Cryo-Save boekt verlies

Cryo- Save maakte dinsdag bekend dat over het eerste halfjaar een verlies is geboekt van 2 miljoen euro. Dit is vooral te wijten geweest aan de wereldwijd economische malaise en eenmalige herstructureringskosten, aldus het concern.

De herstructureringskosten hadden te maken met het stopzetten van de activiteiten in Frankrijk, nadat meerdere rechtszaken aan het licht brachten dat het land geen toestemming gaat geven voor stamcelafname en –opslag. Daarnaast beëindigde Cryo- Save de activiteiten van Cryo-Lip, de opslag van volwassen stamcellen die afkomstig zijn uit vetweefsel. Hiermee konden toekomstige cosmetische ingrepen worden gedaan, maar de vraag naar het product bleek te gering.

Cryo- Save zag het nettoresultaat uitkomen op 3,2 miljoen euro negatief, waar dit in de eerste helft van 2011 nog een positief resultaat van 1,3 miljoen euro was. Daarbij zag het bedrijf de omzet dalen met 9,95% tot 19 miljoen euro. In Spanje daalde de omzet door de economische onrust, terwijl in Italië Cryo- Save te maken kreeg met een Italiaanse distributeur die in het tweede kwartaal een eigen bedrijf opzette. Dit laatste had een impact had van ongeveer 0,5 miljoen euro op de resultaten en Cryo- Save overweegt juridische stappen te zetten.

Het bedrijfsresultaat (ebit) bedroeg 2,8 miljoen euro negatief, waar dit in dezelfe periode een jaar geleden nog 2 miljoen euro positief was. Daarbij kwam de ebitda uit op 0,2 miljoen euro, tegen 3,6 miljoen euro vorig jaar.

In de eerste 6 maanden van dit jaar sloeg Cryo- Save 17.000 nieuwe stalen op, waarvan 11.100 nieuwe navelstrengbloedstalen en 6.900 nieuwe navelstrengweefstalen. Hierdoor zijn in totaal 222.000 stalen opgeslagen.

Het bedrijf verwacht dat de herstructureringskosten in het tweede halfjaar van 2012 hun vruchten gaan afwerpen. Het beëindigen van de activiteiten in Frankrijk moet een besparing opleveren van 2,9 miljard euro. Daarbij rekent Cryo- Save op een significant hogere ebitda.

Het bedrijf ziet verder vooral groeipotentieel in India, maar ook in Europa zijn er kansen. Cryo- Save wil groeien in landen waar het al actief is en heeft geen intenties om nieuwe markten aan te boren.