K/W ArcelorMittal geleidelijk omhoog

De waardering op de financiële markten voor het aandeel ArcelorMittal wordt langzaam aan iets hoger. De afgelopen jaren behaalde het bedrijf flink stijgende winsten per aandeel. Dit werd echter pas langzaam verwerkt door de beleggers. In het recente verleden steeg ArcelorMittal’s koers-winstverhouding ieder jaar met slechts 1 punt. Dat de beleggers in het aandeel goede zaken hebben gedaan is evident getuigde de behoorlijke outperformance van het aandeel in de voorbije jaren. Dezelfde outperformances zien we ook terug bij ArcelorMittal’s peer group; de koersen werden hard omhoog gespoten door stijgende grondstofprijzen. De meeste bedrijven in de metaalverwerking profiteerden hier bijna lineair van.

Resultaten 2007
In 2007 behaalde ArcelorMittal een EBITDA van 19,4 miljard Amerikaanse dollar. Dit was een stijging van 27% ten opzichte van 2006. De nettowinst was 30% hoger, wat neerkomt op 10,4 miljard dollar. De jaarresultaten van 2007 zijn de eerste die het voormalige Arcelor en Mittal Steel gezamenlijk presenteren. Gezien de resultaten van het grootste staalbedrijf ter wereld mag de fusie als succesvol betiteld worden.

Vooruitzichten 2008
Bij de presentatie van de resultaten over 2007 gaf CEO Lakshmi Mittal aan te verwachten dat de stijgende lijn in 2008 doorgetrokken wordt. Volgens diverse analisten heeft de Frans-Nederlandse combinatie in het eerste kwartaal inderdaad een hogere winst behaald. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de hogere staalprijzen, hogere volumes en het gegeven dat het concern de hogere kosten goed heeft weten door te berekenen aan klanten.

Koers-winstverhouding
Bij de k/w-verhouding is de afgelopen jaren een geleidelijke groei te constateren. Dit kengetal wordt berekend door de winst per aandeel te delen door de koers op 31 december van het betreffende jaar, voor 2008 wordt de wpa van 2007 gedeeld door de meest recente koers. De koersen en de winst per aandeel hebben beiden vanaf 2004 een continue groei lat zien. De verklaring voor de stijgende k/w-verhouding is dat de winst per aandeel minder harder is gestegen dan de koers van het aandeel.