Agfa-Gevaert Q2 resultaten - Gereglementeerde informatie - Agfa-Gevaert in het tweede kwartaal van 2021: verbeterde kwartaal-op-kwartaalprestatie voor alle divisies ondanks toenemende inflatoire druk

                

  • Kwartaal-op-kwartaalverbetering voor alle divisies
  • Aangepaste EBITDA 29% hoger dan in het tweede kwartaal van 2020
  • Inflatoire druk deels gecompenseerd door prijsacties – zwaardere impact verwacht in tweede jaarhelft
  • Maatregelen ter beperking van de pensioenrisico’s: pensioenprogramma van 350 miljoen euro met succes afgerond, met aanzienlijk lagere nettoverplichtingen en verminderde kasuitstromen als resultaat
  • Werkkapitaal als percentage van de omzet stabiel ondanks de periodegebonden opbouw van werkkapitaal – kostenverminderings-programma’s voortgezet
  • Nettowinst van 15 miljoen euro

Mortsel (België), 25 augustus 2021Agfa-Gevaert besprak vandaag de resultaten van het tweede kwartaal van 2021.

“In het tweede kwartaal presteerden alle divisies duidelijk beter dan in de eerste drie maanden van het jaar. Onze activiteiten herstellen zich van de impact van de pandemie en met tevredenheid zien we dat sommige onder hen de pre-COVID-niveaus al evenaren of overtreffen.
Met de prijsverhogingen die we waar mogelijk in onze divisies invoerden, konden we de toenemende inflatoire druk deels compenseren. Voor sommige activiteiten zit er echter een vertraging op de prijsacties door contractuele mechanismen. De komende maanden zullen we het prijsmanagement voortzetten en zelfs intensifiëren, aangezien we in de tweede jaarhelft een nog grotere impact van de stijging van de grondstofkosten verwachten. We zullen ook ons gedisciplineerd werkkapitaalmanagement en ons brede kostenverminderingsprogramma voortzetten. In de loop van het tweede kwartaal sloten we met succes ons uitgebreide programma ter beperking van de pensioenrisico’s af,” zei Pascal Juéry, President en CEO van de Agfa-Gevaert Groep.

Maatregelen ter beperking van de pensioenrisico’s: succesvolle afronding van het pensioenprogramma van 350 miljoen euro
Het hele pensioenprogramma werd in het tweede kwartaal van 2021 afgerond. Het doel om Agfa’s totale nettoverplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding onder 700 miljoen euro te brengen werd bereikt voor de materiële landen (exclusief de Belgische toegezegdebijdrageregelingen). Voor die landen wordt verwacht dat de reguliere uitgaande pensioenkasstromen zullen afnemen van naar schatting 43 miljoen euro onder EBITDA voor het volledige jaar 2021 (van een totaal van 66 miljoen euro voor het volledige jaar 2021) tot 31 miljoen euro onder EBITDA in 2026 (van een totaal van 52 miljoen euro). Daarna zullen ze geleidelijk verder afnemen. Op middellange termijn heeft Agfa de intentie om uitkoopopties voor het VK en de VS te onderzoeken.

Aandeleninkoopprogramma op schema
Op 10 maart kondigde de Agfa-Gevaert Groep een aandeleninkoopprogramma met een volume tot 50 miljoen euro aan. Het programma stelt aandeelhouders in staat om mee te genieten van de verkoop van een deel van de HealthCare IT-activiteiten en het toont het vertrouwen van de Groep in het lopende transformatie-proces. Het programma ging van start op 1 april. De Groep publiceert wekelijks een persbericht over de status van het programma. In de loop van het tweede kwartaal kocht de Groep ongeveer 2,3 miljoen aandelen voor een bedrag van 9 miljoen euro. Sinds het begin van het programma tot 20 augustus 2021, kocht de Groep 3,6 miljoen aandelen.

Agfa-Gevaert Groep – Q2 2021

in miljoen euroQ2 2021Q2 2020


Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet44139711,1% (13,5%)
Brutowinst (*)13512013,0%
% van de omzet30,7%30,2% 
Aangepaste EBITDA (*)403128,8%
% van de omzet9,1%7,9% 
Aangepaste EBIT(*)251658,7%
% van de omzet5,6%3,9% 

(*)         voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Ondanks negatieve wisselkoerseffecten verbeterden alle divisies hun prestaties kwartaal-op-kwartaal en de meeste divisies verbeterden hun omzet aanzienlijk tegenover het door COVID getroffen tweede kwartaal van 2020. Deels door de succesvolle prijsverhogingen voor medische film en toegenomen verkoopcijfers voor Direct Radiography, nam de omzet van de divisie Radiology Solutions toe ten opzichte van zowel het tweede kwartaal van 2020 als het eerste kwartaal van 2021. De divisies Digital Print & Chemicals en Offset Solutions werden eveneens ondersteund door prijsverhogingen en beide zetten het herstel van de COVID-impact voort. Hun omzet ligt evenwel nog onder het niveau van 2019. De divisie HealthCare IT presteerde volgens de verwachtingen in het tweede kwartaal, met een hogere omzet en EBITDA dan in het eerste kwartaal. Voor deze divisie moet opgemerkt worden dat het tweede kwartaal van vorig jaar sterk positief beïnvloed werd door het boeken van de omzet en de winst in verband met een zeer omvangrijk project in Noord-Amerika.

