Ageas rapporteert over tussentijdse resultaten

Ageas rapporteert over tussentijdse resultaten

 • Solide resultaat voor de zes eerste maanden, ondersteund door een sterk tweede kwartaal
 • Contrasterende impact van Covid-19 op de resultaten van Leven en Niet-leven
 • Solvabiliteit en kaspositie blijven sterk
 
Nettoresultaat
 • Het nettoresultaat van de Groep voor de eerste zes maanden bedroeg EUR 791 miljoen en omvat de winst op de FRESH-transacties van EUR 332 miljoen
 • Het nettoresultaat  Niet-Leven steeg aanzienlijk tot EUR 181 miljoen, dankzij sterke prestaties in alle segmenten en ondersteund door een positieve impact van de lockdownmaatregelen als gevolg van corona, die de impact van de slechte weersomstandigheden in februari compenseerde
 • Het nettoresultaat Leven van EUR 310 miljoen werd beïnvloed door het effect van de coronacrisis op het beleggingsresultaat
 • Het nettoresultaat van de Groep in het tweede kwartaal bedroeg EUR 339 miljoen, dankzij het uitstekende resultaat Niet-Leven dat het lagere resultaat van Leven ruimschoots compenseerde
Premie-inkomen
 • Het premie-inkomen van de Groep  (tegen 100%) in de eerste zes maanden daalde met 5% tot EUR 20 miljard, ondanks een sterk herstel in Azië in het tweede kwartaal
 • Het premie-inkomen Leven (tegen 100%) daalde met 6% tot EUR 16,5 miljard door de daling van de bankverzekeringsactiviteit in België en Continentaal Europa
 • Het premie-inkomen Niet-Leven (tegen 100%) steeg met 3% tot EUR 3,5 miljard
 • Het premie-inkomen van de Groep (tegen 100%) bleef in het tweede kwartaal min of meer stabiel op EUR 8 miljard
Operationeel
resultaat
 • Combined ratio van 91,7%, mede dankzij de lagere schadefrequentie
 • De operationele marge Producten met gegarandeerde rente bedroeg 75 basispunten omdat er geen meerwaarden zijn gerealiseerd
 • De operationele marge Unit-linked bedroeg 28 basispunten
Balans
 • Eigen vermogen van EUR 11,4 miljard of EUR 61,09 per aandeel
 • Solvency IIageas ratio Groep van 192% inclusief de negatieve impact van het bod tot aankoop op de FRESH-effecten
 • Totale liquide activa Algemene Rekening van EUR 1,5 miljard, waarvan EUR 0,4 miljard gereserveerd voor de Fortisschikking
 • De Technische verplichtingen Leven exclusief 'shadow accounting' van de geconsolideerde entiteiten per 30 juni 2020 daalden in vergelijking met eind 2019 met 2% tot EUR 72,4 miljard

Een volledig overzicht van de cijfers is te raadplegen op de website van Ageas.
De kerncijfers en de belangrijkste hoogtepunten van de segmenten kunnen worden geraadpleegd in de bijlagen bij dit persbericht

CEO Bart De Smet van Ageas: "Uit de zeer goede resultaten van het tweede kwartaal op het slechtste moment van de economische en sociale crisis als gevolg van de pandemie, blijkt dat ons economische model – dat profiteert van geografische en productdiversificatie en een voorzichtig beheer van onze balans – goed stand houdt. We wisten eveneens een hoge en stabiele solvabiliteitsratio te handhaven, en een meer dan bevredigende liquiditeit. Als de financiële markten de komende maanden geen aanzienlijke negatieve invloed uitoefenen, hebben we er alle vertrouwen in dat we een resultaat kunnen verwezenlijken dichtbij onze aanvankelijke vooruitzichten, zonder de positieve eenmalige impact van de FRESH-transactie. Aangezien de Covid-19-pandemie haar stempel blijft drukken op ons leven en onze economie, blijven we ook overtuigd lokale initiatieven steunen die hulp bieden aan mensen in nood en die de zoektocht naar een medische behandeling van het virus financieren. Namens de Raad van Bestuur, wens ik ook alle medewerkers te bedanken voor het harde werk en hun continue steun in deze bijzondere en uitdagende tij


 

 

Bijlage