Trading update TNT verrast analisten

Woensdag gaf postbedrijf TNT een trading update waarin het aangaf dat de divisie het afgelopen kwartaal in lijn presteerde als de indicaties zoals die het concern eerder afgaf. Toch realiseerde het concern een fikse daling bij zijn divisies. Analisten waren verrast met de trading update en zien nog veel onduidelijkheden.

Dalende volumes
De internationale volumeontwikkelingen in de divisie Express waren over het gehele eerste kwartaal in lijn met verwachtingen die TNT afgaf op 16 februari, zo stelde het postbedrijf in een trading update. Volgens TNT werden de eerste twee weken van januari ernstig beïnvloed door fabriekssluitingen. Vervolgens toonden week 3 tot en met 11 een sterkere daling van het volume dan in december, de daling van het niveau bleef in het eerste kwartaal echter stabiel.

In vergelijking met het eerste kwartaal van 2008 daalden volumes in het luchtvervoer met 23% en het wegvervoer met 15% De binnenlandse volumes waren 8% minder dan een jaar eerder, echter was de ontwikkeling stabiel en lag deze in lijn met die van internationale volumes. De omzet-yield, welke gebruikt wordt als indicator van de prijsontwikkeling, was lager dan in het eerste kwartaal van 2008. Dit was vooral te danken aan de lagere brandstoftoeslag door lagere brandstofprijzen.

Bij de divisie Post liggen de volumeontwikkelingen in lijn met de indicaties die het concern in februari van dit jaar afgaf. Het concern blijft somber over de divisie en verwacht dat de vraag naar postdiensten in navolging van de daling in februari zal blijven dalen.

Naar verwachting zal TNT veel minder hoeven bij te storten in zijn pensioenfonds dan dat het eerder verwachtte. Waar TNT eerder verwachtte 140 miljoen euro bij te moeten storten, gaat het nu uit van 50 miljoen euro. Deze sterke daling is het gevolg van het besluit van de overheid om pensioenfondsen langer de tijd te geven om hun dekkingsgraad (de mate waarin de pensioengelden uitgekeerd kunnen worden) weer op orde te krijgen.

TNT stelt dat het op schema ligt met de in december 2009 aangekondigde kostenbesparingsmaatregelen. Het concern wil dit jaar 400 miljoen euro besparen, waarbij het vooral zal gaan snijden bij de Express-divisie. Voor het eerste kwartaal van 2009 verwacht het postbedrijf dat het een positief bedrijfsresultaat zal realiseren bij de Express-divisie, ondanks de scherpe daling in week 1 en 2. Deze tegenvaller zal opgevangen worden door de timing van Pasen.

TNT zal de resultaten over het eerste kwartaal 2009 op 4 mei publiceren.

Verrassing
Voor effectenhuis Petercam was de trading update van TNT niet erg duidelijk. Volgens analist Tijs Berkelder blijft het onzeker of de verwachting van een positief bedrijfsresultaat bij de Express-divisie vóór of ná de kostenherstructurering is. Wanneer in het resultaat al de kostenherstructureringen zijn meegenomen, dan zijn deze in lijn met de verwachtingen van de analist. Als dit niet het geval is, dan zijn ze veel slechter dan Berkelder had geraamd. De analist heeft een houdadvies uitstaan met een koersdoel van 15 euro.

Analist Danny van Doesburg van SNS Securities was verrast over de trading update van TNT. De analist stelt dat er nog geen herstel zichtbaar is voor de internationale Express-divisie, zodat Van Doesburg nog steeds een neerwaarts risico ziet voor geheel 2009 van ongeveer 5%. De EBIT-resultaten van de Express-divisie van 2%-3% in het eerste kwartaal van 2009 vond de analist aan de lage kant, als het wordt vergeleken met de 7%-9% die in betere periodes werd behaald. Wanneer een zelfde beeld zich zal voordoen in het tweede kwartaal van 2009, zal de analist zijn verwachtingen voor TNT verlagen. Vooralsnog blijft de analist bij zijn houdadvies met een koersdoel van 14,50 euro.

Voor het aandeel TNT staan momenteel 14 koop-, 9 houd- en 4 verkoopadviezen uit, waardoor de consensus voor het aandeel overwegend positief is. Het gemiddeld koersdoel is momenteel 18,55 euro, wat een verwacht rendement oplevert van 37,27%.