De brutowinstmarge van de Groep verbeterde van 30,2% van de omzet in het tweede kwartaal van 2020 en 29,5% in het eerste kwartaal van 2021 tot 30,7%.

De verkoop- en algemene beheerskosten namen met 10% toe tegenover het tweede kwartaal van 2020, toen de Groep nog voordeel haalde uit tijdelijke werkloosheidsplannen en andere met COVID verbonden overheidsmaatregelen. Omdat het brede kostenverminderingsprogramma vruchten blijft afwerpen, liggen de verkoop- en algemene beheerskosten ongeveer 15% lager dan in het tweede kwartaal van 2019.

De O&O-kosten stegen van 21 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2020 tot bijna 24 miljoen euro.

De aangepaste EBITDA steeg van 31 miljoen euro (7,9% van de omzet) in het tweede kwartaal van 2020 en 15 miljoen euro (3,9% van de omzet) in het eerste kwartaal van 2021 tot 40 miljoen euro (9,1% van de omzet) in het tweede kwartaal van 2021. De aangepaste EBIT bereikte 25 miljoen euro, tegenover 16 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2020 en min 1 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2021.

De reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten kwamen uit op een opbrengst van 3 miljoen euro. De Groep boekte niet-recurrente inkomsten uit de regeling van het Zweedse pensioenplan. Op reorganisatievlak werden provisies m.b.t. de reorganisatie van de productiecapaciteit voor Computed Radiography-apparatuur in Duitsland opnieuw beoordeeld en verlaagd. Een reorganisatiekost werd geboekt voor het terugschroeven van de activiteiten van het drukplatenbedrijf Ipagsa. In het tweede kwartaal van 2020 kwamen de reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten uit op een kost van 47 miljoen euro door kosten verbonden aan de sluiting van de drukplatenfabrieken in Leeds en Pont-à-Marcq.

De nettofinancieringskosten bedroegen 3 miljoen euro.

De belastingkosten bedroegen 9 miljoen euro, tegenover 5 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2020.

Door de hoger genoemde elementen boekte de Agfa-Gevaert Groep een nettowinst van 15 miljoen euro.

Balans en kasstroom

  • De netto financiële schuld evolueerde van een kasoverschot van 502 miljoen euro eind 2020 tot een kasoverschot van 349 miljoen euro.
  • Het werkkapitaal bleef stabiel als percentage van de omzet voor het derde opeenvolgende kwartaal ondanks de periodegebonden opbouw van werkkapitaal. In absolute cijfers daalde het werkkapitaal van 462 miljoen euro (27% van de omzet) eind 2020 tot 460 miljoen euro (27% van de omzet) eind juni 2021.
  • In het tweede kwartaal genereerde de Groep een vrije kasstroom van min 19 miljoen euro, exclusief de extra financiering van de pensioenen.

Vooruitzichten
De Agfa-Gevaert Groep verwacht een groei/herstel van de volumes in de tweede helft van 2021. Verwacht wordt dat de aangepaste EBITDA van de Groep in die periode zwaarder beïnvloed zal worden door de inflatoire druk en de structurele achteruitgang in de divisie Offset Solutions.

Over het algemeen wordt verwacht dat de grondstofkosten de komende kwartalen een grotere impact zullen hebben. De Agfa-Gevaert Groep zal doorgaan met haar strikte werkkapitaal- en kostenbeheer en met haar prijsverhogingsprogramma’s ter compensatie van de kosteninflatie. In sommige gevallen komen de effecten van deze prijsacties met een zekere vertraging door clausules in contracten met klanten.

HealthCare IT – tweede kwartaal van 2021

in miljoen euroQ2 2021Q2 2020Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet5662-9,7% (-6,8%)
Aangepaste EBITDA (*)7,910,5-24,4%
% van de omzet14,2%17,0% 
Aangepaste EBIT (*)5,88,4-30,6%
% van de omzet10,5%13,6% 

(*)         voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De divisie HealthCare IT presteerde in het tweede kwartaal volgens de verwachtingen, met een hogere omzet en EBITDA dan in het eerste kwartaal. Hierbij moet opgemerkt worden dat het tweede kwartaal van vorig jaar sterk positief beïnvloed werd door het boeken van de omzet en de winst in verband met een zeer omvangrijk project in Noord-Amerika. De laatste maanden bleef de divisie haar positie als toonaangevende softwareleverancier voor Imaging IT verbeteren met belangrijke ingebruiknames van haar Enterprise Imaging-platform in Noord-Amerika (Memorial Hermann Health System), het VK (Leeds Teaching Hospitals NHS Trust), Nederland (Amsterdam UMC) en Colombia (Fundación Valle del Lili).
Agfa HealthCare biedt haar klanten ook oplossingen in de cloud aan: de Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht werd de eerste klant in Nederland met een beeldmanagementsysteem dat volledig wordt gehost in de Agfa HealthCare Cloud. Agfa HealthCare’s RUBEETM-systeem voor artificiële intelligentie, inclusief een geavanceerd algoritme voor CT-opnames van de borst, werd geïnstalleerd bij de Princess Alexandra Hospital NHS Trust in het VK.

