Shiller PE's tussen 5 en 10 en onder de boekwaarden

De onderstaande tabel toont de aandelen van het Analist-spectrum (EU en VS) dat met een Shiller PE tussen de 5 en de 10 noteert en onder de boekwaarde staat. Grosso modo kunnen deze aandelen, op basis van deze ratio’s, historisch als relatief goedkoop beschouwd worden. Opvallend is dat er van het Amerikaanse spectrum (Dow, NASDAQ100 en de S&P 500) geen bedrijven tussen staan. Ondanks de sterke performance van vooral de Duitse aandelen dit jaar noteren er nog steeds diverse Duitse bedrijven in dit overzicht.

Aandelen Shiller PE tussen de 5 en 10 en onder boekwaarde

aandelen shiller pe

Te zien is dat het gros van de vermelde aandelen mid en small caps zijn. Opgemerkt dient te worden dat de vermelde marktkapitalisaties in de lokale valuta zijn. De lagere Shiller PE’s worden uiteraard deels verklaard door de lagere koersen. Te zien is dat de top van de laagste Shiller PE’s ook praktisch uit gedaalde aandelen bestaat.

Aandelen Shiller PE tussen de 5 en 10 en onder boekwaarde aflopend gesorteerd op rendement

price earningsratios

De opvallende large caps in dit overzicht zijn Eon en Vallourec. Het gros van de andere bedrijven zijn vooral mid en small caps.