Belang Accell Group in Derby Cycle sterk in waarde gestegen

Accell Group N.V. heeft kennisgenomen van het voornemen van Pon Holdings B.V. om een openbaar bod op alle aandelen Derby Cycle AG uit te brengen van 28 euro per aandeel. Accell Group laat weten niet voornemens te zijn een concurrerend bod op Derby Cycle uit te brengen. Een concurrerend bod zou te weinig waarde creëren en zou de balans van Accell Group te veel belasten. Het voorgenomen bod van Pon Holdings op Derby Cycle biedt Accell Group een sterke waardestijging van haar aandelenbelang van 22% in Derby.

Afzien van overname
René Takens, CEO van Accell Group: ´Wij hebben in onze toelichtingen op het nemen van een belang in Derby Cycle altijd aangegeven de sterke ontwikkeling van Derby te waarderen en de onderliggende trends en de strategie van de onderneming te erkennen. Hoewel er geen besprekingen tussen ons en Derby zijn geweest over strategische samenwerking heeft Derby gisteren aangegeven er voor te kiezen zich door een andere partij te laten overnemen en geven ze hiermee aan eventuele mogelijkheden met ons niet te willen onderzoeken.

Tegen deze achtergrond en de hoogte van het voorgenomen bod van 28 euro per aandeel hebben wij besloten geen concurrerend bod uit te brengen, mede omdat dit de financiële positie van Accell Group te veel zou oprekken en er te weinig waarde gecreëerd zou worden om dit te rechtvaardigen. Het voorgenomen bod van Pon Holdings betekent in ieder geval dat ons 22%-belang in Derby ruim 17 miljoen euro in waarde is toegenomen. Indien het openbaar bod van Pon Holdings slaagt, blijven de marktverhoudingen in Nederland en Duitsland ongewijzigd. De strategie van Accell Group blijft eveneens onveranderd. We streven naar autonome groei waarbij we ons onverminderd richten op innovatie, de creatie van herkenbare producten en het versterken van onze merken. Daarnaast zullen we ons richten op andere acquisitiemogelijkheden.”