Licht lagere resultaten Cryo Save Group

De omzet van Espirite Group over 2011 kwam uit op 41,85 miljoen euro. De nettoresultatenmarge kwam daarmee uit op 6 procent. Het nettoresultaat onder aan de streep bedroeg 2,31 miljoen euro. Het rendement op het eigen vermogen komt zodoende uit op 5 procent. Het nettoresultaat per aandeel daalde 3 cent tot 24 cent, hierdoor komt de koers/winst-verhouding uit op 18,54.

De gemiddelde koers/winst-verhouding van de peergroup over 2010 bedraagt 16,93. Espirite Group stelt een dividend per aandeel voor van 7 cent. Het dividendrendement bedraagt zodoende 2 procent. Het dividendrendement van de peergroup bedraagt 3,27 procent.

Nipte onderwaardering

Het aandeel wordt maar door 1 analist gevolgd. Het koersdoel van het uitstaande advies bedraagt 4,42 euro. De beurskoers ligt zodoende -1 procent boven de fair value van de analist. De verhouding van de koers ten opzichte van de (boek)waarde ligt op 0,87. De sector wordt verhandeld op 3,2 maal haar intrinsieke waarde. Het bedrijf wordt momenteel op 1,12 maal de nettowinst over 2011 verhandeld

Om 10.07 noteerde het aandeel Espirite Group 0,91 procent hoger op een koers van 4,45 euro.