Agfa HealthCare’s orderboek blijft op een erg gezond niveau. Het marktmomentum van Agfa HealthCare bleef toenemen, doordat de divisie nieuwe klanten kon aantrekken en systemen bij bestaande klanten kon uitbreiden. De divisie tekende recent Enterprise Imaging-contracten met toonaangevende zorgorganisaties zoals InnovaPuglia (Italië), Nova Scotia Health Authority (Noord-Amerika) en Red de Salud UC Christus (Chili). TeleConsult Europe, dat in verschillende landen teleradiologiediensten aanbiedt, besliste eveneens om met Agfa HealthCare’s Enterprise Imaging-systeem in zee te gaan.
Een recent cybersecurity-onderzoek van KLAS en Censinet noemt Agfa HealthCare een pionier op het vlak van cybersecurity-transparantie. Het beschouwt Agfa HealthCare ook als ‘cybersecurity mature’ voor alle onderwerpen, inclusief netwerkveiligheid, gegevensbescherming en systeemrobuustheid.

Agfa’s strategie om met de Imaging IT Solutions te focussen op klantensegmenten en geografieën waarvoor de Enterprise Imaging-oplossing het meest gepast is, blijft succesvol. Vooral onder invloed van de verbeterde service-efficiënties gerelateerd aan de verdere volgroeiing van de serviceorganisatie en het productaanbod, bereikte de brutowinstmarge 45,4% van de omzet. De aangepaste EBITDA kwam uit op 7,9 miljoen euro (14,2% van de omzet), tegenover 10,5 miljoen euro (17,0% van de omzet) in het uitzonderlijk sterke kwartaal van 2020. In het eerste kwartaal van 2021 bedroeg de aangepaste EBITDA 6,5 miljoen euro (11,8% van de omzet). De aangepaste EBIT kwam in het tweede kwartaal van 2021 uit op 5,8 miljoen euro (10,5% van de omzet).

Uiteindelijk zal de strategie van de divisie het ook mogelijk maken om de beoogde EBITDA-groei te bereiken: beginnend van een percentage van om en bij de 5% in 2019 tot percentages die de 20% benaderen de komende jaren.

Radiology Solutions – tweede kwartaal van 2021

in miljoen euroQ2 2021Q2 2020


Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet1211137,3% (9,7%)
Aangepaste EBITDA (*)21,023,8-11,7%
% van de omzet17,3%21,1% 
Aangepaste EBIT (*)15,317,7-13,4%
% van de omzet12,6%15,6% 

(*)         voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Volgend op een uitzonderlijk zwak eerste kwartaal kon de divisie Radiology Solutions in het tweede kwartaal een aanzienlijk betere omzet en rendabiliteit voorleggen. Desondanks is de omzet nog niet hersteld tot het pre-COVID-niveau.

In een aantal landen en regio’s, waaronder Latijns-Amerika, Rusland, Zuid-Afrika en India had COVID nog steeds een impact op de medische filmvolumes. De nieuwe gecentraliseerde aankooppraktijken in China blijven ook voor prijs- en volumedruk zorgen. Deels door prijsverhogingen voor alle types van medische film ter compensatie van de hogere zilverprijzen, kwam de omzet hoger uit dan in het tweede kwartaal van 2020 en in het eerste kwartaal van 2021.

In nog steeds onzekere marktomstandigheden, groeide de omzet van de Direct Radiography-activiteiten aanzienlijk tegenover het tweede kwartaal van 2020, dat verstoord werd door de COVID-19-pandemie. Bij het begin van de pandemie gingen ziekenhuizen vooral op zoek naar mobiele DR-systemen voor röntgenonderzoeken aan het bed van de patiënt. Recenter ging de focus weer meer liggen op uitgebreide röntgenkamers. Voorbeelden van toonaangevende zorgorganisaties die ervoor kozen om Agfa’s veelzijdige DR 800-kamer te installeren zijn Radiologie Münster (Duitsland) en Natchitoches Regional Medical Center (VS). In het tweede kwartaal kondigde Agfa ook de introductie in China aan van zijn mobiele DR-systeem DR 100s.

Deels marktgedreven en deels ten gevolge van de afnemende COVID-19-effecten daalde de omzet van het Computed Radiography-gamma verder. Agfa bleef het CR-gamma beheren om de winstmarges op een behoorlijk niveau te houden. Om zijn concurrentiepositie te verbeteren, past Agfa de productiecapaciteit voor CR-apparatuur aan de dalende markttrend aan. De reorganisatie-inspanningen verlopen volgens plan en in Duitsland werden de onderhandelingen met de sociale partners afgerond.

De divisie kon haar rendabiliteit gevoelig verbeteren tegenover het eerste kwartaal van het jaar. Tegenover het tweede kwartaal van 2020 daalde de brutowinstmarge van 38,8% van de omzet tot 37,5% (32,1% in het eerste kwartaal van 2021), vooral door volumeafnames in medische film en CR, product/mix-effecten in DR en hogere grondstofkosten. Bovendien beginnen bepaalde operationele kosten en service-gerelateerde kosten die lager lagen in het midden van de COVID-19-pandemie nu terug te komen.

