 komt volgens de verwachtingen van de analisten uit op 69,88 miljard Amerikaanse dollar, dit betekent een stijging van 2,77 procent. In 2010 kwam de omzet uit op 68 miljard Amerikaanse dollar.
winkel
Home Depot winkel
Over het huidige jaar wordt een omzet van 72,45 miljard Amerikaanse dollar verwacht. De verwachting van de totale EBITDA vorig jaar ligt op 8,13 miljard Amerikaanse dollar (over dit jaar ligt de verwachting op 8,7 miljard Amerikaanse dollar). Hierdoor komt de EBITDA -marge op 11,63 procent te liggen. De consensus voor het nettoresultaat ligt op 3,75 miljard Amerikaanse dollar. Vorig jaar kwam het nettoresultaat uit op 3,34 miljard Amerikaanse dollar.

De winstmarge komt zodoende naar verwachting op 5,37 procent uit. Voor dit jaar wordt een nettoresultaat verwacht van 4,11 miljard Amerikaanse dollar.

Lagere kw en boekkorting Home Depot

Analisten rekenen op een resultaat per aandeel van 2,39 Amerikaanse dollar. Hierdoor komt de geprognosticeerde koers/winst/verhouding over dit jaar uit op 19,22. Over het lopende jaar wordt een resultaat per aandeel van 2,76 Amerikaanse dollar verwacht. Op basis van de huidige koers komt zo de forward PE op 16,64 te liggen. De gemiddelde koers/winst-verhouding van de sector over 2010 bedraagt 21,31. De verhouding van de beurskoers ten opzichte van intrinsieke (boek)waarde ligt op 3,05. De sector wordt verhandeld op 4,03 maal haar intrinsieke waarde.

De vrije kasstroom per aandeel komt naar verwachting uit op 3,52 Amerikaanse dollar (dit komt neer op 147,28 procent van het resultaat per aandeel. Voor 2012 ligt de verwachting van de kasstroom per aandeel op 3,89 Amerikaanse dollar.

Lager dividend dan de sector

Per aandeel wordt een dividendbetaling van 1,04 Amerikaanse dollar verwacht. Mocht dit bedrag uitgekeerd worden dan bedraagt het actuele dividendrendement 2,26 procent. Het dividendrendement van de peergroup bedraagt 2,61 procent. Over het lopende jaar wordt voor volgend jaar een dividend per aandeel van 1,17 Amerikaanse dollar verwacht. Het dividendrendement hiervan komt dan uit op 3 procent.

Donderdagavond noteerde het aandeel Home Depot 0,48 procent hoger op een koers van 45,93 Amerikaanse dollar.