Wat is het rendement van beheerd beleggen

Artikelen beheerd beleggen
Beheerd beleggen: juist nu een goed alternatief
Waarom beheerd beleggen niet alleen op het rendement focust
Wat kan beheerd beleggen opleveren?
Wat is het rendement van beheerd beleggen
Lagere kosten van beheerd beleggen erg gunstig
Beheerd beleggen zorgt voor rust

Het is cruciaal om niet alleen naar het rendement maar ook naar de risico’s van uw beleggingen te kijken. Een hoger rendement is fijn, maar het gaat natuurlijk ook om de daarbij gepaard gaande risico’s. In dit artikel kijken we naar het rendement van beheerd beleggen.

Ervaringen met beleggen

Uit academisch onderzoek van onder andere Arvid Hoffmann (Universiteit Maastricht) en diverse brokers blijkt dat het rendement van de meeste particuliere beleggers vaak ondermaats is.

Eén van de belangrijkste redenen voor de tegenvallende prestaties van particuliere beleggers is het emotionele aspect. Hiermee bedoelen we dat beleggers euforisch worden als ze goede rendementen behalen en daardoor juist meer risico’s nemen. Hetzelfde zien we bij negatieve resultaten. Vaak verkopen particuliere beleggers bij een negatief rendement allemaal tegelijk hun beleggingen, terwijl dit in de praktijk juist averechts werkt.

Het naar de waan van de dag beleggen (kopen als het omhoog gaat en verkopen als het omlaag gaat) wordt verklaard door het zogenaamde ‘behavioral finance’. Dit betekent dat beleggers vrij irrationele beslissingen nemen en van de hak op de tak springen, met vaak veel transacties tot gevolg.

Een hoog aantal transacties lijkt in eerste instantie niet zo invloedrijk. De transactiekosten zijn namelijk bij de meeste brokers momenteel historisch laag. Als alle transactiekosten bij elkaar worden opgeteld verliest de gemiddelde belegger hier desondanks veel geld en dus rendement door. Of zoals de Nederlandse beleggingsspecialist Martijn Rozemuller zou zeggen: “Iedere cent die aan kosten op gaat kan voor eeuwig niet meer herbelegd worden en dat is erg zonde”.

Historische rendementen erg sterk

De forse ondermaatse prestaties van particuliere beleggers is eigenlijk vrij opvallend. De rendementen van de aandelenmarkten laten namelijk op de langere termijn een sterke opgaande lijn zien. Taxaties voor het gemiddelde aandelenrendement liggen tussen de 4% en de 8%. Tel daar de dividenduitkering bij op en het rendement ligt nog een procent hoger. Wie dus voor langere tijd in aandelen belegt en relatief weinig mutaties doorvoert maakt meer kans op een positief rendement.

De kunst bij beleggen is om niet direct bij te kopen bij een stijging van de markt en ook niet direct te verkopen bij een neerwaartse markt. Dit klinkt eenvoudig, maar helaas is de praktijk voor de gemiddelde belegger weerbarstiger door de emoties die bij het handelen gepaard gaan.

Beheerd beleggen voor betere discipline

Door de invloed van ‘behavioral finance’ op het beleggingsrendement is het voor beleggers absoluut van belang om zich hiertegen te beschermen. Een van de opties is beheerd beleggen dat onder meer Aegon aanbiedt.

Beheerd beleggen zorgt voor een sterke spreiding en belegt voor de langere termijn. Dit klinkt vrij logisch, maar het is verleidelijk om zaken die goed gaan uit te breiden en waar het slechter gaat juist uit te stappen. Beheerd beleggen houdt hier controle over.

Bij beheerd beleggen is er meestal sprake van een klassieke spreiding over de bekende beleggingsvormen zoals aandelen, staats- en bedrijfsobligaties, grondstoffen en vastgoed. Ook wordt bij beheerd beleggen vaak ‘asset allocatie’ toegepast, waarbij investeringen over de verschillende beleggingsvormen zijn verdeeld en periodiek in balans worden gebracht.

Stel dat u evenredig in vier beleggingsvormen heeft belegd. U heeft 25% belegd in aandelen, 25% in grondstoffen, 25% in staatsobligaties en 25% in vastgoed. Wanneer vervolgens aandelen in waarde stijgen en vastgoed daalt, zorgt dit voor een onbalans in uw portefeuille. Aandelen hebben bijvoorbeeld een effectief belang van 30%, terwijl dit voor vastgoed nog maar 20% is. In dat geval is uw portefeuille uit balans en dient deze bijgestuurd te worden. In dit voorbeeld wordt er winst genomen op de aandelen en dit vrijgekomen kapitaal herbelegd door vastgoed bij te kopen. Op deze manier is uw portefeuille weer in balans.

Via beheerd beleggen worden dit soort zaken voor u geregeld en zijn uw portefeuillerisico’s onder controle. Op deze manier wordt uw rendementspotentieel op een gedegen manier geoptimaliseerd en bent u beschermd tegen de waan van de dag op de financiële markten.