De aangepaste EBITDA-marge van de divisie kwam uit op 17,3% van de omzet, tegenover 21,1% in het tweede kwartaal van 2020 en 7,3% in het eerste kwartaal van 2021. In absolute cijfers bedroeg de aangepaste EBITDA 21,0 miljoen euro (23,8 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2020). De aangepaste EBIT bedroeg 15,3 miljoen euro (12,6% van de omzet) tegenover 17,7 miljoen euro (15,6% van de omzet) in het voorgaande jaar.

Digital Print & Chemicals tweede kwartaal van 2021

in miljoen euroQ2 2021Q2 2020


Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet816721,1% (23,3%)
Aangepaste EBITDA (*)6,83,688,0%
% van de omzet8,4%5,4% 
Aangepaste EBIT (*)3,91,0267,7%
% van de omzet4,7%1,6% 

(*)         voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

De divisie Digital Print & Chemicals herstelde zich verder van de COVID-19-impact, wat weerspiegeld wordt in de sterke omzetgroei tegenover het tweede kwartaal van 2020 en ook tegenover het eerste kwartaal van 2021. Voorts werden in zowat alle activiteitsgebieden prijsverhogingen ingevoerd om de stijgende grondstof-, verpakkings- en vrachtkosten te compenseren. Hiervan verwacht de onderneming in 2021 slechts een gedeeltelijk effect te zien. De brutowinstmarge verbeterde van 26,2% van de omzet in het tweede kwartaal van 2020 tot 28,7% van de omzet. De aangepaste EBITDA-marge evolueerde van 5,4% van de omzet (3,6 miljoen euro in absolute cijfers) in het tweede kwartaal van 2020 en 7,2% (5,2 miljoen euro in absolute cijfers) in het eerste kwartaal van 2021 tot 8,4% (6,8 miljoen euro in absolute cijfers). De aangepaste EBIT bereikte 3,9 miljoen euro (4,7% van de omzet) in het tweede kwartaal van 2021 tegenover 1,0 miljoen euro (1,6% van de omzet) in het tweede kwartaal van 2020.

Op het vlak van digital print bleven de inktproductgamma’s voor sign&display-toepassingen het goed doen, met een terugkeer naar of zelfs een overtreffing van de pre-COVID-niveaus. De activiteiten op het vlak van grootformaatdrukapparatuur blijven zich herstellen van de sterke COVID-19-impact. Het lagere marktsegment – dat Agfa bedient met zijn Anapurna-gamma – herstelt zich trager dan de high-end systemen. Agfa’s recent geïntroduceerde Jeti Tauro H3300 UHS LED-systeem – de snelste Jeti Tauro-printer tot nu toe – kende meteen succes. Voorbeelden van ondernemingen die het systeem al in gebruik namen zijn GSP, een toonaangevende aanbieder van visuele producten met een hoge impact voor de Amerikaanse retailmarkt en Cameron International Advertising, één van de toonaangevende aanbieders van grootformaat-, digitale en zeefdrukcommunicatiemiddelen in Noord-Amerika. In Europa namen Créavi en Prismaflex International , twee bekende aanbieders van grootformaatdrukwerk in Frankrijk, het systeem op in hun productieomgeving.
In het tweede kwartaal introduceerde Agfa ook zijn Avinci CX3200, een rol-naar-rol sublimatieprinter die hoge productiviteit en een consistente drukkwaliteit biedt op een brede waaier van op polyester gebaseerde stoffen. De machine drukt zowel direct als via transferpapier.

De verkoop van inkten voor industriële toepassingen bleef sterk groeien, deels dankzij de oplossingen voor nieuwe digitale druktoepassingen, zoals laminaatvloeren en -meubelpanelen en lederdecoratie. Als duurzame investering nam Agfa recent zijn nieuwe productievestiging voor op water gebaseerde inkjetinkten in gebruik. De nieuwe installatie stelt Agfa in staat om een belangrijke leverancier van die inkten te worden voor een breed gamma aan nieuwe toepassingen. Zo zal de installatie inkten produceren voor Agfa’s nieuwe InterioJet-inkjetsysteem voor het bedrukken van decorpapier voor interieurdecoratie, zoals laminaatvloeren en -meubels. Slotex (Rusland) en Chiyoda (België) waren bij de eerste ondernemingen die Agfa’s InterioJet in gebruik namen. In Italië nam leerlooierij Conceriba Antiba Agfa’s Alussa-systeem voor het bedrukken van leder in gebruik.

Agfa’s gamma van producten voor de productie van gedrukte schakelingen presteerde goed in het tweede kwartaal. Prijsverhogingen werden ingevoerd om de hogere zilverkosten te compenseren.
Het specialty chemicals-segment van de divisie is goed geplaatst voor toekomstige groei met producten en oplossingen die gericht zijn op specifieke veelbelovende markten. Het Orgacon-gamma van geleidende materialen, bijvoorbeeld, wordt gebruikt in technologie voor elektrische en hybride wagens. Deze business boekte stevige omzetgroei in het tweede kwartaal. De volumes keerden terug naar het pre-COVID-niveau.
Met zijn Zirfon-membranen voor geavanceerde alkaline elektrolyse zet Agfa een nieuwe efficiëntiestandaard in de groene waterstofproductie. De membranen worden door klanten en experts beschouwd als de referentie in de industrie. In het tweede kwartaal voegde Agfa het nieuwe uiterst performante ZIRFON UTP 220-membraan toe aan zijn portfolio. De onderneming onderhandelt momenteel over leveringsovereenkomsten voor haar membranen in het kader van verscheidene grootschalige groene waterstofprojecten.

