Resultaten Océ zorgen voor ontsteltenis

Maandagmorgen presenteerde Océ de resultaten over het vierde kwartaal van 2008. Het concern meldt dat de uitzonderlijke economische achteruitgang de resultaten van de printindustrie behoorlijk beïnvloedt. Analisten zijn met name teleurgesteld in de sterke daling van de operationele winst en het schrappen van het dividend.

Economische achteruitgang
Hieronder volgen de hoofdpunten van het vierde kwartaal van 2008:

 • Uitzonderlijke economische achteruitgang beïnvloedt printindustrie aanzienlijk
 • Totale omzet € 802,0 miljoen (–5,5% autonoom, exclusief fax)
 • Genormaliseerd bedrijfsresultaat € 27,8 miljoen (2007: € 50,1 miljoen)
 • Vrije kasstroom van € 142 miljoen (2007: € 208 miljoen)
 • Kostenreductieprogramma in 2008 levert beoogde € 80 miljoen op
 • Dividendvoorstel 2008 € 0,15 per gewoon aandeel (2007: € 0,64), al volledig betaald als interimdividend  De bovenstaande tabel toont de resultaten van Océ. De totale omzet in het vierde kwartaal kwam uit op 802 miljoen euro, wat een daling betekende van 4,3% ten opzichte van het vierde kwartaal in 2007. De omzet nam exclusief wisselkoerseffecten en de niet-kernactiviteit fax autonoom af met 5,5%

  Voor 2009 verwacht het concern dat de marktomstandigheden uitzonderlijk moeilijk zullen blijven door de economische neergang. Océ gaat ervan uit dat het door zijn strategische plan en de tastbare actie zijn concurrerende positie kan behouden. In 2009 zal Océ een vergroot operational exellence programma uitvoeren wat naar verwachting een besparing zal opleveren van 80 miljoen euro. Daarnaast zal door balansverkorting, waaronder de verkoop van onroerend goed, de printerfabrikant een kasstroom genereren van 100 miljoen euro. Daarnaast streeft Océ ernaar zijn samenwerkingsverbanden in continous feed en grootformaat printers uit te breiden en de flexibiliteit van de productiekosten te vergroten.

  Rokus van Iperen
  Voorzitter van de Raad van Bestuur Rokus van Iperen geeft commentaar op de cijfers:

  De versnelling van de uitzonderlijke economische neergang heeft de printindustrie sinds oktober sterk geraakt. De gevolgen hiervan hebben ook Océ’s financiële prestaties fors beïnvloed. Door onze innovatieve producten en onze sterke verkoop- en service-organisatie hebben we onze marktpositie in deze roerige tijden kunnen behouden. We hebben de gevolgen van de economische neergang kunnen beperken dankzij ons business model, met ongeveer 70% recurring omzet, en dankzij krachtig doorgevoerde bezuinigingen.

  Voor 2009 voorzien we aanhoudend moeilijke marktcondities. In overeenstemming met onze strategie voeren we acties uit om onze winstgevendheid in 2009 te ondersteunen. We hebben ons kostenbesparingsprogramma voor 2009 uitgebreid van € 50 miljoen naar € 80 miljoen. We zullen aanvullend € 100 miljoen kasstroom genereren, onder meer door de verkoop van onroerend goed, verlagen van voorraden en financiële lease debiteuren, en door beter debiteurenbeheer.

  We handhaven onze strategie. Als onderdeel daarvan onderzoeken we mogelijkheden om nieuwe samenwerkingsverbanden aan te gaan, waardoor we continuous feed en grootformaat printers via derden kunnen gaan verkopen. Deze acties zijn erop gericht om onze marktpositie te behouden in deze tijd van economische neergang.

  De voortgaande verslechtering van de economie heeft effect op de periode waarbinnen we onze financiële doelstellingen kunnen bereiken. We houden aan deze doelstellingen vast en zullen een nieuw tijdpad uitzetten zodra de economische ontwikkelingen voorspelbaar worden.  Bron: Belegger.tv

  Ontsteltenis
  Analist Reinoud Bicker Caarten van SNS Securities is teleurgesteld over het feit dat de operationele winst van Océ hard daalt terwijl de omzet slechts licht wegzakt. Volgens de analist zal Océ te maken krijgen met een overbezetting ondanks dat het concern grote kostenbesparingen doorvoert vanwege een tegenzittende economie. Tot slot wijst Bicker Caarten erop dat de kasstroom van Océ sterk te lijden heeft onder de tegenvallende prestaties van het concern.

  Analist Wim Gille van Royal Bank of Scotland ( RBS ) is van mening dat er twee verontrustende ontwikkelingen gaande zijn bij Océ. Ten eerste een sterke verslechtering van de omzetgroei bij de terugkerende verkopen en ten tweede een verslechtering van de brutomarge. Volgens de analist zien de vooruitzichten er voor Océ niet goed uit omdat het concern volgens de analist in 2009 te maken zal krijgen met een uitdagende markt. RBS hanteert momenteel een houdadvies.

  Effectenhuis Petercam stelt dat de resultaten van Océ over het vierde kwartaal licht teleurstellend zijn. De analisten vinden zowel de omzet, winst en dividenduitkering teleurstellend. Vooral het laatste is voor de analisten een onaangename verrassing. Volgens de analisten hadden weinig effectenhuizen rekening gehouden met een daling van het dividend. Op dit moment heeft Petercam een verkoopadvies uitstaan met een koersdoel van 4 euro.

  De analisten van ABN AMRO blijven voorlopig bij hun houdadvies. De analisten stellen dat gezien het economische klimaat Océ voor een moeilijk jaar staat. De analisten zien geen factoren die op korte termijn zouden kunnen leiden tot een koersstijging. Echter blijft het koerspotentieel op de lange termijn solide en ligt de waardering onder de middellange gemiddelden, aldus de analisten. De analisten verwachten dat het aandeel onder druk zal blijven totdat er tekenen zijn van een structurele verbetering van de Amerikaanse economie.