Ageas rapporteert over tussentijdse resultaten

 • Solide resultaten voor de eerste zes maanden, ondersteund door een sterk tweede kwartaal
 • Sterke prestaties in Niet-Leven en uitzonderlijke elementen in Azië en het VK bepalend voor nettoresultaat tweede kwartaal
 • 9de opeenvolgende aandeleninkoopprogramma gelanceerd
 
Nettoresultaat
 • Nettoresultaat na zes maanden bedroeg EUR 606 miljoen tegenover EUR 441 miljoen. De goede start van het jaar werd verdergezet.
 • Nettoresultaat voor Q2 bedroeg EUR 355 miljoen tegenover EUR 194 miljoen.
 • Nettoresultaat Leven voor Q2 is meer dan verdubbeld van EUR 121 miljoen naar EUR 262 miljoen door het uitzonderlijk resultaat in Azië.
  Nettoresultaat Niet-Leven steeg met 48% van EUR 55 miljoen naar EUR 81 miljoen dankzij de sterke prestaties in België en Portugal en de vrijval voor Ogden in het VK.
Premie-inkomen
 • Het premie-inkomen van de Groep over zes maanden (tegen 100%), exclusief Luxemburg, bedroeg EUR 21 miljard, een stijging van 11%.
 • Het premie-inkomen van de Groep in Q2 (tegen 100%), exclusief Luxemburg, bedroeg EUR 8,2 miljard, een stijging van 7%.
  Het premie-inkomen Leven nam op vergelijkbare basis toe met 5% tot EUR 6,6 miljard en Niet-Leven met 13% tot EUR 1,6 miljard (beide tegen 100%).
 • Het premie-inkomen van de Groep in Q2 (Ageas’ deel) steeg met 4% naar EUR 3,5 miljard, exclusief Luxemburg.
Operationeel resultaat
 • Combined ratio van 95,7% tegenover 97,8%.
 • Operationele marge producten met intrestgarantie 79 basispunten tegenover 110 basispunten door verschillen in timing voor inkomsten uit investeringen.
  Operationele marge Unit-linked 22 basispunten tegenover 28 basispunten.
Balans
 • Eigen vermogen van EUR 10,2 miljard of EUR 53,07 per aandeel.
 • Solvency IIageas ratio Groep van 201% inclusief de positieve impact van de recente schulduitgifte.
 • Totale liquide activa Algemene Rekening van EUR 1,7 miljard, waarvan EUR 0,6 miljard gereserveerd voor de Fortisschikking.
 • De Technische verplichtingen Leven exclusief “shadow accounting” van de geconsolideerde entiteiten per 30 juni stegen met 3% naar EUR 73,9 miljard.

Het overzicht van de cijfers kunt u vinden op de website van Ageas.

CEO Bart De Smet van Ageas: Ageas behaalde zijn beste halfjaarresultaat ooit. Dit is te danken aan de sterke prestatie in Leven en Niet-Leven, een uitzonderlijk resultaat in Azië en de positieve impact van de herziening van de Ogden disconteringsvoet in het VK. Met uitzondering van het VK, waar we niet rendabele overeenkomsten beëindigden en een strikt prijsbeleid aanhielden, bleef het premie-inkomen gedurende de eerste zes maanden toenemen. Gezien de sterke solvabiliteit en cashpositie van de Groep, heeft de Raad van Bestuur beslist om een negende opeenvolgende aandeleninkoopprogramma op te starten. Op 28 juli werd de periode om claims in te dienen voor de Fortisschikking afgesloten. De verwerking en de uitbetaling van het enorme aantal dossiers loopt. We zijn tevreden met vooruitgang die tot nu toe is geboekt en kijken ernaar uit dit hoofdstuk te kunnen afsluiten in het belang van de claimanten, Ageas en zijn stakeholders.”


 

 

Bijlage