De volumes van het gamma films en folies van de divisie bleven zich herstellen, zij het aan verschillende snelheden. Deze producten worden vooral gebruikt in industrieën die getroffen werden door de COVID-19-pandemie, zoals de luchtvaartindustrie, de olie- en gassector en de drukindustrie. Zoals verwacht herstelden de omzetcijfers van het SYNAPS-gamma van synthetische papieren zich sterk dankzij de heropleving van de relevante drukmarkten en het succes van bepaalde nieuwe toepassingen. Ook hier staat duurzaamheid centraal bij Agfa’s productontwikkeling. Momenteel wordt meer dan 1/3 van het totale SYNAPS-volume geproduceerd met gerecycleerde industriële materialen.

Offset Solutions tweede kwartaal van 2021

in miljoen euroQ2 2021Q2 2020


Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet18315517,8% (20,1%)
Aangepaste EBITDA (*)8,0(2,8) 
% van de omzet4,4%-1,8% 
Aangepaste EBIT (*)3,3(7,6) 
% van de omzet1,8%-4,9% 

(*)     voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Zonder wisselkoerseffecten verbeterde de omzet van de divisie Offset Solutions met 20,1% tegenover het tweede kwartaal van 2020, dat zwaar beïnvloed werd door de COVID-situatie. Naast het gedeeltelijke herstel van de offsetmarkten, had de omzetstijging ook te maken met de prijsverhogingen die doorgevoerd werden om de inflatie van de grondstof-, verpakkings- en vrachtkosten te compenseren. Ondanks deze omzetstijging, keerde de divisie niet terug naar het pre-COVID-niveau.

Ondanks mixeffecten en kosteninflatie, verbeterde de brutowinstmarge van de divisie van 18,2% van de omzet in het tweede kwartaal van 2020 en 22,2% in het eerste kwartaal van 2021 tot 22,7%. De aangepaste EBITDA verbeterde tot 8,0 miljoen euro (4,4% van de omzet) tegenover min 2,8 miljoen euro (min 1,8% van de omzet) in het tweede kwartaal van 2020. De aangepaste EBIT bedroeg 3,3 miljoen euro (1,8% van de omzet), tegenover min 7,6 miljoen euro (min 4,9% van de omzet) in het tweede kwartaal van 2020.

Het grootste deel van de kosteninflatie zal in de tweede helft van het jaar een impact hebben op de business. Waar de contractuele situatie het mogelijk maakt, zal dit gecompenseerd worden door prijsacties.

Om de rendabiliteit te verbeteren en om de achteruitgang van de marktvraag aan te pakken, herbekijkt Agfa zijn businessmodel voor offset, vereenvoudigt het zijn organisatie en stroomlijnt het zijn productaanbod. In deze context besliste Offset Solutions recent om de activiteiten van zijn Spaanse dochteronderneming Ipagsa Technologies S.L.U. af te bouwen. In maart kondigde Agfa een wereldwijd programma van prijsverhogingen voor zijn offsetdrukplaten aan als antwoord op de stijgende grondstof-, verpakkings- en vrachtkosten. De eerste golf van de prijsverhogingen werd met succes geïmplementeerd. Een tweede golf werd in juli aangekondigd. Agfa onderzoekt tevens manieren om het verdienmodel voor bepaalde diensten die het aan klanten levert aan te passen. In januari 2021 drukte Agfa de intentie uit om de activiteiten van Offset Solutions te organiseren in een zelfstandige vennootschapsstructuur en -organisatie binnen de Agfa-Gevaert Groep.

Resultaten na 6 maanden
Agfa-Gevaert Groep – eerste halfjaar

in miljoen euroH1 2021H1 2020


Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet8368320,6% (3,2%)
Brutowinst (*)252255-1,2%
% van de omzet30,1%30,7% 
Aangepaste EBITDA (*)56550,5%
% van de omzet6,6%6,7% 
Aangepaste EBIT(*)24236,2%
% van de omzet2,9%2,7% 

(*)         voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

HealthCare IT – eertste halfjaar

in miljoen euroH1 2021H1 2020Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet111117-5,6% (-1,9%)
Aangepaste EBITDA (*)14,415,2-5,2%
% van de omzet13,0%13,0% 
Aangepaste EBIT (*)9,910,4-4,5%
% van de omzet8,9%8,8% 

(*)         voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Radiology Solutions – eerste halfjaar

in miljoen euroH1 2021H1 2020


Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet220231-4,8% (-2,2%)
Aangepaste EBITDA (*)28,240,1-29,8%
% van de omzet12,8%17,4% 
Aangepaste EBIT (*)16,827,7-39,4%
% van de omzet7,6%12,0% 

(*)         voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Digital Print & Chemicals – eerste halfjaar

in miljoen euroH1 2021H1 2020


Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet1541419,0% (10,9%)
Aangepaste EBITDA (*)12,17,168,8%
% van de omzet7,8%5,1% 
Aangepaste EBIT (*)6,21,9219,2%
% van de omzet4,0%1,4% 

