Fidelity ziet kansen voor Europese aandelen door Amerikaanse investeringen

Amerikaanse beleggers hebben eind vorig jaar flink geïnvesteerd in Europese aandelen, waardoor een recordjaar fraai werd afgesloten. De analisten van Fidelity Worldwide Investment verwachten dat deze trend voorlopig nog even zal aanhouden, onder meer vanwege de huidige waarderingen en verbeterende perspectieven voor Europese bedrijven.

Vorig jaar december zagen Europese aandelen een record aan kapitaal van Amerikaanse beleggers instromen, wat daarmee een fraai slotakkoord vormde van een recordjaar. Over heel 2013 kwam dit op een totaal uit van 126 miljard dollar.

Ondanks deze forse toestroom zijn Amerikaanse beleggers nog altijd ondervertegenwoordigd in

Europese aandelen, aldus Fidelity Worldwide Investment.

5 belangrijke redenen

Fidelity verwacht dat deze trend van kapitaalstroom echter ook in 2014 voorlopig zal aanhouden. Hier liggen volgens de analisten 5 belangrijke factoren aan ten grondslag.

Allereerst zijn Europese aandelen volgens Fidelity aantrekkelijk gewaardeerd als deze worden vergeleken met andere regio’s. Daarbij wijzen de analisten onder meer op de koers-winstverhouding.

Daarnaast stellen de analisten vast dat der recent goede prestaties voornamelijk zijn gedreven door expansie en verwachten zij dat Europese bedrijven in de komende periode een significante winstgroei kunnen realiseren.

Verder is Fidelity van mening dat de verbeterende macro-economische omstandigheden zal zorgen dat onevenwichtigheden worden weggewerkt. Er zijn namelijk tekenen van een herstellende Europese economie en dat periferielanden als Griekenland in 2013 overschotten noteerden.

Ook is er volgens de analisten sprake van een verbeterend sentiment in Europa, onder meer door de hiervoor genoemde tekenen van economisch herstel. Het meest spraakmakende voorbeeld is volgens hen de daling van de rentes op staatsobligaties van periferielanden tot niveaus van vóór de crisis.

Tot slot stelt Fidelity vast dat er betere vooruitzichten voor bedrijfsactiviteiten zijn. De bovenstaande factoren geven volgens hen een impuls aan de bedrijvigheid in Europa.