Ageas publiceert resultaten eerste halfjaar 2018

  • Belangrijke mijlpalen bereikt
  • Operationeel resultaat volgens plan
1ste halfjaar 2018   
Netto-resultaat Nettoresultaat Verzekeringen steeg met 7% naar EUR 475 miljoen versus EUR 445 miljoen Nettoresultaat Algemene Rekening van EUR 34 miljoen negatief tegenover EUR 161 miljoen negatief Nettoresultaat Groep EUR 441 miljoen tegenover EUR 284 miljoen
Premie -inkomen Het premie-inkomen van de Groep (tegen 100%) daalde met 2% naar EUR 20,1 miljard (inclusief 3% negatief wisselkoerseffect) dankzij sterk 2de kwartaal in België en Azië
Het premie-inkomen van de Groep ( Ageas 's deel) daalde met 2% naar EUR 8 miljard (inclusief 2% negatief wisselkoerseffect) Het premie-inkomen Leven kwam 1% lager uit op EUR 17,0 miljard, en Niet-Leven daalde met 4% naar EUR 3,1 miljard door de verkoop van Cargeas (beide tegen 100%)
Operationeel
resultaat
Combined ratio op 97,8% tegenover 95,9% ondanks het slechte weer in België en het VK Operationele marge producten met gegarandeerde rente 110 basispunten tegenover 114 basispunten Operationele marge Unit-linked 28 basispunten tegenover 25 basispunten De Technische verplichtingen Leven van de geconsolideerde entiteiten bleef stabiel op EUR 74,1 miljard
Balans Eigen vermogen EUR 9,3 miljard, EUR 47,29 per aandeel Solvency II ageas-ratio Verzekeringen 202% en Solvency IIageas-ratio Groep 211% De totale liquide activa Algemene Rekening bedroegen EUR 1,8 miljard
 

 

 
 
België De groei van het premie-inkomen Leven hernam, terwijl Niet-Leven beter presteerde dan de markt. Sterk nettoresultaat gedrukt door slechte weersomstandigheden
VK Verbeterde prestatie gehandhaafd
Continentaal
Europa
Sterk resultaat op vergelijkbare basis voor Niet-Leven. Premie -inkomen uit Leven daalt
Azië Tweede kwartaal gekenmerkt door herstel van de groei van de premie-inkomsten en invloed van de aandelenmarkten op het resultaat

Tenzij anders aangegeven, worden alle cijfers voor het eerste halfjaar van 2018 vergeleken met de cijfers voor het eerste halfjaar van 2017.

CEO Bart De Smet van Ageas : "De afgelopen zes maanden hebben we belangrijke mijlpalen bereikt die bepalend zijn voor de toekomst van Ageas . De Fortisschikking is bindend verklaard, de putoptie die aan BNP Ageas Bank was toegekend is verlopen en de Groep kreeg toestemming van de regelgever om herverzekeringsactiviteiten uit te oefenen. Op businessvlak zagen we een commerciële ommekeer in Azië, in het bijzonder in China, in België begon het premie-inkomen in Leven weer te groeien en presteerde Niet-Leven beter dan de markt. De integratie van Portugal verliep volgens schema, en het Verenigd Koninkrijk herstelde zich goed. Dankzij het solide operationeel resultaat van Niet-Leven in alle entiteiten en een zeer sterk resultaat van Leven, konden we een sterk nettoresultaat verzekeringen neerzetten. Door de solide financiële positie van de Groep en het vertrouwen in ons vermogen om kapitaal te genereren besliste de Raad van Bestuur van Ageas om de inkoop van eigen aandelen voort te zetten door een nieuw programma op te starten van EUR 200 miljoen."

Bijlage