(*)         voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Offset Solutions – eerste halfjaar

in miljoen euroH1 2021H1 2020


Evolutie
(excl. wisselkoers-effecten)
Omzet3523422,7% (5,3%)
Aangepaste EBITDA (*)9,60,9935,2%
% van de omzet2,7%0,3% 
Aangepaste EBIT (*)0,2(9,0) 
% van de omzet0,1%-2,6% 

(*)     voor reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten

Einde bericht

Verklaring van de verantwoordelijke personen
Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
“De Raad van Bestuur en het Directiecomité van Agfa-Gevaert NV, vertegenwoordigd door de heren Frank Aranzana, Voorzitter van de Raad van Bestuur, Pascal Juéry, President en CEO, en Dirk De Man, CFO, verklaren hierbij gezamenlijk dat, voor zover hen bekend, de tussentijdse geconsolideerde financiële staten opgenomen in het verslag en gebaseerd op de relevante boekhoudkundige normen, in alle wezenlijke opzichten de financiële situatie en resultaten van Agfa-Gevaert NV, inclusief haar geconsolideerde dochtermaatschappijen, correct weergeven. Naar ons weten bevat het tussentijds verslag alle informatie die in een dergelijk verslag moet worden opgenomen en laat het geen wezenlijke feiten waarvan de melding is vereist onvermeld.”

Verklaring m.b.t. risico
Deze verklaring vloeit voort uit de nieuwe Europese transparantieregelgeving zoals opgelegd door het Belgische Koninklijk Besluit van 14 november 2007, dat van kracht is sinds 2008.
"Zoals elke onderneming wordt Agfa geconfronteerd - maar niet uitsluitend - met een aantal markt- en concurrentierisico's of meer specifieke risico's in verband met grondstofkosten, productaansprakelijkheid, milieuzaken, intellectuele eigendom of juridische geschillen."
De belangrijkste gegevens in verband met risicobeheer vindt u in het jaarverslag dat beschikbaar is op www.agfa.com.

Voor meer informatie:
Viviane Dictus
Director Corporate Communication
Septestraat 27
2640 Mortsel - Belgium
T +32 (0) 3 444 7124
E viviane.dictus@agfa.com

Johan Jacobs
Corporate Press Relations Manager
T +32 (0) 3 444 8015
E johan.jacobs@agfa.com

Het volledige persbericht en de financiële informatie zijn tevens beschikbaar op de website van de onderneming: www.agfa.com.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 Q2 2021

Q2 2020

H1 2021

H1 2020

Voortgezette activiteiten    
Opbrengsten441397836832
Kostprijs van verkopen(305)(277)(584)(577)
Brutowinst135120252255
Verkoopkosten(58)(51)(113)(113)
Algemene beheerskosten(40)(34)(79)(71)
Kosten van onderzoek en ontwikkeling(24)(22)(49)(47)
Waardeverminderingsverliezen op handels- en andere vorderingen, inclusief contractuele activa verbonden aan contracten met klanten-(1)-(2)
Overige bedrijfsopbrengsten124269
Overige bedrijfskosten2(47)(10)(58)
Resultaat uit bedrijfsactiviteiten 28(31)27(27)
Financieringsbaten/(-kosten) - netto-(1)(1)(3)
Financieringsbaten--11
Financieringskosten(1)(1)(2)(3)
Overige financieringsbaten/(kosten) - netto(3)(8)(3)(14)
Overige financieringsbaten2164
Overige financieringskosten(4)(9)(9)(18)
Nettofinancieringslasten (3)(9)(4)(17)
Aandeel van de Groep in het netto-resultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen----
Winst (verlies) voor belastingen25(40)23(43)
Winstbelastingen(9)(5)(14)(7)
Winst van de voortgezette activiteiten15(45)9(51)
Winst (verlies) van beëindigde activiteit, na winstbelastingen-714-720
Winst (verlies) over de verslagperiode156689670
Winst (verlies) toewijsbaar aan:    
Aandeelhouders van de Onderneming1566710668
Minderheidsbelangen-2(1)1
     
Winst uit bedrijfsactiviteiten28(31)27(27)
Reorganisatiekosten en niet-recurrente resultaten3(47)2(49)
Aangepaste EBIT25162423
     
Gewone winst per aandeel Groep (€)0,093,970,063,98
waarvan voortgezette activiteiten0,09(0,27)0,06(0,30)
waarvan stopgezette activiteiten-4,25-4,29


Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor de periode eindigend in juni 2020 / juni 2021 (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 H1 2021H1 2020

Winst (verlies) van de periode9670
Winst (verlies) van de periode uit voortgezette activiteiten9(51)
Winst (verlies) van de periode uit beëindigde activiteiten-720
Niet-gerealiseerde resultaten   
Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:12(16)
Valutakoersverschillen:15(19)
Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten15(19)
Kasstroomafdekkingen: (3)3
Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen3(2)
Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening(2)1
Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde
van het ingedekte actief
(4)5
Winstbelastingen--
Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:81(1)
Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten
– veranderingen in reële waarde
2(1)
Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen82-
Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen(3)-
Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen92(17)
Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar uit voortgezette activiteiten, na winstbelastingen:92(17)
Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar uit beëindigde activiteiten, na winstbelastingen:--
   
