Ageas rapporteert resultaten eerste kwartaal 2019

 • Sterke toename van het premie-inkomen
 • Goed nettoresultaat in lijn met vorig jaar
 • Nieuwe interne herverzekeringsovereenkomsten Niet-Leven geïmplementeerd
1ste kwartaal 2019
Nettoresultaat
 • Nettoresultaat EUR 251 miljoen tegenover EUR 248 miljoen
 • Nettoresultaat Algemene Rekening EUR 7 miljoen negatief tegenover EUR 52 miljoen negatief
 • Nettoresultaat Leven daalde met 11% naar EUR 223 miljoen versus EUR 252 miljoen door verschillen in timing voor de realisatie van meerwaarden
 Stabiele operationele prestatie in Niet-Leven maar nettoresultaat van EUR 48 miljoen naar EUR 35 miljoen (-27%) door éénmalige kosten
Premie-inkomen
 • Het premie-inkomen van de Groep (tegen 100%) bedroeg EUR 12,8 miljard, een stijging van 8%
Het premie-inkomen Leven nam met 9% toe naar EUR 11,1 miljard, en Niet-Leven met 3% naar EUR 1,7 miljard (beiden tegen 100%)
 • Het premie-inkomen van de Groep (Ageas' deel) eindigde 11% hoger op EUR 4,9 miljard
Operationeel resultaat
 • Combined ratio van 98,3% tegenover 98,8%
 • Operationele marge producten met intrestgarantie 88 basispunten tegenover 137 basispunten door verschillen in timing voor inkomsten uit investeringen
 • Operationele marge Unit-linked 18 basispunten tegenover 32 basispunten door kosten verbonden aan een succesvolle verkoopcampagne in België
 • De Technische verplichtingen Leven van de geconsolideerde entiteiten stegen tot EUR 75,9 miljard
Balans
 • Eigen vermogen van EUR 10,2 miljard of EUR 52,05 per aandeel
 • Solvency IIageas ratio Groep van 194% houdt nog geen rekening met de positieve impact van de recente schulduitgifte
 • Totale liquide activa Algemene Rekening van EUR 1,5 miljard, waarvan EUR 0,7 miljard gereserveerd voor de Fortisschikking

Tenzij anders aangegeven, worden alle cijfers voor het eerste kwartaal van 2019 vergeleken met de cijfers voor het eerste kwartaal van 2018. Het volledige overzicht van de cijfers kunt u vinden op de website van Ageas.

CEO Bart De Smet van Ageas: “We zijn zeer tevreden met de evolutie van de verkopen dit eerste trimester. Vooral in België, Portugal en Azië blijft het premie-inkomen sterk toenemen. Door verschillen in timing voor de realisatie van meerwaarden en de invoering van een nieuw intern herverzekeringsprogramma dat voor de eerste keer weerspiegeld is in de cijfers van Ageas, viel het resultaat van de verzekeringsactiviteiten iets terug in vergelijking met het eerste kwaartaal van vorig jaar. Deze elementen die een negatieve maar tijdelijke impact hadden, werden deels gecompenseerd door de verbeterde resultaten in Continentaal Europa en Azië. De Aziatische activeiten konden profiteren van het herstel van de Chinese aandelemarkten en omvatten de nu nog beperkte, positieve bijdrage van de recente investering in Indië. In algemene zin zijn we best tevreden met deze goede start van 2019.”


 

 

Bijlage