Fors lagere resultaten Aegon, dividend wordt echter hervat

Over 2011 boekte Aegon fors lagere resultaten dan over 2010. Dit werd deels verklaard door grote afboekingen op beleggingen en herstructureringslasten. Het onderliggende resultaat voor belastingen kwam 17 procent lager uit op 1,52 miljard euro. Op de beurs werden de cijfers zeer positief ontvangen. Rond 11.20 noteerde het aandeel ruim 7 procent hoger op 3,99 euro.

Rendement op eigen vermogen

Door een hoger dan gemiddeld eigen vermogen exclusief de herwaarderingsreserve en een lager onderliggend resultaat bedroeg over het gehele jaar 2011 het rendement op het eigen vermogen van Aegon ’s activiteiten, exclusief de run-off activiteiten, 7,9%. Over dezelfde periode bedroeg het rendement op het eigen vermogen inclusief de run-off activiteiten 6,7%.

Zware tijden voor beleggers Aegon

Aegon betaalt weer dividend en dus mogen bonussen weer

Slotdividend 2011

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 16 mei 2012 zal de Raad van Bestuur, onvoorziene omstandigheden daargelaten, over de tweede helft van 2011 een slotdividend voorstellen van EUR 0,10 per gewoon aandeel. Het slotdividend wordt naar keuze van de aandeelhouder geheel in contanten of geheel in gewone aandelen uitgekeerd. De waarde van het slotdividend in gewone aandelen zal ongeveer hetzelfde bedragen als de waarde van het slotdividend in contanten.

Indien het dividend wordt goedgekeurd door aandeel-houders, zullen de aandelen vanaf 18 mei 2012 ex dividend noteren. De registratiedatum voor het dividend is 18 mei 2012. De keuzeperiode loopt van 23 mei tot en met 8 juni 2012. De fractie ter bepaling van het dividend in aandelen zal worden bepaald op basis van de gemiddelde koers van het aandeel aan de beurs van Euronext Amsterdam tijdens de vijf handelsdagen in de periode van 4 juni 2012 tot en met 8 juni 2012. Het dividend wordt per 15 juni 2012 uitgekeerd.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

De registratiedatum voor het bijwonen van en stemmen tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is 18 april 2012. De agenda voor deze vergadering wordt op 4 april 2012 gepubliceerd.

"Koersstijging terecht"