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten102653
Toewijsbaar aan  
Aandeelhouders van de Onderneming (voortgezette activiteiten)101(67)
      Minderheidsbelangen (voortgezette activiteiten)1-
Aandeelhouders van de Onderneming (beëindigde activiteiten)-720
Minderheidsbelangen (beëindigde activiteiten)--


Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten voor het kwartaal eindigend in juni 2020 / juni 2021 (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 Q2 2021Q2 2020

Winst (verlies) van de periode15668
Winst (verlies) van de periode uit voortgezette activiteiten15(45)
Winst (verlies) van de periode uit beëindigde activiteiten-714
Niet-gerealiseerde resultaten   
Niet-gerealiseerde resultaten die geherklasseerd zijn naar de winst- en verliesrekening of in een volgende periode kunnen geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:24
Valutakoersverschillen:2(2)
Valutakoersverschillen voor buitenlandse activiteiten2(2)
Kasstroomafdekkingen: -6
Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen34
Nettoverandering in de reële waarde van kasstroomafdekkingen die is overgeboekt naar de winst- en verliesrekening(1)1
Verandering in de reële waarde die is overgeboekt naar de initiële boekwaarde
van het ingedekte actief
(2)2
Winstbelastingen--
Niet-gerealiseerde resultaten die niet geherklasseerd worden naar de winst- en verliesrekening:802
Investering gewaardeerd aan reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten
– veranderingen in reële waarde
11
Herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen821
Winstbelastingen op de herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen(3)-
Niet-gerealiseerde resultaten over de periode, na winstbelastingen816
Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar uit voortgezette activiteiten, na winstbelastingen:816
Niet-gerealiseerde resultaten over het boekjaar uit beëindigde activiteiten, na winstbelastingen:--
   
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten97674
Toewijsbaar aan  
Aandeelhouders van de Onderneming (voortgezette activiteiten)96(40)
      Minderheidsbelangen (voortgezette activiteiten)--
Aandeelhouders van de Onderneming (beëindigde activiteiten)-714
Minderheidsbelangen (beëindigde activiteiten)--

Geconsolideerde balansen (in miljoen euro)

Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 30/06/2021

31/12/2020

Vaste activa783714
Goodwill273265
Immateriële activa1719
Materiële vaste activa128127
‘Recht-op-gebruik’ activa7678
Overige financiële activa87
Activa in verband met vergoedingen na uitdiensttreding61-
Handelsvorderingen1415
Vorderingen uit leaseovereenkomsten7568
Overige activa1416
Uitgestelde belastingsvorderingen117120
Vlottende activa1.3891.490
Voorraden445389
Handelsvorderingen293297
Contractuele activa verbonden aan contracten met klanten6964
Actuele vorderingen uit winstbelastingen5763
Overige belastingsvorderingen3215
Financiële activa119
Vorderingen uit leaseovereenkomsten1929
Overige vorderingen19
Overige activa2418
Derivaten69
Geldmiddelen en kasequivalenten428585
Vaste activa aangehouden voor verkoop24
TOTAAL ACTIVA2.1722.204

 

 30/06/2021

31/12/2020

Eigen vermogen713620
Eigen vermogen toewijsbaar aan aandeelhouders van de onderneming662570
Maatschappelijk kapitaal187187
Uitgiftepremies210210
Ingehouden winsten1.3321.412
Reserves4(76)
Valutakoersverschillen(28)(42)
Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding: herwaardering van de nettoverplichting uit hoofde van toegezegdpensioenregelingen(1.043)(1.122)
Toewijsbaar aan minderheidsbelangen5251
Langlopende verplichtingen 8731.046
Verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding784956
Overige personeelsbeloningen1313
Rentedragende verplichtingen5354
Voorzieningen1716
Uitgestelde belastingverplichtingen54
Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten22
Overige langlopende verplichtingen-1
Kortlopende verplichtingen586538
Rentedragende verplichtingen2729
Voorzieningen3463
Handelsschulden240198
Contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten120103
Actuele verplichtingen uit winstbelastingen2623
Overige belastingverplichtingen3524
Overige te betalen posten88
Personeelsbeloningen9088
Overige verplichtingen31
Derivaten32
TOTAAL EIGEN VERMOGEN EN VERPLICHTINGEN2.1722.204


Geconsolideerde kasstroomoverzichten (in miljoen euro)
Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS

 H1 2021 H1 2020

Q2 2021Q2 2021
Winst (verlies) over de periode967015668
Winstbelastingen14-9(5)
Aandeel in het nettoresultaat van geassocieerde deelnemingen, na winstbelastingen----
Nettofinancieringskosten41739
Bedrijfsresultaat2768728672
     
Afschrijvingen (excl. op ‘recht-op-gebruik’-activa)1721910
Afschrijvingen op ‘recht-op-gebruik’-activa141778
Bijzondere waardeverminderingsverliezen---1
     
