Nutreco beste Nederlandse voedingsproducent

Nutreco blijft hoog op de kooplijsten van analisten staan. Het concern rapporteerde recent haar halfjaarcijfers die de verwachtingen van analisten zelfs overtrof. Het concern heeft zelfs geen enkel verkoopadvies gekregen. Mede daarom is het binnen de sector voedingsproducenten Van de Nederlandse producenten het meest gewaardeerde concern.

Overtreffende halfjaarcijfers
De halfjaarcijfers die Nutreco eind juli van dit jaar presenteerde waren boven de verwachting van vele analisten. In het afgelopen halfjaar wist het concern een winst te boeken van 48,8 miljoen euro. Dit betekende een stijging van 31,5% ten opzichte van een jaar eerder.

Het bedrijfsresultaat uit voortgezette activiteiten nam met 70% toe tot 80,1 miljoen euro. Deze stijging is geheel op het conto te schrijven van de divisie diervoeding. Het resultaat steeg bij deze activiteiten met 147% tot 74,1 miljoen euro. Het concern schrijft de pus toe aan autonome groei, overnames en goede voorraden en contractposities in een markt waar de prijzen stijgen.

De omzet van het Amersfoortse kwam uit op 2,32 miljard euro, een stijging van 38,4%. Deze stijging is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan hogere voedingsprijzen, doordat Nutreco duurdere grondstoffen doorberekende aan zijn klanten.

De divisie voor visvoer presteerde slecht met een daling van het resultaat met bijna 20% tot 12,9 miljoen euro. De reden hiervan zijn de lagere verkopen in Noorwegen en Chili. Tot slot zorgden tegenvallers in Spanje ervoor dat het resultaat van de vleesdivisie uitkwam op een verlies van 200.000 euro.

Alom positivisme
Voor het aandeel Nutreco staan op dit moment 13 koop- en 3 houdadviezen uit. Geen van de gevolgde analisten is negatief over het aandeel.

De meest recent afgegeven koersdoelen liggen redelijk in lijn met elkaar. De range is tussen de 55 en 60 euro. Dissonanten zijn het koersdoel van 48 euro afgegeven door de analisten van SNS Securities en het koersdoel van 50 euro van de analisten van Kepler Research. Het gemiddeld koersdoel bedraagt mede daarom op dit moment 55,31 euro wat een verwachte outperformance creëert van meer dan 44% (44,22%, red.). Dit hoge percentage wordt mede veroorzaakt door de stevige koersdaling van het aandeel vanaf begin augustus 2008.