Ageas rapporteert resultaten over 1ste kwartaal van 2018

  • Zeer sterk resultaat Verzekeringen ondersteund door uitzonderlijk resultaat in China
  • Solide operationeel resultaat in alle segmenten
1ste kwartaal 2018   
Nettoresultaat Nettoresultaat Verzekeringen steeg met 35% naar EUR 299 miljoen versus EUR 222 miljoen Nettoresultaat Algemene Rekening van EUR 52 miljoen negatief tegenover EUR 112 miljoen negatief Nettoresultaat Groep EUR 248 miljoen tegenover EUR 110 miljoen
Premie -inkomen Het premie-inkomen van de Groep (tegen 100%) daalde met 6% naar EUR 11,9 miljard (inclusief 4% negatief wisselkoerseffect)
Het premie-inkomen van de Groep ( Ageas ' deel) daalde met 5% naar EUR 4,5 miljard (inclusief 4% negatief wisselkoerseffect) Het premie-inkomen Leven kwam 7% lager uit op EUR 10,1 miljard, en Niet-Leven daalde met 3% naar EUR 1,7 miljard (beide tegen 100%)
Operationeel
resultaat
Combined ratio op 98,8% tegenover 98,3% Operationele marge producten met gegarandeerde rente 137 basispunten tegenover 124 basispunten Operationele marge Unit-linked 32 basispunten tegenover 33 basispunten De Technische verplichtingen Leven van geconsolideerde entiteiten bedroegen EUR 74,3 miljard, iets lager dan eind 2017
Balans Eigen vermogen EUR 9,9 miljard, EUR 49,91 per aandeel, versus EUR 9,6 miljard ofwel EUR 48,30 per aandeel eind 2017 Solvency II ageas ratio Verzekeringen 196% and Solvency IIageas ratio Groep 195% Totale liquide activa Algemene Rekening bedroegen EUR 1,7 miljard tegenover EUR 1,8 miljard per eind 2017
 

 

 
 
België Sterke groei premie-inkomen in zowel Leven als Niet-Leven. Ondanks slechte weersomstandigheden uitstekend nettoresultaat
VK Gedisciplineerde uitvoering van de strategie resulteert in lager premie-inkomen en, ondanks de ongunstige weersomstandigheden, een verbeterd nettoresultaat
Continentaal
Europa
Goede prestaties op vergelijkbare basis met sterke stijging premie-inkomen en hogere nettowinst dankzij uitstekend resultaat Niet-Leven
Azië Lager premie-inkomen, vooral vanwege voorziene daling van koopsomcontracten in China
Zeer sterk nettoresultaat dankzij sterk eerste kwartaal in China ondersteund door enkele uitzonderlijk elementen

   Tenzij anders aangegeven, worden alle cijfers voor het eerste kwartaal van 2018 vergeleken met de cijfers voor het eerste kwartaal van 2017.

CEO Bart De Smet van Ageas : "Wij wisten de uitstekende resultaten van 2017 voort te zetten en zijn verheugd om te zien dat onze activiteiten opnieuw solide prestaties leverden. Ondanks de ongunstige weersomstandigheden in België en het VK was het operationele resultaat in het eerste kwartaal sterk. In combinatie met een uitzonderlijk hoge bijdrage uit China kunnen wij voor het eerste kwartaal een bijzonder sterk resultaat voor Verzekeringen voorleggen. De verbeterede kwaliteit van de verkopen compenseerde het gedaalde premie-inkomen in het eerste kwartaal. In China daalde het premie-inkomen door gewijzigde regelgeving die een verschuiving veroorzaakte van hoge verkoopvolumes in kortlopende koopsomcontracten naar producten met periodieke premies en in het VK door de voorkeur die werd gegeven aan winstgevendheid boven volume. België kende dan weer een hernieuwde groei van het premie-inkomen."

Bijlage