Valutakoersverschillen en reële waardeveranderingen van derivaten2(2)(1)(1)
Vrijval van resultaten uit de afdekkingsreserve(2)1(1)-
Overheids- en andere subsidies(5)(4)(3)(1)
Winst/verlies op de verkoop van immateriële activa, materiële vaste activa en herwaardering van leaseovereenkomsten(7)(1)--
Resultaat uit de verkoop van beëindigde activiteiten-(701)-(701)
Kosten voor verplichtingen wegens vergoedingen na uitdiensttreding en ontslagvergoedingen131567
Opbouw van personeelsverplichtingen35421516
Afwaarderingen/terugname op voorraden5522
Waardeverminderingsverliezen/terugname op vorderingen-2-1
Opbouw/terugname van voorzieningen(5)40(7)40
     
Bedrijfskasstroom voor wijzigingen in het werkkapitaal951235451
     
Wijziging in de voorraden(64)(70)(29)(31)
Wijziging in de handelsvorderingen1454436
Wijziging in de contractuele activa verbonden aan contracten met klanten(3)(8)51
Wijziging in de werkkapitaalactiva (52)(24)(20)5
Wijziging in de handelsschulden3381(36)
Wijziging in de contractuele verplichtingen verbonden aan contracten met klanten14395-
Wijziging in de werkkapitaalverplichtingen47476(36)
Wijziging in het werkkapitaal(5)23(14)(30)
 H1 2021H1 2020

Q2 2021Q2 2020
Uitgaande kasstroom voor personeelsbeloningen(206)(110)(162)(82)
     
Uitgaande kasstroom voor voorzieningen(25)(14)(13)(5)
     
Veranderingen in de leaseportfolio4-4(2)
     
Veranderingen in ander werkkapitaal3(11)215
     
Ontvangen kasstromen uit derivaten ter indekking van operationele activiteiten5(4)3(2)
     
Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten(128)8(127)(55)
     
Betaalde belastingen(1)(10)1(13)
     
Nettokasstromen uit bedrijfsactiviteiten(130)(2)(126)(68)
waarvan gerelateerd aan stopgezette activiteiten-28-(10)
     
Investeringsuitgaven(14)(14)(8)(6)
Ontvangsten uit de verkoop van immateriële activa en
materiële vaste activa
11312
Overnames na aftrek verworven geldmiddelen-(1)-(1)
Ontvangsten uit de verkoop van beëindigde activiteiten, na winstbelastingen-914-914
Terugbetaling van aan derden verstrekte leningen1-1-
Ontvangen rente1111
Ontvangen dividenden----
     
Nettokasstromen uit investeringsactiviteiten(1)903(5)910
    waarvan gerelateerd aan stopgezette activiteiten-912-914
     
Betaalde rente(2)(4)(1)(2)
Inkoop van eigen aandelen(9)-(9)-
Ontvangsten uit leningen-57--
Terugbetalingen van leningen(2)(246)-(245)
Betaling van leaseschulden(15)(19)(7)(8)
Wijzigingen in leningen(18)(208)(7)(253)
Ontvangsten uit / (betaling van) derivaten1(4)-(2)
Andere financieringsinkomsten / (-kosten)1(4)(2)(1)
     
Nettokasstromen uit financieringsactiviteiten(26)(220)(19)(261)
waarvan gerelateerd aan stopgezette activiteiten-(4)-(1)
     
Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten(157)681(150)581
     
Geldmiddelen en kasequivalenten bij het begin van de periode58599578190
Nettowijziging in geldmiddelen en kasequivalenten(157)681(150)581
Impact van valutakoersverschillen(1)(5)-2
Winsten (verliezen) uit verhandelbare effecten(1)---
Geldmiddelen en kasequivalenten aan het einde van de periode427775427775

Geconsolideerd mutatieoverzicht van het Eigen Vermogen (in miljoen euro) Niet-geauditeerde, geconsolideerde cijfers volgens de boekhoudkundige regels van IFRS



in miljoen euro
Maatschappelijk kapitaalUitgiftepremieIngehouden winstenEigen aandelenReële waarde reserveAfdekkingsreserveHerwaardering van de netto-verplichting uit hoofde van toegezegdpensioen-regelingenValutakoersverschillenTotaalTOEWIJSBAAR AAN MINDERHEIDSBELANGENTOTAAL EIGEN VERMOGEN
Balans op 1 januari 2020187210803(82)1(3)(1.028)(5)8347130
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode           
Winst (verlies) over de periode--668-----6681670
Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen----(1)3-(18)(16)(1)(17)
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode--668-(1)3-(18)652-652
            
Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen           
Dividenden-----------
Herklassering van de herwaardering van de pensioenverplichting uit hoofde van toegezegd pensioenregelingen van gedesinvesteerde ondernemingen naar ingehouden winsten--(4)---4----
Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen--(4)---4----
            
Balans op 30 juni 20201872101.467(82)--(1.024)(23)73547782
            
Balans op 1 januari 20211872101.412(82)-7(1.122)(42)57051620
            
Gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode           
Winst (verlies) over de periode--10-----10(1)9
Niet-gerealiseerde resultaten na winstbelastingen----2(3)791491292
Totaal van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten over de periode--10-2(3)79141011102
            
Transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen           
Dividenden-----------
Inkoop Eigen Aandelen---(9)----(9)-(9)
Vernietiging Eigen Aandelen--(90)90-------
Totaal van transacties met aandeelhouders, rechtstreeks verwerkt in het eigen vermogen--(90)81----(9)-(9)
            
Balans op 30 juni 20211872101.332(1)23(1.043)(28)66252713

 

 

 

Bijlages